Вход

popovД-р Пламен Попов е магистър по медицина от ВМИ – Варна от 1980 год. Има призната специалност по психиатрия от  1984г. Дългогодишен преподавател - гл. асистент в Катедра по психиатрия на МУ-София. Притежава множество сертификати и удостоверения за професионална квалификация в медицината и здравеопазването. Д-р Попов има професионален опит в ръководството и контрола на различни предприятия във фармацевтичната, медицинската  и военна промишленост.  Работил е като контрольор в сферата на военната промишленост. Притежава  съшествен опит като консултант в научно-производствена и търговска дейност. Многократно награждаван за добра работа и ръководство на колективи, в това число и с правителствени отличия.