Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

След като поредната епидемична вълна на COVID-19 достигна своя пик в България на 1 февруари 2022 г., с регистрирана максимална стойност на заболяемостта (брой на лабораторно потвърдените случаи) 1754,65 на 100 000 на 14-дневна база и седмична позитивност на тестовете 25,06%, вече в продължение на почти четири седмици броят на случаите постепенно намалява. През седмица № 7 на 2022 г. (14 до 20 февруари) са регистрирани 31 128 случая на COVID-19. Заболяемостта на 100 000 население на 14-дневна база към 20 февруари е 1057,71 (Фигура 1), при седмична позитивност на тестовете 18,35% (Фигура 2).

Понижаването на заболяемостта продължава и през първите дни на текущата седмица №8, успоредно с постепенния спад на процента на положителните за SARS-CoV-2 тестове на 7-дневна база. Към 24 февруари 2022 г. заболяемостта е 842,85 на 100 000, а седмичната позитивност на тестовете – 16,21%.

Фигура 1
Заболяемост от COVID-19 в България на 100 000 население на 14-дневна база през периода март 2020 г.- февруари 2022 г.

mira febr cases

Фигура 2
Седмична позитивност на тестовете за SARS-CoV-2 (% на лабораторно потвърдените случаи от всички направени тестове в предходните 7 дни) през периода юни 2020 г.- февруари 2022 г.

mira febr pos cases

Необходимо е да се подчертае, че независимо от наблюдавания благоприятен низходящ ход на пандемичната вълна, посочените по-горе стойности на основните епидемиологични показатели са все още твърде високи. Поради този факт, тенденцията към намаляване на броя на хората, които се изследват за наличие на SARS-CoV-2 (Фигура 3) през последните дни не е добра, защото недостатъчният брой изследвания може да маскира реалното развитие на епидемичния процес.

Фигура 3
Дневен брой на направените тестове (RT-PCR и бързи антигенни тестове) за доказване на SARS-CoV-2 в България, март 2021 г. – февруари 2022 г.

mira test day

Общият брой на официално регистрираните в Единния информационен портал случаи с COVID-19 от 1 януари до 20 февруари 2022 г. е 322 115, което съответства на 4657,16 на 100 000 заболяемост в България за посочения период. Разпределението на броя на случаите и на заболяемостта, както и динамиката на разпространение имат специфична възрастова характеристика, която е показана в Таблица 1 и на Фигура 3. Най-голям брой случаи и най-висока заболяемост са регистрирани при хората на възраст между 20 и 59 години – общо 208 316 случая (64,67%), а делът на децата и младежите до 19 г. възраст е малък – 13,36% (43 027 случая). При възрастните над 60 г. регистрираните 70772 заболели представляват едва 21,97% от всички случаи за посочения период.

Таблица 1
Разпределение по възрастови групи на регистрираните COVID-19 случаи и заболяемост на 100 000 население през периода 1.1.2022 г. - 20.2.2022 г.

Възрастови групи (години)

0-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Общ брой

Брой случаи

43027

36292

57724

62027

52273

37816

23671

8458

827

322115

Заболяемост на 100 000

3276,37

5410,21

6054,59

5905,38

5464,42

4111,89

3303,39

2836,24

2194,16

4657,16

 

Фигура 3
Заболяемост по възрастови групи от COVID-19 на 100 000 население на 14-дневна база:

3.1. Заболяемост от COVID-19 във възрастовата група 0-19 г.

mira cases 19

 

3.2. Заболяемост от COVID-19 във възрастовата група 0-29 г.

mira cases 29

 

3.3. Заболяемост от COVID-19 във възрастовата група 30-39 г.

mira cases 39

 

3.4. Заболяемост от COVID-19 във възрастовата група 40-49 г.

mira cases 49

 

3.5. Заболяемост от COVID-19 във възрастовата група 50-59 г.

mira cases 59

 

3.6. Заболяемост от COVID-19 във възрастовата група 60-69 г.

mira cases 69

 

3.7. Заболяемост от COVID-19 във възрастовите групи 70-79, 80-89 и 90+ години

mira cases 79

Както е показано на графиките, през 7-ма седмица на 2022 г. заболяемостта намалява във всички възрастови групи, но не съвсем равномерно. Най-високи се запазват стойностите във възрастовата група 50-59 г. (1362,32%000), следвана от групата 30-39 г. (1246,1%000) и 40-49 (1227,5%000), а най-ниска заболяемост е регистрирана при децата и младежите до 19 г. (476,6%000).

На Фигура 4 са показани достигнатите от началото на пандемията пикови стойности на заболяемостта във всяка отделна възрастова група, както и датите, на които тези стойности са били регистрирани. Най-висока заболяемост във всички възрастови групи е наблюдавана при настоящата пандемична вълна – в периода между 28.01.22 г. и 14.02.22 г. Към 2 февруари 2022 г. са регистрирани рекордно високи стойности във възрастовите групи 40-49 г. (2361,3 на 100 000) и 30-39 г. (2360,8 на 100 000).

Фигура 4
Максимална заболяемост от COVID-19, достигната в отделните възрастови групи и дата на регистриране

mira cases ages gr

 

Броят на пациентите, лекувани в отделения за интензивна терапия по време на тази пандемична вълна се задържа на сравнително постоянно ниво, без резки натоварвания на лечебната мрежа (Фигура 4). През месец февруари 2022 г. броят на пациентите варира между 506 и 625, съответно на 1 февруари и на 9 февруари 2022 г.

Фигура 5
Дневен брой на болни от COVID-19, лекувани в интензивни отделения, януари-февруари 2022 г.

mira cases icu

 

Настоящата пандемична вълна, причинена от варианта Омикрон на SARS-CoV-2, се характеризира и с по-ниска смъртност в сравнение с предходните вълни на пандемията (Фигура 6).

Фигура 6
Смъртност на 100 000 население от COVID-19 на 14-дневна база през периода март 2020 г. - февруари 2022 г.

mira death

 

Въпреки значително по-малкия брой починали, регистрирани от началото на 2022 г. досега, България запазва водещото си място по смъртност от COVID-19 на 100 000 население на 14-дневна база както в ЕС, така и в света.

Независимо от високата смъртност, обхватът с ваксини срещу COVID-19 през последните седмици не само че не подобрява, но дневният брой на поставените дози ваксини съществено намалява (Фигура 7).
През периода 1.12.2021 г.-22.2.2022 г. по данни на Единния информационен портал са приложени общо 947 711 дози ваксина срещу COVID-19, които включват 574 813 лица (60,65%), получили бустерна имунизация. Най-голям дневен брой приложени дози е регистриран между 5 и 15 януари 2022 г. След тази дата, и през следващите дни на м. февруари темпът на ваксинация значително се забавя. Освен това, тенденцията прилаганите ваксини да бъдат основно за сметка на бустерните дози се запазва, а броят на хората, желаещи да си поставят първа доза очевидно не нараства. Така, от началото на годината до 22 февруари са поставени общо 577 566 ваксини, от които 399 062 (69,09%) са бустерна дози.

Фигура 7
Дневен брой поставените дози ваксини срещу COVID-19, 1.12.2021 г.-21.2.2022 г.

mira vacc doses

Проф. Мира Кожухарова

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up