Сряда, Юни 29, 2022
Follow Us

НЗОК

 • Какво по-голямо наказание от заболяване, което е предотвратимо, а ние го откриваме в труден момент – труден и за лечение, по-големи трудности ще създадем и за нас самите, и за семейството си, и на лекуващите ни лекари.“ – думите са проф. Сербезова, като част от отговор на въпрос  oт  интервю от преди няма и два месеца. И макар че на пръв прочит звучат точно на място, всъщност се разминават с реалността и политиките на подопечното и министерство. 
 • Безразборният прием на антибиотици е една от причините за нарастваща антимикробна резистентност, която всяка година става причина за смъртта на хиляди хора. Последните данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC)

 • От вчера заработиха новите модули на електронното ни здравеопазване. И както подобава у нас в такива случаи, почти нищо не работи. Два дни от цялата страна валят оплаквания от първичната и специализираната извънболнична помощ, от медико - диагностичните лаборатории, от болниците. Пациенитте идват, но направлението не се отваря или изобщо го няма, или го отварят на регистратура, а след това лекарят няма достъп до него, или вече е маркирано като изпълнено, макар болният още да не е излязъл от кабинета на предписващият го и какво ли още не.

 • Бюджета на НЗОК ще бъде увеличен от 6 милиарда и 51 милиона лева на 6 милиарда и 116 милиона лева. Увеличението е в размер на 65 милиона лева или 1,1%.
  Всъщност увеличението на приходите от здравни вноски е със 111 милиона лева. Освен от тях, приходите в бюджета се формират и от трансфер от държавния бюджет, с който се покриват осигуровките на пенсионери, деца, работещите в съдебната система и държавните служители. Въпреки, че пенсиите и заплатите на цитираните категории растат през тази година, вместо увеличение на трансфера от държавния бюджет, в проекта на закон се предвижда намаление с 44 милиона лева.

 • В сряда, Върховният административен съд ще гледа дело, по което НЗОК оспорва изменения в наредбите за медицинските стандарти. Ответник по делото е министърът на здравеопазването. Делото е необичайно, не само защото, едва ли има друг случай, в който двете ведомства да се изправят едно срещу друго в съдебен спор. Като страни по делото са конституирани още Център за защита правата в здравеопазването, Националното сдружение на частните болници и Сдружението на общинските болници в България. Всички те са заявили, че се включват в делото на страната на министъра на здравеопазването. Това също е необичайно, защото МЗ и неправителствените организации обикновено спорят по дела в съда.

 • Повод за този коментар е обвързването на увеличението на цените на клиничните пътеки с повишаване на минималните трудови възнаграждения на персонала на лечебните заведения, записано в подписания миналата седмица анекс към НРД. Няма съмнение в добрите намерения на Правителството да повиши заплатите на работещите в лечебните заведения.

 • В проекта за анекс към НРД, който се очаква да бъде подписан от Лекарския съюз и НЗОК следващата седмица, намираме следният текст:
  Чл. 368а (3) Националната здравноосигурителна каса не закупува дейности, чиято стойност надвишава месечните стойности, определени по реда на правила по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г.

  Това е текст, с който за поредна година се регламентират лимитите за болниците. Самите числа се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК.

 • 1.С проект на договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. са определени началните минимални заплати на категориите персонал, зает в: 1. университетски многопрофилни и специализирани болници; 2. многопрофилни и специализирани болници за активно лечение; 3. центрове на кожно-венерически заболявания, болници за продължително лечение, болници за продължително лечение и рехабилитация.

 • На 7 април, в деня, в който честваме световният ден на здравето, петте, регистрирани сдружения на болници в страната, излязоха със съвместна декларация срещу част от клаузите, записани в анекса към Националния рамков договор, който се очаква да се подпише от НЗОК и БЛС следващата седмица. Представителите на болниците са единодушни, че новите записи в проекта на НРД, с които се определят минимални заплати на сестри, лекари и санитари са в нарушение на законите и въвеждането им може да навреди на лечението на пациентите. Писмото е адресирано до премиера, министрите на финансите и здравеопазването, председателя на ПК по здравеопазване в Парламента, членовете на Надзорния съвет и Управителя на НЗОК. Ето и пълният текст:

 • Националното сдружение на общопрактикуващите лекари разпространи становището си, че е против диференцираното заплащане на профилактичите прегледи, предвидено в анекса към НРД. С анекса се предвижда цените да се обвържат с броя на извършените профилактични прегледи. Колкото повече профилактични прегледи извърши един общопрактикуваш лекар (ОПЛ), толкова по-висока цена ще му бъде заплатена от НЗОК. Целта на НЗОК е ясна – финансво стимул за извършване на повече профилактични прегледи. Възражението на лекарите е, че броят на прегледите не зависи само от тях, а и от пациентите. Ето и целия текст на съобщението.

