Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

АНАЛИЗИ

В хода на предизборната кампания най-често чуваме обещания за повече пари за здравеопазване, образование и пенсиите. Тези сектори се сочат като основни приоритети в програмата на почти всички партии. Оказва, се обаче, че са приоритетни само на думи. Това се доказва, с данните за държавните разходи по сектори, защото ако един сектор е приоритетен, то логично е да се очаква държавата да отделя за него относително най-много средства.
Всяка година в Народното събрание се обсъждат параметрите на държавния бюджет. Всички искат да получат по-голям дял от държавните разходи. оже да се чуят всякакви аргументи защо за даден сектор трябва да се дадат повече пари.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1. Общоизвестна истина е, че родителите са особено чувствителни когато се налага да прибегнат до медицинска помощ във връзка със състоянието на своите деца. Голяма е тревогата им, когато детето вдигне висока температура, има силни болки, гърчове, продължителна кашлица и какво ли още не. Родителите се страхуват за живота и здравето на децата, а както е известно, на страха очите са големи. Лекарите трябва да се съобразяват с напрегнатата, а понякога и неадекватна атмосфера, която родители и болни деца могат да създадат в резултат на своите тревоги.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Предистория. НЗОК заплаща операцията за поставяне на изкуствена тазобедрена и за изкуствена колянна става. НЗОК заплаща също частично цената на протезите, използвани в тези случаи. Има пациенти, които се нуждаят от смяна на две стави по едно и също време – две тазобедрени или тазобедрена и колянна става. Най-често това са пациенти с хронични ревамтични заболявания, пациенти след политравма и др. Ако пациентът се оперира два пъти през няколко месеца НЗОК заплаща и операциите и протезите. Ако обаче пациентът смени ставите си в една операция, НЗОК не заплаща нито втората протеза, нито разширената операция, а вместо нея плаща болния. Попитахме Проф., д-р Поля Голева дали в този случай НЗОК нарушава правата на пациента и има ли той правни способи да ги защити. Ето и нейният анализ:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Според годишните данни по консолидираната фискална програма на министерството на финансите, публичните разходи за здравеопазване през последните 10 години са се увеличили повече от два пъти. През 2012 година публичните разходите са били в размер на 3 милиарда и 303 милиона лева. През 2021 година те вече са 7 милиарда и 221 милиона лева.
Общите суми на разходите растат ежегодно. Известно задържане на разходите се вижда в периода 2015-2017 година, а най-силно увеличение се регистрира 2014 и 2020-2021 години

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1. В Република България здравеопазването се финансира от здравноосигурителната система, която включва задължителното и доброволното здравно осигуряване, от пациентите, от държавата и общините, от застрахователни дружества. В Закона за здравното осигуряване се предвижда правото на здравноосигуреното лице да получи медицинска помощ и медицински услуги, които се покриват от задължителното здравно осигуряване. Последното съгласно чл. 2, ал. 1 от закона предоставя пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За да се ползват от задължителното здравно осигуряване лицата следва да заплащат здравноосигурителни вноски.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

С § 71 на анекса от месец април 2022 на НРД 2020-2022 бяха въведени минимални възнаграждения за медицинския персонал. Няма да се спирам на въпроса дали това е законно, защото в момента има висящ спор пред ВАС (на първа инстанция съдът спря действието на спорните разпоредби). Освен за минимални възнаграждения с анекса са въведени изисквания за максимално съотношение между най-ниската и най-високата заплата в болницата, както и минимална част (60%) от приходите на болницата от НЗОК, която да се разпределя, като заплати. Изпълнението на тези изисквания е обвързано с цената на заплащане на медицинските дейности – ако ги изпълниш получаваш заплащане по по-висока цена, ако не ги изпълниш по по-ниска. Да видим до какво ще доведе това.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1.Защо избрах тази тема? Защото през последните 10 година копуцията в България не престава да бъде любима тема на всички медии, изборни кампании, дискусии. Както знаем, резултати от усилената борба срещу нея няма.
Всички говорят за корупцията, но тъй като тя не се възприема с нито едно от сетивата, остава имагинерна подобно на извънземните същества.
Реших да разгледам корупцията в здравеопазването от ъгъла на германското наказателно законодателство, а всеки средно интелигентен гражданин у нас може да направи сравнение с правната атмосфера в България.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 1.За медицинското образование и прогреса на медицинската наука, за разкриване на истинските причини за смъртта на пациента, аутопсията е от изключително голямо значение. Правото като основен регулатор на обществените отношение, не е безучастно към тези въпроси и неговата задача е, като отчита достойнството на пациента и неговите близки, да създаде такива правила, които да съобразяват както защитата на основните права на човека, така и нуждата от разкриване на истинските процеси, протичащи в организма на болния и довели до леталния му изход, да съдейства за обогатяване на медицинската наука, с цел нейните постижения да помогнат на живите.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Log in or Sign up