Четвъртък, Август 11, 2022
Follow Us

15 нови лекарства за одобрние препоръча Комитетът за хуманни лекарства (CHMP) към ЕМА на последното си заседание. От тях пет са нови молекули, три са за редки болести, а две са биоподобни. За ваксините срещу КОВИД-19 обаче решение няма. Комитетът препоръчва да се издаде условно разрешение за пускане на пазара на Enhertu.

Медикаментът е за лечение на метастатичен HER2-позитивен рак на гърдата. CHMP даде положително становище и за Heplisav B (повърхностен антиген на хепатит B) за активната имунизация срещу инфекция с вируса на хепатит B. Препоръка получи и медикаментът Inrebic (fedratinib) за лечение за първична миелофиброза необичаен тип рак на костния мозък) и някои видове рак на кръвта.

Положително становище за употреба при изключителни обстоятелства бе дадeно и за Lumoxiti (moxetumomab pasudotox). Медикаментът е за лечение на рецидивираща или рефрактерна косменоклетъчна левкемия, рак на тип бели кръвни клетки, наречени В-лимфоцити. Комитетът препоръча и условно разрешение за пускане на пазара на Retsevmo за лечение на ракови заболявания. Положителни становища получиха още медикаментите Rukobia за лечение на мултирезистентна HIV-1 инфекция, Sibnayal за терапия при дистална бъбречна тубулна ацидоза. Това е рядко генетично заболяване, което засяга способността на бъбреците да отстраняват киселината от кръвта. Медикаментът Tukysa, който е за лечение на HER2-позитивен локално напреднал или метастатичен рак на гърдата също получи препоръката на CHMP.

Koмитетът препоръча за пускане на пазара и две биоподобни лекарства - Kixelle (инсулин аспарт) за лечение на захарен диабет и Yuflyma (адалимумаб), който е предназначен при някои възпалителни и автоимунни заболявания. Зелена светлина бе дадена и за 4 генерични лекарства за лечение при някои видове лимфон и множествен миелом. Те са Lenalidomide Krka, Lenalidomide Krka d.d., Novo mesto (леналидомид) и Sunitinib Accord за лечение на рак. Първоначално одобрение получи и Ogluo (глюкагон), което е хибридно лекарство при тежка хипогликемия при захарен диабет.

Комитетът даде и девет препоръки за удължаване на терапевтичната индикаци за медикаментите - Bavencio, Doptelet, Iscover, Keytruda, Nplate, Nordimet, Plavix, Rinvoq и Spravato. Отделно CHMP препоръча промяна в информацията за продукта за Veklury (ремдесевир). Необходимо е да се предоставят по-ясни инструкции, които да се използват при пациентите с COVID-19, нуждаещи се от допълнителен кислород. Комитетът оттегли и първоначално разрешение за търговия с Artobend. Това е лекарствен продукт за модерна терапия предназначен за лечение на хрущялни дефекти на колянната става.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Одобрявате ли избора на доц. Меджедиев за служебен здравен министър?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up