Петък, Октомври 22, 2021
Follow Us
Заповед разрешава лечение с хидрооксихлороквин

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която разрешава лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg. В съобщението на МЗ се казва, че „трябва да бъдат спазвани насоките с терапевтични алгоритми, изготвени от създадения със заповед на министър-председателя Медицински съвет.

Трябва да бъдат спазвани и препоръките на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата. Лечението със съответните лекарствени продукти се разрешава за срока на действие на извънредната епидемична обстановка.“
Предложението на Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев, съгласувано от Директора на Изпълнителната агенция по лекарствата д-р Богдан Кирилов се аргументира с опита на Франция и Китай. Не е отбелязан обаче негативният опит на Бразилия, където клинично проучване, прилагащо лечение с Hydroxychloroquine на болни с COVID-19 беше прекратено, заради смъртта на 11 болни.

Разрешението за прилагане на Hydroxychloroquine се издава от министъра по реда на чл. 10 от ЗЛПХМ, защото лекарственият продукт не е разрешен за употреба в страната. Не така обаче стоят нещата с другия лекарствен продукт - Azithromycin. Той е разрешен за употреба в страната има и българско производство на завода в Разград, както и такова на Merckle GmbH- Germany. В съобщението на МЗ не се казва защо не се ползва българския медикамент или немския разрешен за употреба у нас, а се заобикаля закона, за да се пусне на пазара китайски аналог, който със сигурност не е с по-добро качество.
Това, което не се казва в съобщението също е, че според чл. 10 на закона, при лечение с медикаменти, отпуснати по този ред, притежателите на разрешение за употреба, производителите и медицинските специалисти не носят гражданска или административнонаказателна отговорност за последствията при употреба на неразрешено показание на лекарствен продукт или на лекарствен продукт, който не е разрешен по реда на глава трета.
Пациентите трябва да знаят, че последната дума за това дали да се приложи един или друг вид лечение е тяхна и това им право не е отменено от извънредната епидемична обстановка.

Подкрепяте ли въвеждане на зелен сертификат ?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
отсъства символ.
Вие сте гост ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up