Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Права на пациента

 • Чрез организационни мерки лечебното заведение трябва да се грижи за осигуряване на високо качество при диагностицирането и лечението на пациентите.

 • Никой не знае колко точно са пациентските организации у нас. В министерството на здравеопазването се регистрират само така наречените национално представителни организации на пациентите.

 • 1. В нашата страна, подобно на редица други европейски държави, не съществува по принцип юридическо задължение на изпълнителя на медицински услуги да ги извърши спрямо конкретно определено лице.

 • Национално представената пациентска организация Сдружение за развитие на Българското здравеопазване настояват за реформа на първичната медицинска помощ в писмо до Народното събрание, което цитираме дословно:

 • Основно право на човека и в частност на пациента е, когато бъде увредено неговото здраве или отнет животът му от виновно и противоправно деяние на друго лице, той или неговите наследници да получат обезщетение на имуществените и неимуществените вреди, които са претърпели. Най-важното изискване е да има причинна връзка между непозволеното увреждане и възникналите вреди.

 • Пациенти в психиатрията биха могли за по-дълго време да бъдат връзвани за леглото или по друг начин обездвижвани, ако са настанени за задължително лечение със съдебно решение.

 • 1. Според Конституцията на Република България – чл. 52, ал. 1 гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

 • Наредбата за медицинската експертиза от години търпи промяна след промяна и не може да се каже, че следва някакъв постоянен курс. Доста по-постоянно Върховният административен съд отменя частично нейни текстове, които тутакси биват публикувани отново в общо взето същия вид като отменените.

 • След като по време на мандата на 47-то Народно събрание времето не стигна, за гласуване на готвените тогава изменение на Закона здравето, вносителите правят втори опит. На сайта на Парламента е публикуван внесен законопроект за изменение на Закона за здравето. С промените се предвижда да се въведат задължения на пациентите, които подлежат до голяма степен на дискусия.

 • Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. С проекта са разширява обхвата на заболяванията и състояния, за които може да се определя пожизнено трайна неработоспособност.

 • Сдружение за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) – Национално представителна организация на пациенти, разпространи Становище по внесения от н.п Симидчиев и група законопроект за изменение на Закона за здравето № 48-254-01-2. Становището е част от традиционните обществени обсъждания на законопроектите, внесени в парламентарната здравна комисия, които се организират от нейния председател доц. д-р Антон Тонев.. В него се казва:

 • В германската преса се съобщава за съдебно дело, в което основният въпрос е свързан с информираното съгласие на пациента преди операционната интервенция. Тъй като и у нас се изисква съгласие на пациента за да бъдат извършени медицински дейности спрямо него, а съгласието трябва да бъде информирано – чл. 87, ал. 1 от Закона за здравето, поставеният въпрос важи и за България.

 • На 25. 10. 2022 г. се навършиха 30 години от членството на България в Съвета на Европа и ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).
  Решенията на съда в Страсбург са задействали множество реформи в България.

 • 1. Медицинските стандарти се създават за всяка медицинска специалност – неврохирургия, акушерство и гинекология, анестезия и интензивно лечение, ортопедия и травматология и т.н. Те се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването и се обнародват в „Държавен вестник“.

 • Предистория. НЗОК заплаща операцията за поставяне на изкуствена тазобедрена и за изкуствена колянна става. НЗОК заплаща също частично цената на протезите, използвани в тези случаи. Има пациенти, които се нуждаят от смяна на две стави по едно и също време – две тазобедрени или тазобедрена и колянна става. Най-често това са пациенти с хронични ревамтични заболявания, пациенти след политравма и др.

 • 1. В Република България здравеопазването се финансира от здравноосигурителната система, която включва задължителното и доброволното здравно осигуряване, от пациентите, от държавата и общините, от застрахователни дружества. В Закона за здравното осигуряване се предвижда правото на здравноосигуреното лице да получи медицинска помощ и медицински услуги, които се покриват от задължителното здравно осигуряване.

 • Ангелина Бонева и Снежана Георгиева обсъждаха здравните политики в ефир Казаха се важни точки и се посочиха решенията Ангелина Бонева гостува в студиото на ТВ България 24, с водещ Снежана Георгиева. В предаването "Хитове в мрежата" водещата задаваше въпроси наравно със зрителите и отворената жива телефонна линия, а Ани отговаряше, без да губи време и посочваше стъпките,

 • Българското законодателство урежда спешната и неотложна помощ като безплатни за всички. Въпреки това се среща порочна практика от някои лечебни заведения да изискват заплащане от пациентите или доплащане на някои от проведените изследвания. Детайлният преглед на нормативната уредба обаче показва, че това няма законово основание и дори напротив – е основание за санкциониране на лечебното заведение.

 • Световната здравна организация отбелязва всяка година, през месец септември денят на пациентската безопасност, тази година денят е посветен на лекарствената безопасност. Световната общност разпределя отговорността по равно между участващите в системата на здравеопазване.

 • 1. За гражданската, още известна и като имуществена отговорност, за допусната лекарска грешка, довела до причиняване на смърт или телесна повреда на пациента, досега е писано немалко в юридическата литература. Този вид отговорност е отговорност за непозволено увреждане, а не е наказателна отговорност и се изразява във възникване на задължение на лекаря или друг медицински специалист да плати парично обезщетение за имуществените и неимуществените вреди,

Най-новите статии

Log in or Sign up