Събота, Септември 21, 2019

социални грижи

 • С Бюджета на НЗОК за 2019 г. публикуван в ДВ, бр. 102 от 2018г. се направиха изменения и допълнения в чл.23 и чл.45 от Закона за здравното осигуряване, с които НЗОК се задължава да изплаща "медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съораженията за хората с увреждания" считано от 01.01.2020 г.

  Предвид горното, моля да ми бъде отговорено каква е практиката относно - финансиране администриране и контрол на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съораженията, предназначени за хора с увреждания в държавите от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария по предоставената услуга, попита д-р Валентина Найденова.

  Кирил Ананиев започва да чете дословно от белите листа (а редакторскта ни намеса ще ви спести сухите повторения):

 • Новата стратегия за борба с наркотиците за периода 2019 - 2023 г.,  любезно публикувана за обществено обсъждане от здравното министерство планира то да инвестира в лаборатория и обучени специалисти за идентифицирането на новите т.нар. дизайнерски наркотици и производните им. Аргументът на здравните власти е, че пазарът на този вид наркотици предлага „нарастващо многообразие“, а в същото време страната ни няма нужните технологични средства и експерти, за да ги открива. За преодоляването на този проблем се предвижда в следващите 5 години да бъдат отделени 220 хил. лв., с които да се повиши технологичният капацитет на токсикохимичните лаборатории към Военномедицинска академия, да се осигури аналитична техника, реактиви и да се обучат специалисти. Това е едновременно с рушащите се лечебни заведения, които набират средства от даритески сметки за ремонт. Междувременно се обсъжда и икономисване на държавните средства, чрез отнемането на добавката за чужда помощ на българите с над 90% инвалидност.

 • Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков коментира предложенията на депутати и на работодатели, свързани с изплащането на обезщетения за временна нетрудоспособност. Работодатели искат първите три дни от болничния да не се изплащат от тях. Идеята е да се въведе период на изчакване от няколко дни, в който болничните да не се изплащат от никого. Според предложение на депутати НОИ трябва да покрива целия период на боледуване на работника. Социалният министър обясни, че тези предложения ще се дискутират. По думите му в края на седмицата една от организациите на работодателите - Асоциацията на индустриалния капитал в България, организира кръгла маса по тези въпроси.

 • В действие е механизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания.
  За да се възползват от нея обаче те трябва да се лишат от други социални добавки.
  Съгласно него те имат право на индивидуална оценка на своите потребности.
  Оценката се формира на базата на изследването на функционалните затруднения на конкретния човек,  както и на наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности. На тази база се определя и видът на нужната подкрепа. Въз основа на заключенията в индивидуалната оценка на потребностите на конкретния човек дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове.

 • Променя се изплащането на добавката за чужда помощ на хората с увреждания.
  99 лева представляваше държавната помощ за личен асистент на хора с увреждания над 90%. 
  До този момент тази добавка се даваше независимо дали инвалидът се ползва или не от държавен личен асистен.
  Сумата вече ще се отнема при положение, че инвалидът се възползва от държавен личен асистент.

 • Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност има за цел изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности, твърди се от Министерство на труда и социалната политика.

  Изпълнението на иначе хубавата програма, за жалост, е компроментирано с абсурдно кратките срокове и нелепи задължения за осъществяването, които социалното минисерство наложи за кандидатстване.
  В рамките на 30 дена, нуждаещите се от програмата трябва да са готови с :

 • Стартира подготовката на техническото изпълнение по проекти „Център Домашни грижи - интегриран модел на патронажни медико-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в малките населени места от селски тип в община "Тунджа", и  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" 
  Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 252 269,60 лв .  

  Проектните дейности включват създаването на Център "Домашни грижи", чрез който ще се предоставят мобилни медико - социални грижи за хората от малките населени места. За ръководител на Центъра е назначена г-жа Мария Славова.

 • Община Бургас търси да назначи специалисти за новата комплексна здравно-социална услуга, която включва предоставяне на медицинска грижа и социални услуги по домовете по проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.  Обединяването на двете услуги в една интегрирана - медицинско обслужване и социални услуги, е по идея на кмета Димитър Николов. Тя е подкрепена от Министерството на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините в Република България, като по този начин се доразви в програма за цялата страна.

 • Заявления за ползватели на нов вид здравно-социална услуга се приемат в Дупница. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Община Дупница. Набирането на потребители е във връзка с изпълняван проект „Патронажна грижа за възрастни хора и за лица с увреждания”. Документите се подават в разкрития Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда.

  Мултидисциплинарен екип ще извърши оценка на потребностите на всички лица, подали заявление за ползване на социалната услуга. Патронажната грижа представлява индивидуална подкрепа за хора с увреждания и за възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип, включващ здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Медицинските грижи се отнасят до психичното, физическото и социалното здраве – измерване на кръвно налягане, контрол върху приема на лекарства, смяна на превръзки, поставяне на инжекции и други.

 • Свободни работни места за предоставяне на почасови здравни и социални услуги обяви община Разград по проекта за патронажна грижа, съобщиха от общинската администрация.
  Ще бъдат назначени медицински специалист, работник по социалните дейности, кинезитерапевт, психолог, домашни помощници.

Log in or Sign up