Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

С много обяснения, подробна статистика и десетки изследвания – така повечето държави аргументират решенията си кой и кога ще бъде ваксиниран.

Във Великобритания ваксинацията срещу Ковид-19 започна 8 декември 2020г. Приоритетни са хората в старческите домове, техните гледачи  и здравните работници . Първият етап на ваксиниране в Обединеното Кралство е разделен на общо 9 подетапа, които обхващат различни групи възрастни.

В крайна сметка, здравните власти са изчислили, че ако успеят да имунизират всички  хора над 50 години както и всички над 16 с рискови заболявания ще обхванат 99% от предотвратимата смъртност.

Тези решения са подкрепени от сериозни анализи предоставени на обществеността, от които става ясно, че смъртността от Ковид е правопропорционална на възрастта, както и че младите хора с хронични, рискови заболявания са изложени на същият риск от смърт като старите хора.

В следващата фаза, здравните власти препоръчват да бъдат обхванати хората с рискови професии като например учителите, държавни служители, които участват пряко в борбата с пандемията и тн.

В края на декември в Обединеното Кралство са поставили близо 1млн. дози ваксина на над 66млн. си на население или 1.39 на всеки 100 човека.

Франция ще даде

приоритет на групите, които са най-уязвими от вируса и тези, за които най-вероятно да развият тежки форми на болестта.

Здравните служби препоръчват първо да се ваксинират възрастни хора в старческите домове  и персоналът работещ там.  Това представлява около 1 милион души.

След като доставките се увеличат, обхватът на ваксинацията ще бъде разширен до 14 милиона души с рисков фактор или хронична патология, свързан с възрастта, и от някои здравни специалисти.

И накрая ваксинацията ще бъде отворена от пролетта за цялото население. 

Към 1 януари, обаче Франция е успяла да постави малко над 500  дози на близо 67милионното си население, за което понесе остри критики. Правителството, обаче потвърди намерението си да ваксинира 1млн души до февруари,

За да се използва директният защитен ефект на ваксините в Италия са определени следните категории, които се ваксинират като приоритетни в началните етапи:

Здравни и социално-здравни работници "на първа линия", заради по-големият риск от заразяване при тези групи и по-голямата вероятност да я предадат на податливи и уязвими пациенти в здравни и социални заведения. Освен това се смята, че ваксинацията на здравни и социални здравни работници ще помогне да се поддържа устойчивостта на здравната система.

Веднага след това ще бъдат ваксинирани • Жители и персонал на центрове за социални грижи за възрастни хора.  Голям процент домове за възрастни хора са сериозно засегнати от COVID-19, а жителите им са изложени на висок риск от сериозно заболяване поради напреднала възраст, наличието на множество съпътстващи заболявания и нуждата от помощ при хранене и други ежедневни дейности.

Следват Хора в напреднала възраст. График за ваксинация въз основа на възрастта обикновено е по-лесен за изпълнение и позволява по-голям обхват на ваксинацията. 

С увеличаването на дозите на ваксините ще започнат да се ваксинират и други категории като на първо място учители и училищен персонал, правоприлагащи органи, затворници и персонал в затвора. и т.н. целта е да се гарантира ваксината на 90% от населението до края 2021 г. Към днешна дата Италия е поръчала  202 милиона дози от различни производители. По последни данни в Италия е успяла да постави 128 хил. дози или 0.21 на 100 души.

Категорична политика и бързи действия – така Израел успя да ваксинира 1млн.души до края на декември. В страната приоритетни са хората над 60 години и здравните работници, а заявката е броят на ваксинираните да достигне 2млн. до края на този месец. Правителството възнамерява да въведе „ зелен паспорт“ а ваксинираните, който ще им осигурява достъп до културни мероприятия, заведения за обществено хранене както и правото да не се поставят под карантина при контакт с болен. Анкети показват, че от 50% и 75% от израелците са склонни да се ваксинират. До 3ти януари поне една доза са получили  14 на 100 от хората в Израел.

Германия дава най-висок приоритет на хора на възраст над 80 години, жители и персонал в домове за възрастни хора. 

Тази група включва също от извънболнична помощ, както и служители на медицински заведения "с много висок риск от излагане" на Covid-19 също персонал в интензивни отделения или центрове за ваксинация.

Следващата приоритетна група включва хора на възраст над 70 години, пациенти с деменция (или такива със сходни състояния), пациенти с хронични заболявания и пациенти с трансплантация.

Хората със синдром на Даун също са в тази група, заедно с тези, които работят в близък контакт с хора, нуждаещи се от постоянни грижи.

Лекари и други здравни работници с по-висок риск от излагане на Covid-19 също ще бъдат в тази група, както и основни болнични работници и жителите на приюти за бездомни или търсещи убежище.

Третата категория включва хора на възраст над 60 години, хронично болни, хора „на особено подходящи длъжности в държавни институции“ като полицията, както и възпитатели на детски градини, учители и работници на дребно.

Той, също така, включва всички останали здравни работници, които не са от първите две групи.

Хората, работещи на места, особено силно засегнати от Covid-19, като месопреработвателни предприятия и складове, също ще бъдат част от тази група.

След това тези три групи трябва да бъдат последвани от останалите жители в Германия.

