Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Изделия

 • 1.Защо избрах тази тема? Защото през последните 10 година копуцията в България не престава да бъде любима тема на всички медии, изборни кампании, дискусии. Както знаем, резултати от усилената борба срещу нея няма.
  Всички говорят за корупцията, но тъй като тя не се възприема с нито едно от сетивата, остава имагинерна подобно на извънземните същества.
  Реших да разгледам корупцията в здравеопазването от ъгъла на германското наказателно законодателство, а всеки средно интелигентен гражданин у нас може да направи сравнение с правната атмосфера в България.

 • НЗОК разпространи отговор на откритото писмо на родители на деца с диабет, изпратено по-рано днес до медиите. В отговора се казва:
  Във връзка с отворено писмо на родителите с деца с диабет и на диабетно болни възрастни, изпратено до националните медии и до редица институции, в което са поставени въпроси за медицинските критерии за отпускане и заплащане на лекарствена терапия и медицински изделия за домашно лечение за захарен диабет тип 1, информираме следното:
  Изискванията за лекарствените продукти и медицинските изделия, които се предписват с Протокол за провеждане на терапия по конкретни заболявания и групи лекарства, се разработват от Научните медицински дружества по съответния профил, с участието на експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 • „медицинско изделие“ е всеки инструмент, апарат, принадлежност, софтуер, материал или друг продукт, използван сам или в комбинация, заедно с всички аксесоари, включително софтуера, предназначен от неговия производител да бъде използван специално за диагностика и/или терапевтични цели и необходими за неговото правилно прилагане, предвиден от производителите да бъде използван за хората със следните цели:
  — диагностика, профилактика, мониторинг, лечение или облекчаване на заболяване,
  — диагностика, мониторинг, лечение, облекчаване или компенсиране на нараняване или недъг,
  — изследване, заместване или модифициране на анатомията или на физиологичен процес,
  — контрол на раждаемостта,
  Прочети цялата..

 • Настоящата директива се прилага за диагностични медицински изделия in vitro и за техните принадлежности. По смисъла на настоящата директива принадлежностите се разглеждат като диагностични медицински изделия in vitro.
  „диагностично медицинско изделие in vitro“ означава всяко медицинско изделие, което е реактив, продукт на реактива, калибратор, контролен материал, набор, инструмент, апарат, оборудване или система, използвани самостоятелно или в комбинация, предвидени от производителя да се използват за in vitro изследване на проби от човешкото тяло, включително донорство на тъкани и кръв, с цел единствено или предимно за предоставяне на информация:
  — по отношение на физиологично или патологично състояние, или
  Прочети цялата...

 • Настоящата директива се прилага за медицинските изделия и техните допълнителни принадлежности. За целите на тази директива допълнителните принадлежности се отнасят към медицинските изделия в собственото им качество.
  Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че изделията може да се пускат на пазара и/или въвеждат в употреба само ако са в съответствие с изискванията, определени в настоящата директива, когато са надлежно доставени и правилно монтирани, поддържани и използвани в съответствие с тяхното предвидено предназначение.
  Прочети цялата...

Log in or Sign up