NSVOK top banner

Вход

Ако хлебарниците бяха болници

hospital bakceriesПшеницата поскъпна, поскъпнаха горивата, поскъпва и хлябът. В тази връзка министърът на земеделието отправи призив към търговците да продават насъщния без надценка. Не се знае колко ще откликнат на призива за благотворителност и за колко време. Най-вероятно никой, но пък се показва загриженост. Вярно, че е малко на чужд гръб, защото караш някой да работи без пари, при положение, че ти самия не се отказваш от заплата си, (която се формира от данъците на тези, които призоваваш да работят без надценка).
Колко по-лесно щеше да му е на земеделския министър, ако хлебарниците бяха болници! Щеше да ги накара не само да не слагат надценка, но да продават хляба на цена по-ниска от тази, на която са го купили.
Преди да отправи призива си, министърът на земеделието трябва да въведе Национална хлебарска карта. Така, де не може кой, където си поиска, да пече и да продава хляб. Ще се съставят областни комисии, които да проучат потребностите на населението от различни видове хляб и тестени изделия с цел пълното им задоволяване. На базата на потребности ще се реши колко хлебарници да има на територията на всяка област.
На тези, които са в повече ще им се отнеме лиценза. Предимство при подбора ще имат онези, които предлагат комплексни услуги и освен хляб продават например риба, картофи, обувки и да други артикули. Така населението ще получи комплексна услуга и ще си вземе всичко от един магазин вместо да обикаля и да си губи времето.

Зелена светлина за модела Ананиев

AnanievНяколко независими източника съобщиха, че премиерът и управляващата коалиция са дали зелена светлина за реформа в здравното осигуряване. В основата на реформата ще е разработен от екип на Кирил Ананиев и Жени Начева модел, който предвижда въвеждане на задължително допълнително здравно осигуряване. Решението бе потвърдено и от изявлението на Председателят на на ПГ на ГЕРБ Цв. Цветанов, при откриването на есенната сесия на Парламента.
Ананиев и екипът му са планирали поредица от срещи със съсловни и неправителствени организации, обществени обсъждания и провеждане на Национална кръгла маса. Предварителните обсъждания ще започнат още следващата седмица с някои представители на болничните асоциации.
За сега е ясно, че новият модел предвижда допълнително задължително здравно осигуряване в размер на около 12 лева месечно. Всеки осигурен ще може да избира при кой от застрахователите да внесе допълнителната си вноска. Здравната каса ще покрива лечението до определена сума. Останалата част от стойността ще бъде за сметка на допълнителната вноска и пропорционално доплащане от пациента, което той би могъл да си осигури, чрез доброволно застраховане.

Има предпоставки за нестабилност на ТЕЛК решенията

TELKПоследните изменения в нормативната уредба свързани с медицинската експертиза доведоха до промени, които се очаква да ускорят процедурите по медицинската експертиза и да направят решенията по-малко субективни. Същевременно някои нови положения създават условия за нестабилност на постановените актове.
Така например от 27 юли насам, Правилникът изисква в състава на ТЕЛК да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването. Нормативната уредба не изяснява как се процедира при случаи, когато едно заболяване може да бъде отнесено едновременно към две и повече медицински специалности или пациентът има повече от три различни забоялвания, а съставът на комисията е от трима лекари. Във всеки аналогичен казус, решението може да бъде оспорено и отменено на формално основание.
Пак според Правилника при включване за първи път в състава на ТЕЛК лекарите преминават задължително обучение в НЕЛК.

Медицината в България само на български

azbukaМинистерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба No 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия.
До сега съгласно наредбата се извършваше на проверка на познанията по български език на гражданите на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в друга държава-членка или в трета държава. В наредбата нямаше изискване за проверка на познанията по български език, ако кандидатът е придобил квалификацията си в същата държава. С изменението се запълва тази празнина.

Всички скочиха срещу квотите за хора с увреждания

ingured multyple sclerosИ работодатели и синдикати се обявиха срещу рпедлаганите от правителството квоти за хора с увреждания. В предложение за изменение на Закона за хора с увреждания, кабинетът предлага да се задължи всеки работодател да назначава опреден брой хора с увреждания – 2% от броя на наетия персонал. Ако определената бройка не бъде изпълнена, работодателят трябва да внася 80% от минималната работна заплата в Агенцията за хора с увреждания всеки месец, за всяко незаето място от квотата.
През последните седмици българските работодатели нееднократно изразиха категоричната си негативна позиция срещу въвеждането на квоти за наемане на хора с трайни увреждания. Според тях квотното разпределение на персонала по същество е пряка намеса на държавата в стопанската дейност. Ефектът от една подобна мярка ще бъде крайно негативен за целия пазар на труда, но по-важното – това е унизителен подход спрямо хората, които по една или друга причина са с над 50% намалена трудоспособност.

Колко души умират от медицински грешки?

medical errorПоследните случаи на починали родилки извади на преден план отново въпроса за медицинските грешки. CNBC публикува в началото на годината материал за изследване на медицинските грешки в Съединените щати – страната с най-високо качество на медицинските услуги в света:
Според скорошно проучване в института Джон Хопкинс повече от 250 000 души в Съединените щати умират всяка година поради медицински грешки, което ги прави трета водеща причина за смърт след сърдечни заболявания и ракa.
Други проучвания отчитат дори по-високи стойности, като твърдят, че броят на смъртните случаи от медицинска грешка е 440 000 годишно. Причината за несъответствието е, че лекарите рядко отбелязват върху смъртните актове човешките грешки и системните дефекти, като причина за смъртта. Центровете за контрол и превенция на заболяванията използват обаче точно смъртните актове, за да публикуват статистически данни за смъртните случаи в национален мащаб.

Вдигат санкциите и правомощията на Медицинския одит

AnanievС предложените от МЗ изменения в Закона за здравето се предлагат нови правомощия на Агенция Медицински одит, която осъществява административен контрол над лечебната дейност.
Въвежда се правомощие на директора на агенцията да дава задължителни предписания при нарушение на изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността, вътрешният ред и/или управлението на лечебното заведение.
Въвеждат се нови административни наказания за лицата, които не са изпълнили задължително предписание. Наказателните постановления да се издават от изпълнителния директор на агенцията и са в размер от 3000 до 6000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв.
Предлага се и допълнение на видовете лечебни заведения, за които Изпълнителна агенция „Медицински одит“ може да прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност, когато са нарушени правата на пациента и не са спазени утвърдените медицински стандарти, което се налага предвид измененията в Закона, с които са предвидени нови видове лечебни заведения.

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични сред... Прочети още ...

За правата на пациента

bgflag1Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...