Вход

todorovД-р Георги Тодоров е основател и управляващ съдружник на Медикодиагностична лаборатория в гр. Русе. Извървял е професионалния си път досега от селския здравен участък в с. Крушари , Добричко, през Транспортна Болница Варна. Бил е лекар в Р. Гана, Кейп Кост, Западна Африка. Занимавал се с проблемите на СПИН и инфекциозните болести в Африка, както и е ръководил проект на СБ по проблемите на ХИВ/СПИН/ Малария –Централен Регион на Р. Гана. Има интереси в развитието на клиничната лаборатория като интегрирана специалност и въвеждането на специалността Лабораторна медицина.. Един от идейните основоположници за национална професионална система за външна оценка на качеството в Клиничната лаборатория в Р. България. Д-р Тодоров е заършил медицина във Варна 1995, специалист е по Клинична лаборатория и има диплома по здравен мениджмънт от Икономическия университет – Варна.