Неделя, Май 16, 2021
Последвайте ни
Европейската комисия прие Фармацевтична стратегия за Европа

Европейската комисия прие Фармацевтична стратегия за Европа. Целта е да се гарантира на пациентите достъп до иновативни и финансово достъпни лекарства и да окаже подкрепа на конкурентоспособността, капацитета за иновации и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС, съобщават от пресцентъра на ЕК.

Стратегията ще позволи на Европа да покрие своите фармацевтични нужди, включително по време на кризи чрез солидни вериги на доставка. Тя е основен елемент от изграждането на един по-силен Европейски здравен съюз, за който призова председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза, и ще спомогне за изграждането в ЕС на фармацевтична система, която е ориентирана към бъдещето и устойчива на кризи.

Целите на Фармацевтичната стратегия за Европа са четири:

Гарантиране на достъп на пациентите до финансово достъпни лекарства и удовлетворяване на все още неудовлетворените медицински потребности (напр. в сферата на антимикробната резистентност, онкологичните заболявания, редките заболявания);

Подкрепа за конкурентоспособността, иновативността и устойчивостта на фармацевтичната промишленост в ЕС и за разработването на висококачествени, безопасни, ефективни и по-екологични лекарства;

Подобряване на механизмите за готовност и реакция при кризи и действия, насочени към сигурността на доставките;

Силен глас на ЕС на световната сцена — чрез утвърждаване на високи стандарти за качество, ефикасност и безопасност.

Въпреки че стратегията е много повече от инструмент за реакция при кризи, в нея са използвани поуките от първоначалния отговор на пандемията от COVID-19 и чрез нея фармацевтичният сектор в ЕС подобрява готовността и издръжливостта си, посочват от ЕК.

В стратегията са представени и конкретни действия за гарантиране на достъп, наличност и финансова достъпност на лекарствата. Тя подкрепя диверсифицираните и сигурни вериги на доставка, които гарантират отворената стратегическа автономност на ЕС в света, и насърчава екологично устойчивите фармацевтични продукти. Чрез стратегията ще се гарантира също така, че фармацевтичната политика на ЕС продължава да служи на общественото здраве в една непрестанно променяща се среда на научни и търговски трансформации. Стратегията ще подкрепя ориентираните към пациента иновации и ще отчита цифровите и технологичните промени.

Коронавирусната пандемия показа колко важно е да укрепим нашите здравни системи. А това включва достъп до безопасни, ефективни и висококачествени лекарства на достъпна цена, посочи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова държавите-членки да приемат този подход.

 

Даваме старт на действия, чрез които да гарантираме постоянното наличие на финансово достъпни безопасни и ефективни лекарства за всички пациенти в ЕС. Чрез Фармацевтичната стратегия за Европа изпълняваме ангажимента си да изградим фармацевтична среда, която е подготвена за бъдещето и ориентирана към пациента и в която промишлеността на ЕС може да създава иновации, да се развива и да продължава да бъде световен лидер, заяви и заместник-председателят Маргаритис Схинас, като допълни, че се дава още един от стълбовете на Европейския здравен съюз. Фармацевтичната стратегия за Европа бележи началото на цял един процес, който включва амбициозна програма от законодателни и незаконодателни действия, които ще започнат през следващите години, посочи и Стела Кириaкиду, комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните.

Действията ще обхващат цялата екосистема на фармацевтичните продукти, но и някои аспекти на медицинските изделия. В стратегията се търсят полезни взаимодействия със Зеления пакт и действия по стратегическия подход на ЕС към фармацевтичните продукти в околната среда, за да се намали екологичният риск, с който те са свързани.

Водещите действия по стратегията включват преразглеждане на основното законодателство в областта на фармацевтичните продукти, предложение за създаване на Орган на ЕС за реакция при извънредни здравни ситуации, преразглеждане на регламентите относно педиатричните лекарства и редките болести. Други въпроси са започване на структуриран диалог с всички участници във фармацевтичното производство и с всички публични органи с цел установяване на глобалните вериги на доставка за лекарства от критично значение и оформяне на вариантите на политика за укрепване на непрекъснатостта и сигурността на доставките в ЕС, сътрудничество между националните органи относно политиките за цени, плащания и обществени поръчки с цел финансово по-достъпни, разходоефективни лекарства и устойчивост на здравната система. Ще се обсъжда и създаване на стабилна цифрова инфраструктура, включително предложение за европейско пространство за здравни данни, подкрепа за научните изследвания, действия за насърчаване на иновативни подходи за НИРД и обществени поръчки в ЕС за антимикробни средства и техни алтернативи и мерки за ограничаване и оптимизиране на тяхната употреба.

Стратегията ще бъде обсъдена на политическо ниво на заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 2 декември 2020 г.

 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Ваксинирахте ли се?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up