Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

Специално за читателите на Право&Здраве предлагаме периодични анализи на епидемичната ситуация, изготвени от един от най-изтъкнатите наши учени в областта на епидемиологията, проф. Мира Кожухарова. Първият от тези анализи дава обща оценка на ситуацията с разпространението на коронавируса от началото на годината.

От 1 до 27 януари 2022 г. в България са регистрирани 179 168 случая на COVID-19. Към 27 януари 2022 г. заболяемостта на 100 000 население на 14-дневна база е 1684,21/100 000 (Фигура 1), а седмичната позитивност на тестовете е достигнала до 25,13%.

Фигура 1
Заболяемост от COVID-19 (лабораторно потвърдени случаи) на 100 000 население на 14-дневна база през периода 22.03.2020 г.-27.01.2022 г.

mira zaboljaemost

Според последните налични данни на НЦЗПБ (https://ncipd.org/index.php?lang=bg), при 129 (55,1%) от изследвани 234 клинични проби от пациенти с COVID-19, събрани от 21 области в началото на януари (3-13.01.2022 г.), е установен вариантът Омикрон на SARS-CoV-2. В някои от областите, изпратили клинични проби, този процент значително надвишава средния. Предвид този факт, а и наблюдаваното много интензивно разпространение на епидемичния процес, има основание да се предполага, че към настоящия момент вариантът Омикрон вече е доминиращ в цялата страна.
Епидемичната вълна, предизвикана от варианта Омикрон, започнала в началото на 2022 г. на фона на още незатихнало разпространение на Делта варианта на SARS-CoV-2, все още се развива възходящо, като засега се характеризира с няколко особености, които я правят много по-различна от предходните вълни на пандемията, разпространили се през октомври 2020 г.- януари 2021 г.; февруари-май 2021г. и август-декември 2021 г.:
• Заболяемостта (броят на лабораторно потвърдените случаи) на 100 000 население значимо превишава всички регистрираните досега максимални стойности;
• Ускорен е темпът на нарастване на заболяемостта, която в рамките на по-малко от един месец се увеличава почти 5 пъти (от 342,3/100000 на 1 януари 2022 г. до 1684,21/100000 на 27 януари 2022 г.);
• Процентът на положителните за SARS-CoV-2 тестове на 7-дневна база нараства бързо и при съпоставим брой на проведените изследвания достига до по-високи стойности (от 8,05% на 1 януари 2022 г. до 25,13% на 27 януари 2022 г.);
• Независимо от бързо нарастващата заболяемост, дневният брой на хоспитализираните лица, както и броят на починалите през януари 2022 г. е по-нисък в сравнение с предходните пандемични вълни;
• Различно е разпределението по възрастови групи на случаите с COVID-19, регистрирани през първия месец на 2022 г.На Фигури 2 и 3 е показана заболяемостта от COVID-19 по възрастови групи по време на четирите пандемични вълни. Във възрастовите групи 0-19, 20-29, 30-39, 40-49 и 50-59 г. заболяемостта през януари 2022 г. е достигнала най-високите стойности, регистрирани от началото на пандемията (Фиг. 2). Заболяемостта при лицата на 60-69 г. е съпоставима с предходните вълни, докато хората на възраст ≥ 70 години към настоящия момент са по-слабо засегнати от подема на заболяемостта (Фиг. 3).

Фигура 2
Заболяемост от COVID-19 (лабораторно потвърдени случаи) на 100 000 население на 14-дневна база във възрастовите групи 0-19, 20-29, 30-39, 40-49 и 50-59 г.

mira zab vyzr

 

Фигура 3
Заболяемост от COVID-19 (лабораторно потвърдени случаи) на 100 000 население на 14-дневна база във възрастовите групи 60-69, 70-79, 80-89 и 90+ г.

mira stari

Сравнението на възрастовото разпределение на случаите с COVID-19, регистрирани от 1 до 26 януари 2022 г. (общо 159 378 случая) с това на заболелите по време на най-интензивното разпространение на предходната епидемична вълна, причинена от Делта варианта – периода от 20 октомври до 20 ноември 2021 г. (общо 125 502 случая) показва различията както в абсолютния брой на съобщаваните случаи (Таблица 1), така и в относителния дял (%) на всяка една от възрастовите групи в общата заболяемост (Фигури 4 и 5).

