Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

АНАЛИЗИ

По подобие на много други Европейски страни, през 2000 година, България въведе солидарен модел на здравно осигуряване.
20 години по-късно солидарността изглежда все по-трудно постижима. Вижте сами.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Когато се заговори за здравеопазване и за необходимостта от реформи съществен е въпроса какви са причините за състоянието на здравната система, защото от това зависи какви мерки трябва да се предприемат. При дългогодишните обсъждания, в резултат на непознаване на здравната системна и неразбиране на основни организационни и икономически принципи, в обществото се наложиха няколко заблуди,

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Арбитражът е извънсъдебно алтернативно средство за разглеждане и решаване на спорове между две страни. Допустим ли е той и в отношенията между НЗОК, респ. РЗОК от една страна и изпълнителите на здравни услуги, които обслужват здравноосигурени пациенти, от друга страна?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Поредния случай на нападение над медицински специалист провокира здравните власти да демонстрират безкомпромисност – нападателят ще бъде съден по бързата процедура, а заплатите на спешните медици ще бъдат увеличени. Макар че тези стъпки не могат да бъдат определени като неправилни, може да се каже, че определено са недостатъчни, а ако погледнем ситуацията в цялост – дори повърхностни.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1. Според чл. 95, ал. 1 , т. 1 от Закона за лечебните заведения лечебните заведения могат да се договарят помежду си за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.
Лечебните заведения са търговци и с изключение на тези по чл. 5, ал. 1 от същия закон, се създават по Търговския закон и Закона за кооперациите

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В хода на предизборната кампания най-често чуваме обещания за повече пари за здравеопазване, образование и пенсиите. Тези сектори се сочат като основни приоритети в програмата на почти всички партии. Оказва, се обаче, че са приоритетни само на думи. Това се доказва, с данните за държавните разходи по сектори, защото ако един сектор е приоритетен, то логично е да се очаква държавата да отделя за него относително най-много средства.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1. Проблемът, на който бих искала в тази статия да отделя внимание, засяга правната същност на договора по чл. 45а от Закона за здравното осигуряване, който физическите или юридическите лица по чл. 45 от същия закон сключват с Националната здравноосигурителна каса, съответно с Регионалната здравноосигурителна каса.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Предистория. НЗОК заплаща операцията за поставяне на изкуствена тазобедрена и за изкуствена колянна става. НЗОК заплаща също частично цената на протезите, използвани в тези случаи. Има пациенти, които се нуждаят от смяна на две стави по едно и също време – две тазобедрени или тазобедрена и колянна става. Най-често това са пациенти с хронични ревамтични заболявания, пациенти след политравма и др.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Най-новите статии

Log in or Sign up