Вход

Д-р Хелия Божилова – работи като началник отделение ОКП в КОЦ Шумен. Завършила е МУ Варна, има три специалности: heliaклинична патология, цитопатология и онкология и е магистър  по Здравен мениджмънт. Има професионален опит като управител и ординатор в лечебни заведения. Притежава задълбочени познания в областта на патологията, онкологията и цитопатологията. От 1998 год. насам е вещо лице в сектора на съдебната медицина. От юли 2009 е зам. председател на Българската асоциация по патология, а от месец май 2009 член на управителния съвет на Българското дружество по патология, от месец май 2012 год. е член и на УС на БЛС както и на работна група за изготвяне на мед. Стандарт Клинична патология от октомври 2011 От 1993 до 2000 год., е лектор по анатомия, физиология и латински език в Сестрински колеж, Шумен. Собственик на частна лаборатория в Шумен за хистологични и цитологияни изследвания. Има интереси в мениджмънта на цервикалния скриминг, електронната патология и стандартите в патологията, патологията на туморите, имунохистохимията и др.