До 3ти януари Германия е успяла да постави над 600хил. ваксини  или 0.32% на 100.

Според здравните власти на САЩ  първо трябва да бъдат ваксинирани медицинския персонал и жителите на заведения за дългосрочни грижи, като се аргументират с нуждата от възможно най-голямо намаляване на смъртността, запазване функционирането на обществото и намаляване на допълнителната тежест и намаляване на  допълнителната тежест, която COVID-19 оказва върху хората.

Следващите фази на ваксинация обхващат работници от първа линия, като пожарникари, полицаи, работници в пощенските служби на САЩ, работници в хранителни магазини, работници в обществения транспорт и работещи в образователния сектор (учители, помощен персонал, и работници в детските градини.) и др.
Хора на възраст над 75 години,тъй като са изложени на висок риск от хоспитализация, заболяване и смърт от COVID-19. Хората на възраст над 75 години, които не са жители на домове за дългосрочна грижа
Хора на възраст 65—74 години,тъй като са изложени на висок риск от хоспитализация, заболяване и смърт от COVID-19. 
Хора на възраст 16—64 години със съпътстващи медицински състояния,които увеличават риска от сериозни, животозастрашаващи усложнения от COVID-19.
Други основни работници, като хора, които работят в транспорта и логистиката, хранителните услуги, жилищното строителство и финансите, информационните технологии, комуникациите, енергетиката, законодателството, медиите, обществената безопасност и общественото здраве.
По последни данни в САЩ са поставени 4,6млн. дози или 1,36 на 100. 

Общо в света са поставени 13млн. дози ваксина, най-много като брой в САЩ, а като процент покритие на населението в Израел. Наистина изненадваща е последната позиция на Франция в тази кратка класация. 

 dozi2dozi

 

 

 

 

 

По отношение на обезпечeност с ваксини голяма роля играе държавната политика, що се касае за Европа, голяма роля играе и общата политика на съюза. На двете изображения по-долу е показано как в представена Европа в това отношение, в сравнение с останалата част от света и как различните държави в Европа са обезпечили нуждата от ваксини.

 broj dozibrojdozi

ю

 

 

 

 

 

 

България, както обикновено, стои малко по-особено в голямата картина. Българският ваксинационен план не е придружен от никаква допълнителна статистика, като например каква е смъртността в различните възрастови групи и как протича заболяването. Колко потребителите на социалните институции са се заразили с Ковид, каква е средната възраст на хората в болница и тн. Тази статистика обикновено се представя на обществото за да стане ясно, кое налага т.нар. неравенство при поставяне на ваксината. Или защо човекът Х, който си е загубил работата и вече 9 месеца носи маска сега не може да се ваксинира, с други думи на обществото се дължи това обяснение от етична гледна точка.

Тъй като държавата „хвърли“ здравните работници в пандемията като опълченци на Шипка реши да ваксинира първо тях, за да продължат да изпълняват „задълженията си“  тоест да продължат да са опълченци. В това отношение планът включва и интересната аргументация:

Фаза I: …. Лицата са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението.  

Тук отново гласът на науката е притихнал, защото до този момент не е доказано, че ваксината ще предпазва от разпространение на вируса.

Според публикация в Nature макар че е доказано, че ваксините предотвратяват появата на симптоми, все още не е ясно дали и колко намалява разпространението сред популацията.  По този въпрос Pfizer гарантират единствено, че търсят начини за оценка на предаването на вируса в бъдещи проучвания

 Това е причината редица държави ваксинират най-уязвимите групи заедно с медицинския персонал.

Във втората фаза България включва Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.

Третата фаза Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.

Четвъртата фаза Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити

Петата фаза уязвими групи от населението – за тези уязвими групи до сега не са представяни никакви данни у нас не  е ясно повече или по-малко се разпространява Ковид при тях и какъв процент от заболяванията са свързани с начина на живот.

Така в българския план  ваксинацията на най-уязвимите групи, тази на хората в напреднала възраст, онкоболните, трансплантираните и много други, за които Ковид би бил фатален остават в предпоследни  и не е ясно кога ще им дойде ред.

Въпреки наличието на ваксина, натоварването върху здравната  система няма да намалее, докато не се ваксинират последните две групи остава неясно кога точно ще се случи това, предвид броят ваксини, които получаваме. По думите на здравния министър в средата на януари се очаква да получим още 35 хил. дози, колкото сме  получили и  до сега. Толкова ще бъде и броя на ваксинираните лица. Общият % ваксинирани в България ще бъде 0,5. По всичко изглежда, че камионът за кренвирши ни вози към дъното на още една класация при това с точно изпълнение на плана.

Нито една от държавите разгледани по-горе не оставила на толкова заден план най-уязвимите групи. Успешни или неуспешни, бързи или бавни, чуждите стратегии не поставят каквито и да било служители (освен здравните) пред грижата за възрастните хора – „Тези, които са ни отгледали и тези, които се радват на нашите успехи“ – както каза ген. Мутафчийски през март, призовавайки ни да не ги разочароваме с нашето безхаберие.

 

Каква е причината за липса на лекарства?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Можете да коментирате статиите, но трябва да се регистрирате на сайта!

Най-новите статии

Log in or Sign up