Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Министерство на здравеопазването е внесло проект изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ)
Промените би трябвало да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, касаещи определени заболявания или групи заболявания. Кого и как ще засегнат измененията, ако бъдат приети така както са планирани.


В наредбата са предвидени редица увеличение на процентите в различни заболявания, но и в не малко случаи промени в изисквания, които на места се оказват спорни по отношение полза за пациента.
Освен това, в частичната оценка на въздействието липсват каквито и да било данни за броя на хората, които ще засегнат измененията.


Една от най-големите групи са пациентите с Диабет, особено тези с Тип 2 които всъщност са 90% от всички пациенти с диабет. Според сега действащата Наредба, при определяне процента нетрудоспособност все взема предвид дали пациентите са инсулинозависими или не, независимо от типът диабет, от който страдат. Съответно пациентите на инсулин получаваха по-голям % в зависимост от усложненията, които имат.
С промените, обаче те вече са разделени според това дали страдат от диабет 1 или 2, а не според прилаганата терапия. В това по същество правилно решение, не е взето предвид, че много пациенти ще загубят правото си на пенсия, макар че са с усложнение и макар, че са на инсулин, защото страдат от диабет тип 2, те практически се причисляват към досегашните неинсулинови групи.
Въпреки че Министерството се мотивира, че „броят на тези усложнения, а не провежданата терапия или броят на засегнатите органи, се оказва най-обективният критерии за определяне на различното състояние и съответно – на функционалния дефицит при лицето.“, е налице и фактът, че за едно и също усложнение с единия тип ще получават 40 а другите 60 процента. И макар че процентът е увеличен, те все пак остават под границата от 50%.
От друга страна не е взето предвид вида усложнение. Заради липсващите данни, не е ясно колко от пациентите с диабет тип 2 с едно усложнение ще паднат под 50-те процента.
С 10% е увеличена нетрудоспособността на пациентите с диабет тип 2 с две и три усложнения и става съответно 50 и 60 процента. 80% НТ ще получават децата с диабет.

Пациентите със синдром на Даун също са от засегнатите, включително и децата. Според действащата сега наредба в раздел генетични аномалии децата до 3-годишна възраст са определени 50% над 3-годишна възраст – 30%. Промените предвиждат 50% независимо от възрастта, но не е премахната така наречената „горна граница“ и на практика не се дава възможност за преосвидетелстване при влошаване на състоянието.

Намаляват процентите и при част от хората с хронична бъбречна недостатъчност до сега при хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен - серумен креатинин до 400 µmol/l, общо състояние леко увредено –нетрудоспособността беше 60%;, в предвидените промени 60 % ще получават само пациентите със т със серумен креатинин от 301 до 400 µmol/l.
Тези с със серумен креатинин 201 до 300 µmol/l – 50 %;, до 200 µmol/l – 40 %;

При болест на Бехтерев се отпада изискването за доказване на лек функционален дефицит в началото развитие на болестта за получаване на 40%. С готвените промени този процент ще получават и пациенти в начален стадии без функционален дефицит.
Пациентите с лек функционален дефицит ще получават 50% .
Промяна има и при пациентите с умерено ограничение на движенията без кифоза и лордоза в отдели на гръбначния стълб, които до сега получаваха 71% , за тях се въвежда изискване ограничението да бъде в трите отдела на гръбначния стълб.
При липса на движение, с оформена кифоза и лордоза , се въвежда изискване са с тежък функционален дефицит и процент НТ – 95.

 

Въвежда се % при деца с доказан ювенилен хроничен артрит:
- Без трайни ортопедични функционални увреждания, до постигане на ремисия и преустановяване на лечението – 50%;
- С умерен ортопедичен функционален дефицит и/или усложнения от основното заболяване, от провежданото лечение и/или при рецидив – 80%;
- Тежки хронични форми, с тежък ортопедичен дефицит и/или съпътстващо усложнение – 100%.

