Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

НЗОК

 • 1. Развитието на медицината и на техническия прогрес винаги ще поражда значителни финансови проблеми на лечебните заведения.

 • Редица медийни съобщения от тази седмица алармират за липса на болнични легла за лечение на болни с грип. Пациенти съобщават в интервюта, че са били връщани от няколко лечебни заведения, заради липса на легла.
  НЗОК публикува данни за заетите легла всяка седмица. Според последната справка от общо 48 597 легла за активно лечение към 8 януари 2023 г. са заети 21 924, а незаетите са 26 673.

 • Откъс от писмо наш читател: „Бях в болница с малкият си син, който е на 4 години и при изписването ни ме таксуваха за престой.

 • НЗОК е изплатила на болниците в страната 2 милиарда и 776 милиона лева за дейността им през 2022 година. Сумата е с 14% по-висока от платената през 2021 година.

 • Една от най-разпространените заблуди в нашето здравеопазване е, че НЗОК ще фалира, ако остави болниците без лимити. Тя е толкова разпространена, че дори представители на лечебни заведения, които са потърпевши от лимитите започнаха да мислят, че без лимити наистина не може.

 • До края на декември всеки от нас може да смени личния си лекар. За да направите това, трябва да отидете при новоизбрания личен лекар и да попълните формуляр. Не е необходимо да уведомявате досегашния си личен лекар. Може да го направите и по електронен път, но само с електронен подпис. Ако нямате, не си заслужава усилието да го вадите само за това.

 • Министерският съвет е внесъл в Народното събрание закон за изменение на Закона за обществените поръчки. Едно от предложенията е частните лечебни заведения да бъдат квалифицирани отново, като възложители на обществени поръчки.

 • По подобие на много други Европейски страни, през 2000 година, България въведе солидарен модел на здравно осигуряване.
  20 години по-късно солидарността изглежда все по-трудно постижима. Вижте сами.

 • МЗ, БЛС и НЗОК се договориха, считано от 1 септември, цените на клиничните пътеки да се увеличат с 8%, като решението остава и за следващата година. През април цените на на пътеките бяха увеличени с 25 %, така, че общото увеличение за годината с натрупване е 35%.

 • Лекарите и техните професионални проблеми винаги са вълнували обществото. Защото от здравословната атмосфера в лекарското съсловие, от доброто самочувствие на медицинските специалисти зависи до голяма степен нивото на удовлетвореност на населението. Затова никой гражданин не остава безучастен на протестите и споровете, които лекарското съсловие е принудено да води с държавата.

 • Преди няколко дни УС на БЛС излезе с позиция, че иска оставките на Председателя на НС и Управителя на НЗОК. Като основна причина за искането се сочи липсата на добър диалог в преговорния процес по Националния рамков договор. На заседание на НЗОК е било разгледано увеличение на пътеките с 12% за трите месеца до края на годината и увеличение с 8% за следващата година.

 • Арбитражът е извънсъдебно алтернативно средство за разглеждане и решаване на спорове между две страни. Допустим ли е той и в отношенията между НЗОК, респ. РЗОК от една страна и изпълнителите на здравни услуги, които обслужват здравноосигурени пациенти, от друга страна?

 • През последните дни редица медии, алармират за липса на животоподдържащи лекарства от реимбурсният списък на НЗОК. Липсват лекарства за лечение на диабет, на епилепсия, на рак, на астма и др. Много пациенти са принудени да се снабдяват от съседните страни – най-често от Гърция и Турция.

 • През последните две години съдът е имал възможност да се произнесе на три инстанции по въпроса, може ли да се заплащат парични суми за оказана медицинска помощ по клинични пътеки, предоставена от лечебното заведение на здравноосигурени лица, ако те са включени в основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК за съответния месец и реално са извършени, но надхвърлят лимита,

 • Предстои в следващите дни, НЗОК и БЛС да се договорят как да разходват неусвоените пари от бюджета на касата. Става дума за няколкостотин милиона лева от бюджета на НЗОК за 2022 година, които ще останат в края на годината. В голямата си част „икономията“ е от перото за болнична медицинска помощ. БЛС иска цените на всички клинични пътеки да се увеличат с 18%.

 • 1. В раздел седми от Закона за здравното осигуряване е уреден Националният рамков договор (НРД), по който страни са Българският лекарски съюз (БЛС) и НЗОК, а изготвянето и подписването се извършва от 10 представители на НЗОК и 10 представители на БЛС.

 • Националният рамков договор (НРД) е основният подзаконов акт в медицинското право от изключително важно значение за всички изпълнители на медицински услуги. В него се определят медицинските дейности, които се финансират от Националната здравноосигурителна каса и затова от неговото съдържание и конкретни разпоредби се интересуват всички лечебни заведения,

 • 1. Според чл. 95, ал. 1 , т. 1 от Закона за лечебните заведения лечебните заведения могат да се договарят помежду си за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.
  Лечебните заведения са търговци и с изключение на тези по чл. 5, ал. 1 от същия закон, се създават по Търговския закон и Закона за кооперациите

 • 1. Проблемът, на който бих искала в тази статия да отделя внимание, засяга правната същност на договора по чл. 45а от Закона за здравното осигуряване, който физическите или юридическите лица по чл. 45 от същия закон сключват с Националната здравноосигурителна каса, съответно с Регионалната здравноосигурителна каса.

 • 1. В раздел седми от Закона за здравното осигуряване е уреден Националният рамков договор (НРД), по който страни са Българският лекарски съюз (БЛС) и НЗОК, а изготвянето и подписването се извършва от 10 представители на НЗОК и 10 представители на БЛС.

Най-новите статии

Log in or Sign up