Сряда, Юни 29, 2022
Follow Us

Кръводаряването е доброволно и безплатно. То е акт на хуманност към нуждаещите се от животоспасяващо кръвопреливане. Но трябва да се предвиди обезщетение за разходите, които кръводарителят прави, за да осъществи този алтруистичен акт. Кръводарителят може да е направил транспортни разходи – да се е придвижил с обществено превозно средство до съответното лечебно заведение, където е трябвало да дари кръв. Той отсъства от работа. Ако е на трудов договор отсъствието му следва да бъде документирано пред работодателя и вместо работна заплата следва да получи обезщетение във формата на пари или на ваучер.

След медицинската манипулация той хипотетично може да се почувства отпаданал и неработоспособен, поради което е оправдано да му се признае платена отпуска. Освен това, независимо от високо моралния акт, дарителят следва да бъде стимулиран, поощрен, като и тук са мислими различни форми на стимули – пари или укрепващи здравето продукти. И най-накрая, макар да не е маловажно, общоизвестен е фактът, че в сюблимни моменти, когато спешно трябва да се намери кръв от по-рядка кръвна група, близките на нуждаещия се я набавят срещу заплащане най-често от хора, които стоят пред болницата и се самопредлагат. За това ние не може да ги виним. А това, че някои хора получват пари срещу кръвта си, е нерядко срещано явление в нашата действителност.
Именно това са причините да се предложи на обществено обсъждане законопроектът за допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, предложен от група народни представители.Основно място в законопроекта заема регулирането на разходите и плащането на обезщетение на кръводарителя. Той има право при вземане на една стандартна единица кръв да получи подкрепително – тонизираща храна в размер на 15 лв.; възстановяване на непосредствените разходи в размер на 35 лв.; ваучер за сума, равна на 50% от дневното трудово възнгарждение, изчислено на основата на средната за страната работна заплата.
При кръводаряване в условията на чл. 6, ал. 1 от закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, който допуска заплащане на кръв до един литър при изрично изброени хипотези като спешни случаи и липса на налично количество кръв от съответната кръвна група в центъра за трансфузионна хематология; при вземане на кръв за производство на серуми, ваксини и имуноглобулими, както и за научноизследователски цели лечебното заведение да заплаща на кръводарителя сума в размер от 120 до 180 лв. за един литър кръв.
Отделно се заплащат разходите за лечебното заведение за промоция на кръводаряването в размер на 15 лв., без в тя​_х да влизат медицинските разноски, свързани с вземането на кръв, нейното съхранение и изследване.
Кръводарителят има претенция за направените и доказани разходи срещу лечебното заведение, в което се е осъществило кръводаряването. А последното си ги възстановява от центровете за трансфузионна хематология в двумесечен срок от представяне на фактурата.
Всички разходи са за сметка на държавния бюджет. Те не се заплащат от НЗОК, а от бюджета на държавата през Министерството на здравеопазването.
Освен парично обезщетение, се предлага кръводарителят да има по силата на закона право на допълнителен отпуск от два работни дни.
Препоръчва се законът да влезе в сила от 1.1.2023 г.
Идеята, залегнала в законопроекта, за обезщетяване и стимулиране на кръводаряването, за обезщетяване на разноските, необходими за бързо възстановяване на здравето, заслужава подкрепа. Единственото, което ме притеснява, са абсолютните суми, които се предлагат в законопроекта – 15, 35 лв. Законът ще влезе в сила от 1.1.2023 г., в момента ние живеем в състояние на галопираща инфлация, поради което е желателно сумите, изразени в абсолютни числа, да бъдат заменени с процент от средната или по-добре от минималната работна заплата към момента на съответната медицинска манипулация. Иначе рискуваме тези суми да се окажат твърде символични и да обезсмислят допълнението на закона. Те и към момента са твърде ниски и надали ще преборят черния пазар на кръв. Мисля дори, че ще имат незначителен, дори никакъв реален ефект върху стимулирането на кръводаряването, което на практика поставя въпроса, дали си струва да се хаби парламентарно време с обсъждането и приемането на законопроекта.

Проф. д-р Поля Голева


АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН


 

Имате ли доброволна здравна застраховка?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up