Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Списъкът на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание и могат да бъдат продавани чрез автомати, ще бъде актуализиран. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

 

Чрез вендинг машини ще могат да бъдат продавани лекарства за лечение на язва и ГЕРБ, спазмолитици в комбинация с аналгетици, очистителни, мултивитамини, лекарства, стабилизиращи капилярите, антипруритични лекарствени продукти, включително антихистамини, анестетици, антисептици, аналгетици и антипиретици.

Според изложеното в мотивите към проекта, списъкът не е актуализиран от самото му създаване през 2008 г. и това обуславя необходимост от неговото обновяване. „Актуализирането на списъка на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, които се продават чрез автомати, има за цел да осъвремени обхвата от лекарствени продукти без лекарско предписание, до които българските пациенти могат да получат достъп. Това би било особено полезно за аптеки, които не са с денонощен режим на работа, като същевременно би облекчило натовареността на медицинските специалисти, работещи в тези здравни заведения“, пише в мотивите към проекта.

В проекта се дава възможност и на лечебните заведения, които нямат разкрита аптека да се се снабдяват с за собствените си нужди с лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества.В момента те са затруднени да го правят, тъй като според изискването по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), право да закупуват и съхраняват наркотични вещества и да отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, имат само лицата, получили лицензия по реда на ЗКНВП.

„В този смисъл на лечебните заведения, които не притежават собствена аптека не могат да закупуват посочените лекарствени продукти, съответно не могат да бъдат издавани първични счетоводни документи при извършването на съответната стопанска операция“, пише в мотивите към проекта.

Предлага се проблемът да бъде преодолян чрез въвеждането на изискване аптеката на лечебното заведение, с което е сключен договор за снабдяване с лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества, да притежава лицензия, издадена по реда на ЗКНВП. По този начин няма да има пречки при осигуряване на непрекъснатост на лечението на българските пациенти с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Пълния текст на проекта може да видите тук

Какво е мнението ви за общинските болници?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up