Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Пациенти

 • Сдружение „Ретина България“, Центърът за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) организират двудневен семинар-обучение за застъпници за реформиране на политиките за хората с редки болести.

 • Чрез организационни мерки лечебното заведение трябва да се грижи за осигуряване на високо качество при диагностицирането и лечението на пациентите.

 • 1. Съдът взема решение за търсене на отговорност от лекар, който не е положил дължимата грижа, само когато се установи коя точно норма на закона е нарушена или не е спазена.

 • Никой не знае колко точно са пациентските организации у нас. В министерството на здравеопазването се регистрират само така наречените национално представителни организации на пациентите.

 • 1. В нашата страна, подобно на редица други европейски държави, не съществува по принцип юридическо задължение на изпълнителя на медицински услуги да ги извърши спрямо конкретно определено лице.

 • Национално представената пациентска организация Сдружение за развитие на Българското здравеопазване настояват за реформа на първичната медицинска помощ в писмо до Народното събрание, което цитираме дословно:

 • Основно право на човека и в частност на пациента е, когато бъде увредено неговото здраве или отнет животът му от виновно и противоправно деяние на друго лице, той или неговите наследници да получат обезщетение на имуществените и неимуществените вреди, които са претърпели. Най-важното изискване е да има причинна връзка между непозволеното увреждане и възникналите вреди.

 • Пациенти в психиатрията биха могли за по-дълго време да бъдат връзвани за леглото или по друг начин обездвижвани, ако са настанени за задължително лечение със съдебно решение.

 • 1. Според Конституцията на Република България – чл. 52, ал. 1 гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

 • До края на декември всеки от нас може да смени личния си лекар. За да направите това, трябва да отидете при новоизбрания личен лекар и да попълните формуляр. Не е необходимо да уведомявате досегашния си личен лекар. Може да го направите и по електронен път, но само с електронен подпис. Ако нямате, не си заслужава усилието да го вадите само за това.

 • По подобие на много други Европейски страни, през 2000 година, България въведе солидарен модел на здравно осигуряване.
  20 години по-късно солидарността изглежда все по-трудно постижима. Вижте сами.

 • С решение Nr. 14 от 17.11.2022 г. Конституционният съд на Република България по доклад на Председателя съдия Павлина Панова обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изречение трето от Закона за здравето (обнародван в Държавен вестник бр. 70 от 2004 с последно изменение и допълнение бр. 62 от 2022 г.)

 • Преди няколко дни УС на БЛС излезе с позиция, че иска оставките на Председателя на НС и Управителя на НЗОК. Като основна причина за искането се сочи липсата на добър диалог в преговорния процес по Националния рамков договор. На заседание на НЗОК е било разгледано увеличение на пътеките с 12% за трите месеца до края на годината и увеличение с 8% за следващата година.

 • Сдружение за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) – Национално представителна организация на пациенти, разпространи Становище по внесения от н.п Симидчиев и група законопроект за изменение на Закона за здравето № 48-254-01-2. Становището е част от традиционните обществени обсъждания на законопроектите, внесени в парламентарната здравна комисия, които се организират от нейния председател доц. д-р Антон Тонев.. В него се казва:

 • В германската преса се съобщава за съдебно дело, в което основният въпрос е свързан с информираното съгласие на пациента преди операционната интервенция. Тъй като и у нас се изисква съгласие на пациента за да бъдат извършени медицински дейности спрямо него, а съгласието трябва да бъде информирано – чл. 87, ал. 1 от Закона за здравето, поставеният въпрос важи и за България.

 • Предстои в следващите дни, НЗОК и БЛС да се договорят как да разходват неусвоените пари от бюджета на касата. Става дума за няколкостотин милиона лева от бюджета на НЗОК за 2022 година, които ще останат в края на годината. В голямата си част „икономията“ е от перото за болнична медицинска помощ. БЛС иска цените на всички клинични пътеки да се увеличат с 18%.

 • Над 100 човека се възползваха от безплатните очни прегледи, които се проведоха в СОБАЛ „Пентаграм“ по повод Световния ден на ретината и Световния ден на зрението. Резултатите са тревожни: повечето пациенти са влошили чувствително зрението си.

 • 1. Медицинските стандарти се създават за всяка медицинска специалност – неврохирургия, акушерство и гинекология, анестезия и интензивно лечение, ортопедия и травматология и т.н. Те се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването и се обнародват в „Държавен вестник“.

 • 1. Една от най-важните теми, които вълнуват изпълнителите на медицински услуги, е темата за финансирането на лечебните заведения. Поради голямото й значение глава 12 от Закона за лечебните заведения е посветена на финансирането на лечебните заведения. В чл. 96 от закона са изброени източниците на финансиране.

 • Поредния случай на нападение над медицински специалист провокира здравните власти да демонстрират безкомпромисност – нападателят ще бъде съден по бързата процедура, а заплатите на спешните медици ще бъдат увеличени. Макар че тези стъпки не могат да бъдат определени като неправилни, може да се каже, че определено са недостатъчни, а ако погледнем ситуацията в цялост – дори повърхностни.

Най-новите статии

Log in or Sign up