Вход

surlekovaЦветана Сурлекова – завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала в САЩ. Има дългогодишен опит като съдия в Районен съд София, Софийски градски съд и Върховен административен съд, както и като прокурор във Главна прокуратура. Лектор в квалификационни курсове и екзаминатор в държавни изпитни комисии за завършващи право. Има опит в координацията и управлението на служители, проекти и бюджети. Участва в разработки на правни нормативни мнения по проекти на закони. Има професионални познания на материалното и процесуално право в областта на гражданския и административен процес както и в европейското право и практика.