Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

Пациенти

 • Предистория. НЗОК заплаща операцията за поставяне на изкуствена тазобедрена и за изкуствена колянна става. НЗОК заплаща също частично цената на протезите, използвани в тези случаи. Има пациенти, които се нуждаят от смяна на две стави по едно и също време – две тазобедрени или тазобедрена и колянна става. Най-често това са пациенти с хронични ревамтични заболявания, пациенти след политравма и др. Ако пациентът се оперира два пъти през няколко месеца НЗОК заплаща и операциите и протезите. Ако обаче пациентът смени ставите си в една операция, НЗОК не заплаща нито втората протеза, нито разширената операция, а вместо нея плаща болния. Попитахме Проф., д-р Поля Голева дали в този случай НЗОК нарушава правата на пациента и има ли той правни способи да ги защити. Ето и нейният анализ:

 • 1. Пандемия, масови пътно-транспортни злополуки, природни бедствия с човешки жертви, военни действия, заплахи с атомни бомби – това са някои от случаите, които поставят спешната медицинска помощ и интензивната медицина пред голямото предизвикателство – коя от жертвите има предимството и трябва да бъде спасена преди друга жертва, която умира поради това че не получава на мига нужната й медицинска помощ. Този въпрос възниква, когато нуждаещите се от животоспасяващо лечение са повече отколкото времето, материалните и персонални ресурси на медицинското заведение позволяват. Този въпрос може да се появи не само при катастрофични събития с множество пострадали, но и в често срещащите се случаи на болнично обслужване в малки населени места, които имат ограничени материални ресурси и персонал за да обслужват едновремено повече от един нуждаещ се от спешна помощ. Затова проблемът за триажа в здравеопазването е винаги актуален – както при извънредна обстановка, така и в нормалното ежедневие.

 • Ангелина Бонева и Снежана Георгиева обсъждаха здравните политики в ефир Казаха се важни точки и се посочиха решенията Ангелина Бонева гостува в студиото на ТВ България 24, с водещ Снежана Георгиева. В предаването "Хитове в мрежата" водещата задаваше въпроси наравно със зрителите и отворената жива телефонна линия, а Ани отговаряше, без да губи време и посочваше стъпките, през които пациента трябва да премине, към кои институции да се обърне и как да се разрешат проблемите. 

 • Медиите съобщават за нов случай на починал човек, който потърсил, но не получил спешна медицинска помощ:
  „Мъж почина пред Центъра за спешна медицинска помощ в Самоков. На видеоклип, заснет от близките на починалия, се вижда как той лежи в безпомощно състояние на задната седалка на автомобил, докато чака да се появи лекар. Оказва се, че медикът, който е бил на смяна, е трябвало да придружи друг спешен пациент с линейка до София. На място е била само медицинската сестра. Повече от 30 минути болният не е получил помощ и е починал.“

 • 1. Общоизвестна истина е, че родителите са особено чувствителни когато се налага да прибегнат до медицинска помощ във връзка със състоянието на своите деца. Голяма е тревогата им, когато детето вдигне висока температура, има силни болки, гърчове, продължителна кашлица и какво ли още не. Родителите се страхуват за живота и здравето на децата, а както е известно, на страха очите са големи. Лекарите трябва да се съобразяват с напрегнатата, а понякога и неадекватна атмосфера, която родители и болни деца могат да създадат в резултат на своите тревоги.

 • Българското законодателство урежда спешната и неотложна помощ като безплатни за всички. Въпреки това се среща порочна практика от някои лечебни заведения да изискват заплащане от пациентите или доплащане на някои от проведените изследвания. Детайлният преглед на нормативната уредба обаче показва, че това няма законово основание и дори напротив – е основание за санкциониране на лечебното заведение.
  Разликата между спешна и неотложна медицинска помощ.
  В България е въведен принципът за разделение на спешната медицинска помощ от т.н. „неотложна” медицинска помощ. Въпреки че финансирането на двата вида помощ е различно уредено, и двата не се заплащат от пациента, потърсил помощ.

 • Сдружение „Ретина България“, Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Кръгла маса с представителите на основните заинтересовани страни, формиращи и осъществяващи политиките за хората с редки болести в България или имащи отношение към тяхното състояние, която ще се състои на 20 септември 2022 г. (вторник) от 14.00 часа в конферентна зала „Едно“, хотел „Рила“, ул. „Цар Калоян“ No6, гр. София.

 • Световната здравна организация отбелязва всяка година, през месец септември денят на пациентската безопасност, тази година денят е посветен на лекарствената безопасност. Световната общност разпределя отговорността по равно между участващите в системата на здравеопазване.

 • Служебното правителство обсъди на заседание на 7.9.2022 г. Националната здравна стратегия 2030, изготвена от Министерството на здравеопазването. От този документ, чийто обем надхвърля 100 страници, ще се спра на „Политика т. 2.6. Култура за безопасност в здравеопазването“. Разбира се, в статията само ще набележа важните моменти в този сегмент на здравната стратегия, който е от значение за всички практикуващи изпълнители на медицински услуги и за всички граждани.

