Сряда, Юни 29, 2022
Follow Us

Пациенти

 • Проблемът: Трябва ли задължително в закона да има текст, който да формулира задължение на пациента да съобщи на лекаря точно и вярно симптомите на своето страдание и редно ли е в закона да се предвиди административно наказание - глоба, когато „пациентите не успеят да се впишат в общия процес на поставяне на правилната диагноза."?
  За първи път проблемът официално се формулира пред БНР от доц. д-р Антон Тонев, депутат от ПП, председател на здравната комисия в Народното събрание. Той е изкристализирал в разговори между лекари – депутати и инициативата за въвеждане на законови текстове е на д-р Симидчиев от ПП „Демократична България“.

 • 1. Въведение в проблема
  Винаги, когато говорим за здравеопазване, стигаме до проблема за финансирането му и по-точно – за недостатъчното му финансиране. У нас то се осъществява централизирано от Националната здравноосигурителна каса. За добро или за лошо, обаче, действа още един източник на финансиране - здравното (медицинско) застраховане. То отдавна е правно уредено и функционира, но за разлика от здравноосигурителната система, почива на други принципи и е малко познато. Като резултат от оскъдната информация хората не се възползват от него и то има относително малък дял във финансовото обезпечаване на здравеопазването.

 • По-малко от 60 хил. пенсионери са се ваксинирали срещу COVID-19, след обявяване на финансовия стимул от 75 лв. Мярката беше предложена от Премиера в края на миналата година и имаше за цел да мотивира поне 300 хиляди души. Мотивираните се оказаха едва 60 хиляди, но бонус получиха и още 694 хиляди ваксинирали се през 2021 г., въпреки че са го направили съвсем доброволно и без обещания за надбавки.

 • Проектът „Споделяй, грижи се, лекувай-трансформиране грижите за хората с редки болести“ се изпълнява от „Ретина България“ в партньорство с ЦЗПЦ и ФРМС. (финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП – фонд Активни граждани. Основната цел е да се подобрят грижите за хората с редки редки болести и постигане на съгласие между пациенти, медицински специалисти, политиците и други заинтересовани страни, за промени в нормативната уредба. Следващите редове са резюме на направения по проекта анализ.

 • Какво по-голямо наказание от заболяване, което е предотвратимо, а ние го откриваме в труден момент – труден и за лечение, по-големи трудности ще създадем и за нас самите, и за семейството си, и на лекуващите ни лекари.“ – думите са проф. Сербезова, като част от отговор на въпрос  oт  интервю от преди няма и два месеца. И макар че на пръв прочит звучат точно на място, всъщност се разминават с реалността и политиките на подопечното и министерство. 
 • В открито писмо до министъра на здравеопазването, редица пациентски организации се обявиха категорично против опита на министър Сербезова, да закрие създадената преди една година дирекция за правата на пациентите в МЗ. Решението за закриване на дирекцията бе мотивирано с това, че дейностите ѝ се припокриват с тези на други дирекции и необходимостта от допълнителни бройки за политическия кабинет на министъра. Ето и пълният текст на писмото на пациентите до министъра:
  Уважаема Проф. Сербезова,

 • Състоянието на дейностите по редки болести в България ще се обсъди на публична Консултация с представители на медицинското съсловие, която ще се състои на 21 юни 2022 г. (вторник)от 18.00 до 19.00 часа онлайн в платформата Zoom.
  Целта на консултативната среща е да се обсъдят и съгласуват основни изводи за актуалното състояние на дейностите по редки болести в България и предизвикателствата пред различните заинтересовани страни (пациенти, медицински специалисти, нормотворци, производители на лекарства-сираци и медицински изделия, други), изложени в обзорен Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България, с който можете да се запознаете на страницата на проекта (www.rare-diseases.retinabulgaria.bg).

 • • При трима от явилите се бяха открити сериозни очни заболявания, които изискват незабавно лечение
  • Системните автоимунни заболявания понякога водят до тежко увреждане на очите и то при млади хора
  Общо 22 пациенти се възползваха от безплатните очни прегледи в Специализираната очна болница „Пентаграм“. Повод за тях беше Седмицата на ревматичните заболявания, организирана от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания, която тази година се проведе между 6 и 12 юни 2022.

 • Безразборният прием на антибиотици е една от причините за нарастваща антимикробна резистентност, която всяка година става причина за смъртта на хиляди хора. Последните данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC)

 • Вътреболничните инфекции, наричани още инфекции свързани с медицинското обслужване или нозокомиални инфекции са глобален проблем, пряко свързан с безопасността на пациента. Тежестта му трудно може да бъде проследена, от една страна поради липсата на коректни данни и от друга, поради липса на универсални системи за контрол.