Таблица 1
Брой на случаите с COVID-19, регистрирани в България през периода 20 октомври-20 ноември 2021 г. и периода 1-26 януари 2022 г.

Период

Брой случаи, разпределени по възрастови групи (години)

Общ брой

0 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90+

20 октомври-

20 ноември 2021 г.

8905

12255

20690

23571

21277

18912

14237

5096

459

125502

1-26 януари 2022 г.

27904

19162

29162

31058

23509

15800

9353

3145

285

159378

Независимо от по-големия общ брой случаи през периода 1-26 януари 2022 г. (159 378) в сравнение с периода 20 октомври-20 ноември 2021 г. (125 502 случая), при лицата на възраст 60-69, 70-79, 80-89 и 90+ г. от началото на 2022 г. досега, броят случаи е намален в сравнение с предходната вълна на пандемията и е съответно 15800; 9353; 3145 и 285 в посочените възрастови групи.
Относителният дял на случаите в най-уязвимите възрастови групи (≥60 години) спада до 17,93% през 2022 г., докато при предходната вълна случаите при хората в напреднала възраст са представлявали 30,84% от всички съобщени. За сметка на това има рязко увеличаване на относителния дял на заболелите в групата 0-19 години – от 7,1% през октомври-ноември 2021 г. до 17,51% през първия месец на 2022 г. По-голям е и относителният дял на случаите в следващите групи на по-млади хора (20-29 и 30-39 г.) през 2022 г. в сравнение с октомври-ноември 2021 г. (Фигури 3 и 4).

Фигура 4
Възрастово разпределение (брой и относителен дял) на случаите с COVID-19, регистрирани в България през периода 20 октомври-20 ноември 2021 г.

mira vyzr 21

 

Фигура 5
Възрастово разпределение (брой и относителен дял) на случаите с COVID-19, регистрирани в България през периода 1-26 януари 2022 г.

mira vizr 22

Промените във възрастовото разпределение на случаите вероятно е един от основните фактори, обуславящи значително по-малкия брой на заболелите лица, при които има необходимост от хоспитализация. От началото на месец януари досега дневният брой на хоспитализираните болни от COVID-19 не се увеличава значително и се поддържа на едно приемливо ниво от 4022 до 5455 болни (Фигура 6), значително по-ниско в сравнение с предишните вълни на пандемията.

Фигура 6
Дневен брой на хоспитализирани болни от COVID-19 през периода от 30 юли 2021 г. до 26 януари 2022 г.

mira hosp

Към настоящия момент е трудно да се прецени значението на другия възможен фактор, за който има редица съобщения – принципно по-слаби клинични прояви на заболяването, причинено от варианта Омикрон на SARS-CoV-2, поради факта, че и предишните варианти на вируса предизвикваха по-леко протичаща инфекция при деца и млади хора и те по-рядко се нуждаеха от лечение в болница.
Ако наблюдаваната засега възрастова структура на заболяемостта, характеризираща се с разпространение на инфекцията предимно сред по-младите хора, се запази и в хода на по-нататъшното развитие на пандемичната вълна, може да се очаква, че лечебните заведения за болнично лечение няма да бъдат подложени на натиска, с който се сблъскаха при предходните вълни.
Обаче големият брой болни, макар и с по-леки клинични прояви, вече е причина за увеличаване на натоварването в амбулаторната мрежа и това налага вниманието да бъде насочено именно там.
Проф. Мира Кожухарова 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up