При пациенти със Злокачествени тумори на кожата също има промени
При страдащите от меланома до сега процентите се определяха само от стадия, така тези с първи стадий Т1-2 получаваха 50% сега процента се запазва за първите 5 години.
Пациентите втори стадий Т3, N0, М0 , които до сега получаваха 80%, сега ще ги получават за първите 3 години, за 4-та и 5-та година процентът ще е 60.
За трети и четвърти стадий сега се получава 100% нетрудоспособност, в готвените промени пациентите трети стадий са приравнени към тези втори . Тези пък с 4 стадий ще получават 100% само първите 3 години, а за 4-та и 5-та година 85%
Дерматофибросарком отново се въвежда времеви период, но само за пациентите 3ти и 4ти стадий, в първият случай за 4, 5 година процентите им ще паднат от 71 на 50, а във втория от 100 на 85%.
При пациентите спиноцелуларен карцином процентите се запазват, но тези в трети стадий ще получават досегашните 71% само първите две години, след тях до петата – 50 % Пациентите 4-ти стадий, ще получават 100% първите 3 години, а след това 85%.
При базоцелуларен карцином отпада изискването за рецидиви при множествена форма, запазва се по-големият процент– 30.

Изменения има и при пациентите със Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи, до сега при наличие на рецидив, близки и далечни метастази те получаваха 100% нетрудоспособност независимо от периода на диагностициране С готвените изменения този процент ще важи само за първите 3ри години, за четвъртата и петата година пациентите ще получават 85%, а след петата година 50%.
По същия начин са разпределени процентите във времеви интервали при пациентите злокачествени новообрзования на надбъбречните жлези метастази при иноперабилни карциноми. До сега те получаваха 100%, сега това ще важи само за първите три години.

При пациентите с диференциран карцином на щитовидната жлеза се добавя уточнение за локални или далечни метастази, но отпада изискването за 3-ти и 4-ти стадий. Процентът остава същият.

При злокачествени новообразувания на ларинго-ото-рино (ЛОР) органите се правят следните изменения:
При частична резекция на езика процентите се покачват от 40 на 50; При хемиглосектомия от 60 на 85 и при . глосектомия от 80 на 95%.
Също така Резекция на фарингса и ларингса -, които до сега бяха обединени се разделят на два отделни диагнози при определяне на процент нетрудоспсобност – процентът се запазва – 75
При очните се заболявания също се предвижда промяна – към битемпорална и хетеронимна хемианопсия“ се добавя и хомонимна хемианопсия, процентът се запазва същият – 30
Също така при отпадане на половина на периметъра при липса или пълна слепота на другото око се добавя и друга възможност - при непълно отпадане на половината на периметъра в единственото око процентът остава и в двата случая 80 %.;

При загуба на слуха – отпада разграничението между наличие на загуба на говора и отсъствие при пълна глухота над 90 dB СЗ. В досегашните разпоредби при пълна глухота, но отсъствие на загуба на говора се присъждаше до 71%. В промените, които се предвиждат със или без загуба на говора, хората с пълна глухота ще получават до 71% нетрудоспособност.
При увреда на долните крайници се добавя и ендопротезирене на дв различни големи стави, за които се определя 75% нетрудоспособност. Увеличават се процентите и средна степен на средна степен - екстензия-флексия , едностранно и двустранно съответно на 30 и 71 процента.
Добавя се и процент за вродена двустранна илиачна луксация на тазобедрената става – 71 %

Относно психични заболявания при деца, се прави уточнение при леко умствени изоставане детето да е с леко ограничение на комуникативните умения и способността за разбиране и известни обучителни затруднения в училище. Процентът остава същия – 30.
При средни и тежки форми на разстройство на развитието отпада паратимията като част от проявленията на разстройството.
Увеличават се процентите при болест на Чандлър в начален стадий от 40 на 50, като се изискване и доказване с Ядрено-магнитен резонанс.
И не на последно място При парализа при придобита липса на акомодация (афакия, артифакия) се въвежда възрастово ограничение – до 40 години. Министерство на здравеопазването мотивира това свое предложение така: „по този начин се елиминират възрастово обусловените промени, които са физиологични от гледна точка на естественото стареене на организма и за които не би следвало да се определя степен на увреждане.

Изменението в наредбата ще засегне и хората под карантина. Предвижда се болничният по това направление да не бъде за сметка на общият разрешен дни болничен за годината.

Целият текст за проект за изменение на Наредбата е досъпен тук

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up