Вторник, Август 16, 2022
Follow Us

Американската фармацевтична компания Merck, известен като MSD извън Съединените щати и Канада, днес обяви, че Администрацията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) е одобрила лекарството Keytruda, като монотерапия за лечение на възрастни и деца с неоперабилни или метастатични солидни тумори с туморен маркер (TMB-H), които са прогресирали след предварително лечение и които нямат задоволителни алтернативни възможности за лечение.

За тази нова индикация се издава ускорено(временно) одобрение. Постоянното разрешение за употреба ще зависи от проверката на клиничната полза в следващи потвърдителни клинични изпитвания.

„За втори път монотерапията с Keytruda вече е одобрена въз основа на биомаркер, а не на мястото в тялото, откъдето произхожда туморът“, казва д-р Скот Ебингхаус, вицепрезидент по клинични изследвания, Merck Research Laboratories. „Маркерът TMB-H, дефиниран като 10 или повече мутации на мегабаза, може да помогне да се идентифицират пациенти, които най-вероятно ще имат полза от Keytruda.

„Като лекари винаги търсим да намерим нови възможности за пациентите, особено във втората линия или последващо лечение“, казва Рой С. Хербст, професор по медицинска онкология и по фармакология, Медицинския факултет на Университета Йейл;

FDA също така одобри и тест за диагностика за идентифициране на пациенти със солидни тумори, които са TMB-H положителни, при които може да се прилага имунотерапия с Keytruda.

„Тези одобрения идват след дългогодишни изследвания на това как нивата на ТМВ могат да повлияят на отговора на пациента на имунотерапията“, казва Брайън Александър, главен лекар на Foundation Medicine. „Важно е лекарите да имат достъп до валидиран геномен тест за измерване на ТМВ при клинични оценки на тумора и да определят онези, които са по-склонни да реагират."

Преди два месеца Merck получи зелена светлина на Администрацията по храните и лекарствата за още едно показание за Keytuda. Лекарството беше одобрено като монотерапия за лечение на пациенти с повтарящ се локално напреднал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на хранопровода, чиито тумори експресират PD-L1 с определен комбиниран положителен резултат, чието заболяване прогресира след една или повече предишни терапии.

„В исторически план пациентите с напреднал рак на хранопровода са имали ограничени възможности за лечение, особено след като болестта им е прогресирала“, казва Джонатан Ченг, вицепрезидент по клинични изследвания по онкология, Merck Research Laboratories. „Keytruda е първата анти-PD-1 терапия, одобрена за лечение на пациенти с рецидивиращ локално напреднал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на хранопровода, чиито тумори експресират PD-L1."

Keytruda действа като повишава способността на имунната система на организма да открива и се бори с туморните клетки. Лекарството е моноклонално антитяло, което блокира взаимодействието между PD-1 и неговите лиганди, PD-L1 и PD-L2, активирайки Т-лимфоцитите, които вече могат да разпознаят и атакуват туморните клетки.

Keytruda е показан при меланом, недребноклетъчен рак на белия дроб, дребноклетъчен рак на белия дроб, злокачествени тумори на главата и шията, класически лимфом на Ходжкин, първичен медиастинален голям В-клетъчен лимфом, уротелиален карцином, микросателитна нестабилност, стомашен рак, рак на хранопровода, рак на маточната шийка, хепатоцелуларен карцином, клетъчен карцином на Меркел и бъбречно-клетъчен карцином.

Спазват ли се правата на здравно осигурените в черноморските ни курорти?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up