Петък, Юли 01, 2022
Follow Us

АНАЛИЗИ

1. Въведение в проблема
Винаги, когато говорим за здравеопазване, стигаме до проблема за финансирането му и по-точно – за недостатъчното му финансиране. У нас то се осъществява централизирано от Националната здравноосигурителна каса. За добро или за лошо, обаче, действа още един източник на финансиране - здравното (медицинско) застраховане. То отдавна е правно уредено и функционира, но за разлика от здравноосигурителната система, почива на други принципи и е малко познато. Като резултат от оскъдната информация хората не се възползват от него и то има относително малък дял във финансовото обезпечаване на здравеопазването.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) изпрати Становище на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с извършваната от комисията оценка на съответствието с правилата на конкуренцията по чл. 28, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията.
Повод за оценката е наличие на практики, които поставят в затруднено положение част от аптеките. Сегашната нормативна уредба предвижда регистрация на максимални продажни цени на лекарствата в аптеките и плаващи надценки, които могат да бъдат поставяни от производителите и търговците на едро в рамките на тази крайна цена. В тези условия поставянето на високи надценки от производителите и търговците на лекарства оставя без печалба аптеките. Обсъжда се предложение да се фиксират надценките за производител, търговец на едро и аптека.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Проектът „Споделяй, грижи се, лекувай-трансформиране грижите за хората с редки болести“ се изпълнява от „Ретина България“ в партньорство с ЦЗПЦ и ФРМС. (финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП – фонд Активни граждани. Основната цел е да се подобрят грижите за хората с редки редки болести и постигане на съгласие между пациенти, медицински специалисти, политиците и други заинтересовани страни, за промени в нормативната уредба. Следващите редове са резюме на направения по проекта анализ.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В брой 40 от 31.05.2022 г. на „Държавен вестник“ беше публикувана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба номер 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарставени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1.Предстои съществена реформа в организацията на „Спешната помощ“ в Р България. Общопризнат факт е, че нейната дейност не е достатъчно ефективна, независимо от големите усилия на медицинския персонал и вливането на огромни парични средства в нея. Ковид епидемията разкри нейните недостатъци. Рецидивът на непристойните реакции на близките на нуждаещите се от спешна помощ в следепидемичното време показват, че нищо не се е променило. Не е отминал страхът, че при нова вълна на епидемията първата линия на медицинския фронт отново трудно ще поеме ударите.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Кръводаряването е доброволно и безплатно. То е акт на хуманност към нуждаещите се от животоспасяващо кръвопреливане. Но трябва да се предвиди обезщетение за разходите, които кръводарителят прави, за да осъществи този алтруистичен акт. Кръводарителят може да е направил транспортни разходи – да се е придвижил с обществено превозно средство до съответното лечебно заведение, където е трябвало да дари кръв. Той отсъства от работа. Ако е на трудов договор отсъствието му следва да бъде документирано пред работодателя и вместо работна заплата следва да получи обезщетение във формата на пари или на ваучер.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Безразборният прием на антибиотици е една от причините за нарастваща антимикробна резистентност, която всяка година става причина за смъртта на хиляди хора. Последните данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC)

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1.Ковид кризата като че ли утихва. Но не се знае, дали няма да се завърне. Освен това в правната наука не се направиха всички изводи от прилагането на правото в борбата срещу нея. Нищо не се споменава в юридическите писания за деликтните процеси на засегнатите от преминалата извънредна обстановка – на оцелелите, но претърпели вреди лица или на близките на починалите. Войната в Украйна и съпътстващата я инфлация изведнъж заличиха спомените за връхлетялата ни преди повече от две години медицинска криза, която обаче беше прекалено дълга и смъртоносна. Не се направиха изводи, не се взеха поуки. За медицината – не знам, но за правото – със сигурност мога да кажа, че се замлъкна завинаги. В мълчание бяха обвити и деликтното, и наказателното право. 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Log in or Sign up