Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Министерство на здравеопазването

 • С постановление Nr.13 от 26. 01.2023 г. Министерският съвет измени и допълни Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление Nr. 120 на МС от 2017 г.

 • Никой не знае колко точно са пациентските организации у нас. В министерството на здравеопазването се регистрират само така наречените национално представителни организации на пациентите.

 • Редица медийни съобщения от тази седмица алармират за липса на болнични легла за лечение на болни с грип. Пациенти съобщават в интервюта, че са били връщани от няколко лечебни заведения, заради липса на легла.
  НЗОК публикува данни за заетите легла всяка седмица. Според последната справка от общо 48 597 легла за активно лечение към 8 януари 2023 г. са заети 21 924, а незаетите са 26 673.

 • В навечерието на Коледа, депутати от партия ГЕРБ и от партия Продължаваме промяната са внесли в Народното събрание общ законопроект за изменение на Закона за здравето – подписан е от Асен Василев, Костадин Ангелов, Кирил Петков, Лъчезар Иванов и още неколцина.

 • Хора с увреждания излязоха на протест пред Министерския съвет. Те искат по-кратки срокове за издаване на решение на ТЕЛК, а придружаващите заболявания също да се вземат предвид към основното.

 • В Изпълнителна агенция медицински одит е подаден сигнал за извършени нарушения на закона от временно назначения за директор на Александровска болница проф. Йонков.

 • Честито Рождество уважаеми читатели на Право&Здраве. Измина още една година от нашето съвместно пътуване по криволичещите улици на родното ни здравеопазване. В началото на годината отбелязахме края на епидемията от Ковид-19, в която страната ни даде рекорден брой жертви – близо 70 000 души добавъчна смъртност.

 • 1.В „Държавен вестник“ брой 100 от 16.12. 2022 г. бяха обнародвани двете решения на Върховния административен съд относно предприетата от Министерството на здравеопазването нормативна интервенция за ограничаване на възрастта на жените, желаещи да се ползват от държавно финансиране на асистираната репродукция.

 • 1. Според Конституцията на Република България – чл. 52, ал. 1 гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

 • Сега действащият чл. 37а от Закона за лечебните заведения изисква лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове да се създават с одобрение на Министерския съвет. Незавсимо от формата на собственост, т.е. незавсимо дали са държавни, общински или частни.

 • В ДВ бр. 97 oт 6.11.2022 г. беше обнародвано изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система (ДВ бр. 56 от 2019 г.)

 • По повод на предстоящото обнародване на Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС), сдружението на общопрактикуващите лекари в България разпространи становище, относно възможностите за електронна идентификация на пациентите при посещение на лечебно заведение.

 • Министерският съвет е внесъл в Народното събрание закон за изменение на Закона за обществените поръчки. Едно от предложенията е частните лечебни заведения да бъдат квалифицирани отново, като възложители на обществени поръчки.

 • В раздел четвърти на Закона за лечебните заведения се съдържа правната уредба на така нареченото „закриване на лечебни заведения“. Тя визира от една страна лечебните заведения по чл. 5, ал. 1, а от друга страна препраща към общите закони относно прекратяване на останалите лечебни заведения.

 • Наредбата за медицинската експертиза от години търпи промяна след промяна и не може да се каже, че следва някакъв постоянен курс. Доста по-постоянно Върховният административен съд отменя частично нейни текстове, които тутакси биват публикувани отново в общо взето същия вид като отменените.

 • МЗ, БЛС и НЗОК се договориха, считано от 1 септември, цените на клиничните пътеки да се увеличат с 8%, като решението остава и за следващата година. През април цените на на пътеките бяха увеличени с 25 %, така, че общото увеличение за годината с натрупване е 35%.

 • Министерството на здравеопазването е публикували проект за допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология. Целта на допълнението е да се създаде правна регламентация на прилагането на нов медикамент (Анифролумаб) за лечение на пациенти със системен лупус еритематодес.

 • Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. С проекта са разширява обхвата на заболяванията и състояния, за които може да се определя пожизнено трайна неработоспособност.

 • Преди няколко дни УС на БЛС излезе с позиция, че иска оставките на Председателя на НС и Управителя на НЗОК. Като основна причина за искането се сочи липсата на добър диалог в преговорния процес по Националния рамков договор. На заседание на НЗОК е било разгледано увеличение на пътеките с 12% за трите месеца до края на годината и увеличение с 8% за следващата година.

 • „Скъпа „моя“ Александровска“, това сякаш е фразата, която най-добре отива на най-старата болница у нас, не само заради обичта  на голяма част от работещите там, но и защото в последните години, сякаш все някой се опитва да сложи върху нея ръка. Вместо да се развива като ключово лечебно заведение, тя напоследък е превърната в арена за разчистване на сметки и политически отмъщения.

Най-новите статии

Log in or Sign up