Ново двайсе. Надзорът на касата промени отново лимитите на болниците и НРД

nhifДва дни, след като прие лимитите на болниците, Надзорният съвет на НЗОК отмени решението си и прие ново разпределение на парите за болнична помощ. Не са известни мотивите нито за първото, решение, нито за отмяната му два дни по-късно, нито за второто. НЗОК не е публикувала нито самите решения, нито стенограмата от заседанието на съвета.
Според източници от НЗОК, смяната на лимитите е станала под външен натиск на недоволни от първоначалното разпределение, което пък разпределение било направено тенденциозно и несправедливо.

На същото заседание от 29.01.2018 година е взето решение за изменение на НРД 2017. Решението на Надзорния съвет на НЗОК е изпратено на министъра на здравеопазването за обнародване в Държавен вестник. Тук също няма никаква информация кое е наложило вземането на такова решение и в какво се състои изменението. Освен самото решение, в тайна се пазят и мотивите, с които е прието.
Само преди три дни НЗОК публикува друго изменение на НРД 2017, което бе обявено, като „съвместно указание” на Управителя на БЛС и Председателят на НС на НЗОК.
Предполага се, че решението от вчера е взето да замени указанието от онзи ден, защото последното носи всички белези за нищожност на нормативен акт.
Ако това е така, членовете на Надзорния съвет на НЗОК са заменили едно нищожно решение с друго. Вижте сами:
Съгласно чл. 54 на Закона за здравното осигуряване, НРД се приема от 10 представители на НЗОК и 10 представители на Българския лекарски съюз. Съгласно чл. 55 на същия закон, приетия НРД влиза в сила от 1 април на съответната календарна година.
И сега, съгласно чл. 54 алинеи 8 и 9 когато до 1 април не е приет нов НРД, но промени в действащото законодателство налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания, те се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.
Следователно, законодателят е дал право на Надзорния съвет на НЗОК да приеме изменение на НРД, но не когато си иска и за каквото си иска. НС на НЗОК може еднолично да измени НРД само след 1 април, ако до тогава не е подписан НРД 2018 и има нови законови изисквания, които не отразени в действащия НРД 2017.
Освен това, Националните рамкови договори са подзаконови нормативни актове. Приемането на подзаконови нормативни актове изисква същите да се поставят за публично обсъждане, заедно с мотивите, в които подробно трябва да се опише каква е целта на акта, какви резултати се очакват, с какви средства ще бъдат постигнати целите, какви са финансовите разходи за прилагането му, а в случай че засяга стопанската дейност, мотивите трябва ад съдържат и оценка за въздействието, както и оценка за съответствие с европейското право.
Решението на НС на НЗОК не отговаря на нито едно от тези императивни изисквания на закона. Надзорниците, обаче не носят никаква отговорност за действията си пред никого.

Маркирана като лимити НЗОК НРД

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Отговорността на лекаря за вреди

medical errorЛекарят има задължението по силата на закона да положи грижа за лечението на пациента, съобразно...  Прочети още ...

Лечение в Европейския съюз

eu flagБългарските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публичн... Прочети още ...

Указание за правата на пациента

bgflagКато пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права... Прочети още ...

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»