Вторник, Ноември 29, 2022
Follow Us

Здравно застраховане

 • По подобие на много други Европейски страни, през 2000 година, България въведе солидарен модел на здравно осигуряване.
  20 години по-късно солидарността изглежда все по-трудно постижима. Вижте сами.

 • 1. Една от най-важните теми, които вълнуват изпълнителите на медицински услуги, е темата за финансирането на лечебните заведения. Поради голямото й значение глава 12 от Закона за лечебните заведения е посветена на финансирането на лечебните заведения. В чл. 96 от закона са изброени източниците на финансиране.

 • 1. В Република България здравеопазването се финансира от здравноосигурителната система, която включва задължителното и доброволното здравно осигуряване, от пациентите, от държавата и общините, от застрахователни дружества. В Закона за здравното осигуряване се предвижда правото на здравноосигуреното лице да получи медицинска помощ и медицински услуги, които се покриват от задължителното здравно осигуряване.

 • 1. За гражданската, още известна и като имуществена отговорност, за допусната лекарска грешка, довела до причиняване на смърт или телесна повреда на пациента, досега е писано немалко в юридическата литература. Този вид отговорност е отговорност за непозволено увреждане, а не е наказателна отговорност и се изразява във възникване на задължение на лекаря или друг медицински специалист да плати парично обезщетение за имуществените и неимуществените вреди,

 • 1. Въведение в проблема
  Винаги, когато говорим за здравеопазване, стигаме до проблема за финансирането му и по-точно – за недостатъчното му финансиране. У нас то се осъществява централизирано от Националната здравноосигурителна каса. За добро или за лошо, обаче, действа още един източник на финансиране - здравното (медицинско) застраховане. То отдавна е правно уредено и функционира, но за разлика от здравноосигурителната система, почива на други принципи и е малко познато. Като резултат от оскъдната информация хората не се възползват от него и то има относително малък дял във финансовото обезпечаване на здравеопазването.

 • Ако сте чужденец или българин, който за пръв път се среща с българската здравна система, следващите редове са за вас. Медицинската помощ в страната се оказва от лекари в спешна помощ, първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична помощ и болнична помощ.
  Спешна помощ можете да потърсите на телефон 112 или на място в центровете и филиалите, които се намират в по-големите градове.

Най-новите статии

Log in or Sign up