Вход

Тодор Петров – в момента е председател на УС и координатор по компонент 8 на програма „Превенция и контрол petrovХИВ/СПИН“. Петров е инженер по транспорта с магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“. Има звършено икономическо образование в Учебния център към Българската стопанска камара, специалност „Икономика и мениджмънт на неправителствени организации“.