Сряда, Юни 19, 2019

drugs export300 000 лева с ДДС ще струва изграждането на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти. Това става ясно от проекта на наредба, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, чийто срок е 7 април т.г..

 

В мотивите към документа се посочва, че е предвидено системата да функционира върху държавния хибриден частен облак (ДХЧО), който се обслужва от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). До момента на инсталирането на системата в ДХЧО тя ще оперира в Информационния център на Министерство на здравеопазването, върху наличната към момента инфраструктура.

За да може да оперира Специализираната електронна система е необходимо всички субекти по веригата на разпространение на лекарствените продукти да притежават хардуер -специализирана фармацевтична складова информационна система за управление на обекта и постоянна интернет връзка.

Данните, генерирани от фармацевтичните складово-информационни системи, ще се изпращат директно към Специализираната електронна система, като за целта софтуерите им трябва да бъдат модифицирани от IT фирмите, които са ги произвели и осигуряват поддръжката им. Според изложените мотиви, разходите за тази промяна следва да бъдат в рамките на техническата поддръжка на тези продукти и да не натоварват допълнително субектите от веригата на лекарстворазпространението.

Също така, според вносителите на проектонаредбата процесът е подпомогнат и от вече реализирания старт на системата за верификация, тъй като изискванията за наличен хардуер вече са изпълнени от участниците във веригата на лекарстворазпространението.

За да бъде регистрирано задълженото лице като потребител в системата, то ще трябва да притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, чиято цена е 100 лв. за срок от три години. Той се изисква и сега при подаване на ежемесечните отчети от аптеките, сключили договори с НЗОК, както и при регистрация в системата за верификация.

Информацията в системата ще бъде предоставяна по няколко реквизита: лекарствен продукт с посочени търговското наименование на лекарствения продукт; притежател на разрешението за употреба; количество на активното вещество в дозова единица и лекарствената форма; международно непатентно наименование /INN/; количество в една опаковка, както и съответният партиден номер и уникалният идентификационен номер на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък.

Всички участници по веригата на лекарствоснабдяването ще бъдат задължени да подават чрез системата ежедневно, ежеседмично или ежемесечно информация.

Задължения за предоставяне на информация освен производителите, имат и притежателите на разрешение за паралелна търговия на лекарствени продукти, които следва да подават информация за паралелно внесените на територията на страната количества лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. Информация ще се подава и за наличните в складовете количества.

Притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти и лечебните заведения със собствена аптека ще бъдат задължени да предоставят ежедневно информация за доставените им количества, отпуснатите и продадените количества, както и наличностите по лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

Проектът регламентира още, че в системата следва да се регистрира и подава информация за всяка отделна аптека. „Министерство на здравеопазването и НЗОК предоставят чрез системата информация за количествата, които са посочени по заплатени лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък за предходния един месец, се посочва в мотивите към проектонаредбата.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) ще проверява дали подалите заявление за включване притежава тнеобходимите за това лицензионни права и разрешения за упражняване на конкретната дейност.

Според специалисти в бранша информационната система ще помогне много за ограничаване на паралелниь износ на лекарства, който е причина за чести липси на някои лекарствени продукти на нашия пазар.  

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up