За ЦЗПЗ

Издател на този сайт е Център за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ)
ЦЗПЗ е независима неправителствена организация, която е регистрирана в СГС по ФД № 14322/2007. Организацията е създадена в обществена полза и е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ 175372371.

Цели
Целите на сдружението, съгласно Устава, са: „Защита на индивидуални и колективни права на граждани и организации в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните актове и международните споразумения, подписани от Република България”.
Нашата мисия
Създадохме неправителствена организация за защита на правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитени права.
Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:
- пациентите и хражданите,
- медицинските професионалисти,
- юридическите лица;
Защитата на права в здравеопазването включва:
- действия за повишаване на информираността,
- действия за подобряване на правилата и регламентите
- противодействие при нарушени права Нашата цел е да създадем обществена подкрепа и условия за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване на основата на защитените права.
В изпълнение на тази цел, ние:
- Изградихме сайт за обща и специализирана информация по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване.
- Организирахме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред.
- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи.
- Участваме в национални и международни проекти, свързани с развитието и усъвършенстването на здравеопазването.
- Координираме Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории.
Ръководство
ЦЗПЗ се управлява от Управителен съвет в състав: Д-р Николай Болтаджиев - Председател и членове Стойчо Кацаров и Ангелина Бонева - Кхан