Вход

jankoЯнко Кузманов – мениджър проекти в Центъра за защита на правата в здравеопазването. Има завършено висше образование специалност Икономически и бизнес науки в университета „Хамбърсайд“ – Великобритания, както и Икономика в УНСС, София. Професионален опит като финансов мениджър и административен директор. Притежава управленчески и организиационни умения при изпълнението на проекти, както и при отчитането на изпълнение на бюджет. Проявява професионален интерес в областта на управлението, контрола и анализите.