Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

От годишният отчет на здравното министерство, за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2020 г., става ясно, че с постановление на министерски съвет от 13 август, са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за "закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратура за диагностика и интервенционални изследвания за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД;"
Средствата са предоставени по Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението и са в размер на 2 454 000 лв.

Заснемане
От стенограмата от заседанието на Министерски съвет, когато е одобрен трансферът, се разбира, че с парите ще бъде закупен дигитален рентген. Проф. Балтов не присъства,пояснението е дадено от бившият министър на здравеопазването проф. Ангелов.:

БОЙКО БОРИСОВ: Ангелов!
КОСТАДИН АНГЕЛОВ: Това са вече средствата в размер на 2 454 хиляди, които ще отидат за УМБАЛ „Пирогов“ за осигуряването на мултифункционална дигитална рентгенова система един брой.
БОЙКО БОРИСОВ: След Военномедицинската академия в София и Сливен, това, което правим в момента е за „Пирогов“, за травматологията. Затова се дават тези 2 454 хиляди лева. Още повече че и „Пирогов“ като болница по време на COVID и сега в момента целият персонал работи на пълни обороти и аз се надявам, че и те ще оценят, че с това съоръжение освен спасяването на животи, ще им облекчи работата и ще им даде скорост, за да могат по-бързо и още по-качествено да диагностицират и съответно веднага да започнат оперативните действия.
Приема се.“

Целта на Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението по принцип е осигуряване лечението на специфични групи от населението чрез финансиране извън обхвата на задължителното здравно осигуряване или поради приоритетен здравен проблем. Като приоритети са отбелязани
- Развитие на дейностите по трансплантация на органи.
- Подобряване на достъпа до медицински дейности, свързани със социално значими заболявания и специфични здравни проблеми извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Преодоляване на съществуващия кадрови дефицит от специалисти, Подобряване на материално – техническото и финансовото осигуряване на органите на медицинската експертиза.

До колко трансферът към "Пирогов" отговаря на приоритетите на програмата е едно на ръка. Но по-важното е, че към датата на издаване на постановлението на министерски съвет, вече има стартирана обществена поръчка за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мултифункционална дигитална рентгенова система за диагностични и интервенционални изследвания, става ясно от сайта на лечебното заведение.

Обявлението за ОП е от 15 юни 2020г. и към датата на отпускане на средствата приключва. Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мултифункционална рентгенова система е подписан на 25.08.20г., 12 дни след постановлението на министерски съвет с единствения кандидат и с крайна цена 1150182лв. със ДДС.  Цената включва доставка, монтаж въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и всичко останало.

CENA


Така „Пирогов“ си купува дигитален рентген за малко над 1,15млн.лв, а МС превежда  за същия апарат 2,4 млн. лв. с публични средства.

За тези близо 1,3 млн. разлика няма данни нито за какво са похарчени, нито защо изобщо са опуснати близо два пъти повече отколкото са необходими при положение, че поръчката отдавна е била стартирала и цената е била добре известна.
До края на година, освен отпуснатите 2.4млн., държавата увеличава капитала си в „Пирогов“ с 14 995 760, а справка със сайта на агенция публични предприятия показва, че до края на септември 2020г., болница „Пирогов“ е отчела и допълнителни приходи от помощи и дарения над половин милион лева.

 

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up