 • Надзорният съвет на НЗОК ще обсъди днес проекта за анекс към Националния рамков договор. Предлагаме на вашето внимание най-съществените нови моменти. Предвид отпадането на извънредната епидемична обстановка от 1-ви април отпадат също:
  Заплащането на допълнителни средства от НЗОК към заплатите на медицинския персонал в болниците - 600 лева за лекари, 360 лева за сестри и акушерки и 120 лева за санитари.
  Заплащането на до 85% от дейността на лечебните заведения, независимо от обема на отчетените дейности.

 • На свое заседание Управителният съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България разпространи съобщение до медиите във връзка с лансираната промяна от председателя на парламентарната комисия по здраеопазване доц. Тонев. В съобщението се казва:
  ПИМП, осигурявана от ОПЛ, е основата на системата на здравеопазването, над която се надграждат останалите части (например, СИМП и БП) и всички взаимно се допълват. Нашите практики са разположени в много и най-различни населени места в България, включително и в част от тези, където няма друг, редовен, регулиран и достъпен за хората вид медицинска помощ.

 • Тя стартира през 2012 г., когато Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България беше подкрепена от проф. Рашков в искането си за реимбурсиране на медикамента от НЗОК за диагноза СЛЕ.
  Тогава, след многократни срещи с ръководството на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД, кореспонденция с Изпълнителна агенция по лекарствата, намеса на какви ли не влиятелни към онзи момент фигури, ни бе заявено, че единствения начин това да се случи е да се разшири картката характеристика на медикамента, така, че да се докаже, че той работи при СЛЕ. Това става само с клинично изпитване, за което МЗ, принципал на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД, няма средства.

 • Болничните сдружения подкрепят предложението на Български лекарски съюз за увеличение на цените на клиничните пътеки средно с минимум 25%. Това става ясно от отворено писмо от Българска болнична асоциация, Асоциация на университетските болници в България, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и Сдружението на общинските болници в България до финансовия министър Асен Василев, здравния министър Асена Сербезова, председателя на здравната комисия в Народното събрание Антон Тонев, председателя на Надзорния съвет на НЗОК Васил Пандов и управителя на НЗОК проф. Петко Салчев.
  В писмото си до институциите болниците категорично заявяват, че е налице остра необходимост от навременно увеличение на цените на клиничните пътеки.

 • Въпреки рекордният брой на заразените с Ковид-19 от началото на годината, болниците са разполагали през цялото време с огромен брой незаети легла за активно лечение. В нито един момент общият брой на заетите легла не е надхвърлил 50%. най-много заети легла е имало на 20 февруари – общо 23 924, от които 5 501 са били заети от пациенти с Ковид-19. Към тази дата е имало 24 445 свободни легла за активно лечение.

 • Българският лекарски съюз е изпратил мотивирано предложение до надзорния съвет на НЗОК за повишаване на цените на медицинската помощ у нас през настоящата година. Предложението съдържа конкретни увеличения на цените за повечето медицински дейности между 10 и 100%.
  При цените на Клиничните пътеки се предлага средно увеличение на цените на пътеките с 25%, като за педиатричните, пулмологичните, и неврологичните пътеки достига до 50%. Предлага се съществено увеличение на цените на процедурите за интензивно лечение и на амбулаторните процедури.

 • Премиерът Кирил Петков обяви на извънреден брифинг в Министерския съвет график за отпадане на някои противоепидемични мерки за Ковид-19.
  От 24 февруари на посетителите в обществени места на закрито няма да се изисква COVID сертификат. Условието остава за персонала. Също от 24 февруари, школите и центровете за деца ще могат да провеждат обучения с до 12 деца

 • НЗОК разпространи отговор на откритото писмо на родители на деца с диабет, изпратено по-рано днес до медиите. В отговора се казва:
  Във връзка с отворено писмо на родителите с деца с диабет и на диабетно болни възрастни, изпратено до националните медии и до редица институции, в което са поставени въпроси за медицинските критерии за отпускане и заплащане на лекарствена терапия и медицински изделия за домашно лечение за захарен диабет тип 1, информираме следното:
  Изискванията за лекарствените продукти и медицинските изделия, които се предписват с Протокол за провеждане на терапия по конкретни заболявания и групи лекарства, се разработват от Научните медицински дружества по съответния профил, с участието на експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 • Българското представителство на германската фармацевтична компания „АбВи Германия ГмбХ & Ко. КГ“ е внесло във Върховният административен съд жалба срещу Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г., приет с решение № РД – НС – 04-3/12.01.2021 г. на Надзорния съвет на НЗОК, обн. в ДВ, бр. 11/09.02.2021 г.

 • Всички сдружения на болници в България – независимо от собствеността – Българска болнична асоциация, Асоциация на университетските болници в България, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и Сдружение на общинските болници в България се обръщат към вас поради необходимостта от взимане на незабавни мерки за задълбочаващите се проблеми в лечебните заведения, свързани с липсата на конкретни компенсации за ограничаване на ефекта от рязкото увеличаване на цените на електроенергията и газа и острата необходимост от актуализация на цените на клиничните пътеки.

Log in or Sign up