 • Администрацията на Министерският съвет (Дирекция Модернизация на администрацията) публикува на Портала за обществени консултации необичайно остро за такъв тип процедури, становище по проекта на МЗ да закрие дирекцията за правата на пациентите, а щатните бройки да се трансформират в съветници към политическия кабинет на министъра на здравеопазването и в няколко други дирекции.
  Цитат:
  „Описанието на проблемите е общо, декларативно и без аргументи.

 • МЗ публикува за обществено обсъждане изменение в Устройствения правилник на ведомството. В него се предвижда закриване на дирекцията за защита на правата на пациентите. С освободените щатните бройки се увеличава бройката на съветниците в политическия кабинет на министъра и някои дирекции.

 • Министерството на здравеопазването е започнало процедура по актуализация на Националната здравна карта. Изпратени са покани до участниците. Предстои сформирането на областните комисии, които включват: областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите.
  Първоначално идеята за здравна карта е да се картират доставчиците на медицински услуги в страната и да се въведе задължение за държавата, при липса на достатъчно предлагане на медицинска помощ в даден регион, да може да въздейства за разкриването на нови лечебни заведения.

 • В последните месеци, а вероятно и от повече време в страната се е появила нови видове такси, въведена от някои практики за извънболнична медицинска помощ. Услугата най-често включва: Възможност за онлайн запазване на час за преглед; Известяване на пациента за профилактични прегледи; Възможност за разясняване по телефона на административни процедури;Поддържане на ресурс за известяване по електронната поща или с СМС; Проверка на здравноосигурителен статус и други.

 • С приемането на Закона за извънредното положение беше въведен и текста експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК да се удължават автоматично по време на действието на извънредната епидемична обстановка и три месеца след това. Тоест решенията, които са изтекли до 31.03.22 г., остават валидни до 30.06.22 г. До тук добре, предполага се, че все пак ще има време да се насрочат нови дати и преосвидетелстване, на всички, на които решението е изтекло педи 31- ви март.

 • Учени от университета в Шефилд откриха, че лекарство, което вече се използва за лечение на рак на белия дроб, може да помогне за подобряване на преживяемостта при пациенти с рак на пикочния мехур.
  Изследователите откриха, че добавянето на нинтеданиб - таргетен инхибитор който в момента се използва за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб - към химиотерапията може значително да подобри общата преживяемост при пациенти с рак на пикочния мехур на една, две и пет години.

 • В проекта за анекс към НРД, който се очаква да бъде подписан от Лекарския съюз и НЗОК следващата седмица, намираме следният текст:
  Чл. 368а (3) Националната здравноосигурителна каса не закупува дейности, чиято стойност надвишава месечните стойности, определени по реда на правила по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г.

  Това е текст, с който за поредна година се регламентират лимитите за болниците. Самите числа се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК.

 • На 7 април, в деня, в който честваме световният ден на здравето, петте, регистрирани сдружения на болници в страната, излязоха със съвместна декларация срещу част от клаузите, записани в анекса към Националния рамков договор, който се очаква да се подпише от НЗОК и БЛС следващата седмица. Представителите на болниците са единодушни, че новите записи в проекта на НРД, с които се определят минимални заплати на сестри, лекари и санитари са в нарушение на законите и въвеждането им може да навреди на лечението на пациентите. Писмото е адресирано до премиера, министрите на финансите и здравеопазването, председателя на ПК по здравеопазване в Парламента, членовете на Надзорния съвет и Управителя на НЗОК. Ето и пълният текст:

 • Едни от най-жестоките картини, които гледахме по време на пандемията от Ковид – 19 по телевизията и в интернет, показваха болни в крайно лошо здравословно състояние, които безпомощно чакаха някой да ги допусне в болничното заведение, за да получат глъдка въздух, искрица живот. Хора, които умираха на стъпалата, пред входа на болница или в линейка, напразно обикаляща цяла София, за да намери място за страдащия пациент. Особено много ме трогна историята с пациент от гр. Елин Пелин, който, според публикация във вестник „Сега“ от 30.11.2021 г., по време на пика на епидемиологичната криза напразно е обикалял болници, отказали да го приемат.

 • Националното сдружение на общопрактикуващите лекари разпространи становището си, че е против диференцираното заплащане на профилактичите прегледи, предвидено в анекса към НРД. С анекса се предвижда цените да се обвържат с броя на извършените профилактични прегледи. Колкото повече профилактични прегледи извърши един общопрактикуваш лекар (ОПЛ), толкова по-висока цена ще му бъде заплатена от НЗОК. Целта на НЗОК е ясна – финансво стимул за извършване на повече профилактични прегледи. Възражението на лекарите е, че броят на прегледите не зависи само от тях, а и от пациентите. Ето и целия текст на съобщението.

Log in or Sign up