Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

Бюджет

  • Лекарите и техните професионални проблеми винаги са вълнували обществото. Защото от здравословната атмосфера в лекарското съсловие, от доброто самочувствие на медицинските специалисти зависи до голяма степен нивото на удовлетвореност на населението. Затова никой гражданин не остава безучастен на протестите и споровете, които лекарското съсловие е принудено да води с държавата.

  • Предстои в следващите дни, НЗОК и БЛС да се договорят как да разходват неусвоените пари от бюджета на касата. Става дума за няколкостотин милиона лева от бюджета на НЗОК за 2022 година, които ще останат в края на годината. В голямата си част „икономията“ е от перото за болнична медицинска помощ. БЛС иска цените на всички клинични пътеки да се увеличат с 18%.

  • Когато се заговори за здравеопазване и за необходимостта от реформи съществен е въпроса какви са причините за състоянието на здравната система, защото от това зависи какви мерки трябва да се предприемат. При дългогодишните обсъждания, в резултат на непознаване на здравната системна и неразбиране на основни организационни и икономически принципи, в обществото се наложиха няколко заблуди,

  • Бюджета на НЗОК ще бъде увеличен от 6 милиарда и 51 милиона лева на 6 милиарда и 116 милиона лева. Увеличението е в размер на 65 милиона лева или 1,1%.
    Всъщност увеличението на приходите от здравни вноски е със 111 милиона лева. Освен от тях, приходите в бюджета се формират и от трансфер от държавния бюджет, с който се покриват осигуровките на пенсионери, деца, работещите в съдебната система и държавните служители. Въпреки, че пенсиите и заплатите на цитираните категории растат през тази година, вместо увеличение на трансфера от държавния бюджет, в проекта на закон се предвижда намаление с 44 милиона лева.

  • Днес Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа проект на закон за бюджета на НЗОК за 2022 година. Предвижда се ръст на разходите за здравноосигурителни плащания в размер на 10,95%, спрямо разходите по бюджета за 2021 година. Разпределението на допълнителните средства не е равномерно. Предвижда се най-голям ръст на разходите за медико-диагностични изследвания 76%, следвани от разходите за първична и специализирана извънболнична помощ съответно 35% и 33%, лекарства и дентална помощ с 11%. Разходите за болнична помощ ще бъдат увеличени с 3,44%.

  • Парламентът прие на второ четене актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за 2021 г.
    Бюджетът на НЗОК се увеличава със 105 млн. лева. Рамката на приходите и разходите беше приета единодушно с 201 гласа "за".

Най-новите статии

Log in or Sign up