 • С чл.12 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2018 г. бе прието, че всички лица от 65 до 69 годишна възраст с цялостно обеззъбена горна и/или долна челюст имат право да получат безплатно зъбни протези. НРД е обжалван пред Комисията за защита от дискриминация от русенския лекар д-р Г. Тодоров, който пледира, че това е дискриминация спрямо лицата от всички други възрасти.
  С Решение от 2019 година, Комисията за защита от дискриминация приема за установено, че разпоредбата създава предпоставки за непряка дискриминация по признак „възраст“ спрямо лицата с цялостно обеззъбена горна и/или долна челюст извън групата от 65-69 годишна възраст;

 • Сдружение „Ретина България“, Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ)и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да Ви
  поканят да вземете участие в Консултация с представители на публичните нституции, провеждащи и изпълняващи политиките за хората с редки болести, относно състоянието
  на дейностите по редки болести в България, която ще се състои на 7 септември 2022 г. (сряда) от 11.00 до 12.00 часа, онлайн в платформата Zoom.

 • Имунотерапията използва имунната система за насочване и унищожаване на раковите клетки и може да спасява животи, когато други възможности за лечение, като операция, лъчетерапия или химиотерапия, са се провалили. Въпреки това, той не може да помогне на всички пациенти.
  Сега онколозите в Обединеното кралство са открили лечение с два компонента – имунотерапия, комбинирана с гуадецитабин, ново експериментално лекарство, което може да обърне резистентността на рака към имунотерапията.
  Пациентите, за които прогнозата е била неблагоприятна са имали по-дълга преживяемост благодарение на тази комбинация от лечение.

 • 1. За гражданската, още известна и като имуществена отговорност, за допусната лекарска грешка, довела до причиняване на смърт или телесна повреда на пациента, досега е писано немалко в юридическата литература. Този вид отговорност е отговорност за непозволено увреждане, а не е наказателна отговорност и се изразява във възникване на задължение на лекаря или друг медицински специалист да плати парично обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, причинени противоправно и виновно на пациента по време на диагностицирането или лечението му. Тази отговорност е известна още и като деликтна и правната й уредба се съдържа в чл. 45 до 54 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

 •  1.За медицинското образование и прогреса на медицинската наука, за разкриване на истинските причини за смъртта на пациента, аутопсията е от изключително голямо значение. Правото като основен регулатор на обществените отношение, не е безучастно към тези въпроси и неговата задача е, като отчита достойнството на пациента и неговите близки, да създаде такива правила, които да съобразяват както защитата на основните права на човека, така и нуждата от разкриване на истинските процеси, протичащи в организма на болния и довели до леталния му изход, да съдейства за обогатяване на медицинската наука, с цел нейните постижения да помогнат на живите.

 • Повечето хора не желаят на починали техни близки да се прави аутопсия по най-различни причини. Някои болници се възползват от това, като в замяна на освобождаването от аутопсия, искат от наследниците на починалия да подпишат декларация, с която се отказват от всички бъдещи претенции за търсене на наказателна или гражданска отговорност от болницата за смъртта на близките им. Такъв документ можете да видите на снимката, издаден от една Варненска болница. Умишлено сме заличили името на болницата и всички лични данни, защото целта на тази статия е да разгледаме въпроса по принцип. Дали това действие на болницата е правомерно попитахме професор Поля Голева:

 • Кой контролира продажбите на различни медикаменти в интернет, този въпрос е съвсем резонен на фона приетите в галоп промени в Закона за здравето, с които се забрани продажбата на Райски газ. Ако забраната сама по себе си означаваше нещо, поне що се касае до България, то тогава това романтично политическо обединение, в името на децата, може би щеше да заслужи всичко възхвали, които получи. За съжаление у нас, забраната няма особена тежест.

 • 1.В Аржентина държавните обвинители смятат да започнат съдебен процес заради смърт, причинена на Диего Марадона по непредпазливост. Интересното на казуса е, че обвинението е срещу 8 лица и е свързано със смъртта на футболната икона Диего Марадона през 2020 г. Обвинителнителните актове бяха предадени в съда на 22.06.2022 г. и са насочени срещу медицинския персонал, който е полагал медицински грижи за световно известната личност. В основата на обвинението са бездействия и злоупотреби, допуснати от 8 човека, които са били компетентни изпълнители на медицинска помощ. Тяхната вина е че са го поставили в „ситуация на безпомощност“, според информация на аржентинската новинарска агенция Телам, която възпроизвежда данни от съдебните актове.

 • 1.Основните права на пациентите не са застинало понятие в медицинското право, а се изменят и допълват с промяната на обществените отношения и обективните условия. Основните права на пациентите, които бяха в центъра на дискусията през първите 5-8 години на миналото десетилетие на 21 век, след световната пандемия от Ковид – 19 промениха своя облик и структура. Появиха се нови права, ограничиха се някои от известните пациентски права в името на защитата на обществения интерес, а други права бяха изместени от нови задължения на гражданите.

 • Писан на коляно, по нечие внезапно хрумване и вероятно късно вечер – така може да се определи накратко внесения проект за изменение на Закона за здравето. Текстът е не просто възмутителен, но и олицетворява всички недостатъци на нормотворчеството в българското здравеопазване.
  Текстът за изменение е внесен от председателя на Комисията по здравеопазване - Антон  Тонев, както и д-р Александър Симидчиев; Антоанета Цонева, Зарко Маринов, Иван Димитров и Петър Маринов.

 • В началото на седмицата на пресконференция на Министерство на здравеопазването, между информацията за финансовите състояния на държавните лечебни заведения и нечии облагодетелствания, беше изнесена и една друга информация, която сякаш не получи вниманието, което заслужаваше.
  Вързаните деца в Сливенската болница

Log in or Sign up