Вход

a.chobАнели Чобанова е магистър по право, докторант на БАН по „Международно публично право“. Депутат в 39-то  Народно събрание. Член на Комисият за защита от дискриминация 2005-2012 г. Адвокат Чобанова има практика по административни, трудово-правни, семейни и имуществени дела със специализация по дела в защита на нарушени човешки права и защита от дискриминация и защита пред съда в Страсбург. Професионалната й автобиография включва работа като: инженер, преподавател, главен инспектор, специалист по маркетинг, управител и др. Автор е на множество законопроекти, автор е и на книгата „Търговски аспекти в международните частноправни и публичноправни взаимоотношения по вътрешните европейски водни пътища“.