Събота, Септември 21, 2019

пневмония

  • Изследователи са картографирали най-често срещаната бактериална причина за пневмония в света, разкривайки как тези бактерии се развиват в отговор на ваксинацията. Учени от института Wellcome Sanger, университета Емори (Атланта, САЩ) и американските центрове за контрол и превенция на заболяванията работиха с много сътрудници по целия свят за провеждане на глобално геномно проучване на Streptococcus pneumoniae, откривайки 621 щама. Проучването анализира ДНК последователностите на повече от 20 000 проби Streptococcus pneumoniae от заразени хора от 51 страни. 

    Изследването е публикувано в The Lancet Infectious Diseases, а с помощта на доклада от серията EBioMedicine, учените разкриват кои щамове на S. pneumoniae (известни също като пневмококи) циркулират по света и обяснява защо нивата на пневмококова пневмония са все по-високи въпреки съществуващите ваксини. Финансирана от безвъзмездна помощ от фондация Бил и Мелинда Гейтс, тази работа ще помогне да се предвиди кои щамове ще бъдат важни за новите пневмококови ваксини, и показва, че продължаващото глобално геномно наблюдение е от жизненоважно значение.

Log in or Sign up