Петък, Септември 20, 2019

инвалиди

  • Омбудсманът на Република България доц. д-р Диана Ковачева се захвана лично с един дълго нерешен проблем – паркоместата на инвалидите в Бургас. Тя се обръща към кмета на Бургас Димитър Николов и председателя на Общински съвет – Бургас Костантин Луков с писмо, в което пише, че гражданите с увреждания са сигнализирали до нея за проблемите с паркирането.

    Те споделяли, че в не малко случаи не могат да намерят място, където да паркират автомобилите си в близост до дома си, тъй като обозначените със знак Д21 места не били достатъчно за всички правоимащи. Оплаквали се, че Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас, не позволява на хората с увреждания, чийто жилища са в „Синя зона“, да получат място, което е конкретно обозначено за техния автомобил.

  • Българските пенсионери представляват една от най-рисковите по отношение на оцеляване (не заради възрастта) социални групи в модерна Европа.
    Онези от тях, които са с най-тежката степен на увреждания - 90 и над 90% и ползват държавен асистент, вече няма да получават добавката за чужда помощ от 99,55 лв. към пенсията си от днес.

    Така реши и разпореди Републиката.

    Ще икономисваме от инвалидизираните пенсионери и ми се струва, че изцяло приляга на държавната ни политика. Този мизерен ход на власт-имащите е поредното национално предателство, което най-вероятно ще бъде забравено до следващия телевизионен анонс.

Log in or Sign up