Четвъртък, Юли 16, 2020

Здравно застраховане

 • Казусът е многогодишен и касае вероятно стотици или дори хиляди български граждани, които без да имат каквато и да било вина падат в капана бюрокрацията, носят последствията от чужди грешки и накрая плащат за тях .
  Такъв с случаят с работниците от обявеното преди два дни в несъстоятелност предприятие Ремотекс М. Историята  с предприятието е

 •  

  Във връзка с появили се коментари от страна на някои застрахователни дружества към контролната дейност на ИАМН предоставяме следната информация:
  От началото на 2019 г. в ИАМН са получени общо 18 искания за проверки. От тях:
  От ОЗОФ „Доверие“ - 16 искания;, от Метлайф Юръп Д.А.К. – България - 2 сигнала със съмнение за застрахователна измама, които са насочени към компетентните органи; От останалите 25 застрахователни дружества не са подавани искания за проверки или сигнали към ИАМН.
  От агенцията съобщават, че въпросните сигнали съдържат лични данни на застрахованите лица, включително и такива касаещи здравния статус на пациенти, макар че те не са давали съгласието си техните лични данни да се предоставят на ИАМН.

 • Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени отказ на Министерство на здравеопазването да възстанови сума за спешно лечение в страна извън Европейския съюз - Кралство Мароко, на физическо лице от град Пловдив от бюджета на министерството. Става дума за лечение на масивен инфаркт по време на пътуване в Кралство Мароко, за лечението на който българският гражданин е заплатил 11 000 евро извън медицинската си застраховка.

Log in or Sign up