Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Преди две седмици, министърът на здравеопазването е публикувал за обществено обсъждане проект на Национална здравна стратегия 2021-2030. Стана сякаш традиция стратегии да се предлага в самия край на мандата на Правителството. Може би едва тогава, управниците ни натрупват опит и знания, достатъчни за приемане на стратегически документ. Човек ще си каже - „А бе те изкараха цял мандат без програма, сега се сетили 10 годишна стратегия да предлагат“. И няма да е много далече от истината.

Приемането на 10 годишна стратегия в края на мандата, означава, че същата ще бъде изпълнявана от други мнозинства и Правителства. Това обаче, е малко вероятно да стане, ако те самите не са участвали в нейното написване и приемане, какъвто е случая. Няма дори да им се наложи да приемат друг стратегически документ, защото този с нищо не ги задължава, дори да бъде приет и от Народното събрание. Никой няма да им държи сметка за това, както и никой не държа сметка на сегашните управници за изпълнението на предишната здравна стратегия 2014-2020.
Нормално е новата стратегия да стъпи на постигнатото от старата, но Правителството не си е направило труда да отчете изпълнението ѝ, да анализира пропуските и причините за неизпълнението.
Досегашната здравна стратегия(2014-2020) се споменава един единствен път, като един от множество документи, с който били съобразени приоритетите и целите на новата здравна стратегия(2021-2030). До такава степен приоритетите и целите са съобразени, че ги повтарят почти изцяло. От което може да се направи извод, че същите не са били изпълнени в периода 2014-2020. Иначе защо ще ги залагаш отново?
Обаче и това съждение може да не е вярно, след като никой не е правил оценка на изпълнението. От друга страна, ако приоритетите и целите са едни и същи, то тогава защо ти е да пишеш нова стратегия? Може просто да удължиш срока на старата, нали?В новата стратегия всичко е приоритет: Укрепване капацитета на общественото здравеопазване; Подобряване на достъпа, качеството, ефективността и контрола на медицинските дейности; Провеждане на ефективна лекарствена политика, въвеждане на системи за контрол на разходите за лекарства, борба с антимикробната резистентност; Развитие на човешките ресурси, подобряване условията за обучение и работа; Осигуряване на финансова устойчивост.
Обаче всеки знае, че когато всичко е приоритет, всъщност нищо не е, защото да приоритизираш значи да изведеш едно от многото.
Премахването на монопола на НЗОК в здравното осигуряване не е нито приоритет, нито цел за следващите 10 години. Мимоходом ни се съобщава, че започването на дискусия за премахването на монопола е било сред целите на предишната стратегия, но не бил постигнат консенсус по който и да е от моделите за премахване на монопола. Поради това, в следващите 10 години монополът остава и ще се „Инициира на обществен дебат относно промяна на здравноосигурителния модел, чрез въвеждане на форми на конкуренция между НЗОК и застрахователи“.
Написаното до тук не изчерпва всички достойнства на новата стратегия, но е достатъчно, за да се направи обосновано предположение, че тя ще даде същите резултати, както предишната и по-предишната, сиреч никакви.
Това, което прави този документ скандален и неприемлив обаче, не е неговата баналност, а липсата на каквато и да е оценка на ситуацията с Ковид-19.
Пандемията от Ковид-19 доведе до най-високата смъртност у нас през миналата година, каквато смъртност не е регистрирана от Първата световна война. Пандемията от Ковид-19 показа наяве всички недъзи на здравната ни система. Лечебните заведения за извънболнична помощ почти спряха работа в един момент, болниците отказваха прием на тежко болни пациенти, при наличие на огромен брой незаети легла. Стигна се до там здравният министър да определя със заповеди кой какви легла и отделения да разкрива и да командирова специалисти. НЗОК започна да изплаща субсидии на лечебните заведения, а МЗ възнаграждения директно на медиците. Органите на държавния здравен контрол и националните центове се оказаха абсолютно неподготвени за епидемията и така и не можаха в рамките на годината да организират дори събирането на достоверна медико-статистическа информация за сполетялото ни бедствие.
В проекта на Национална здравна стратегия 2021-2030 не само няма анализ на случилото се през последната година. Няма и дума, че се е случило! В целия документ думата Ковид-19 се среща два пъти, без връзка с контекста, очевидно добавена след написването на документа.
Как е възможно да предлагаш здравна стратегия, да посочваш приоритети и цели, без да анализираш причините и последиците на кризата, от която дори не си излязъл в този момент и която е довела до истинска катастрофа здравната ти система в почти всички нейни елементи и структури!?!
Само заради това, националната здравна стратегия 2021-2030 трябва незабавно да бъде оттеглена, без уговорки.
Или може би е по-добре да бъде приета, за да служи като пример за безотговорно и некомпетентно управление!
Д-р Стойчо Кацаров 

Ще се подобри ли болничното лечение след увеличението на цените на пътеките?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up