Вход

zelmaЗелма Алмалех – Завършила е специалност „ Телевизионна журналистика и документално кино“ в Софийски Университет, София. В момента работи като съуправител на „Медиа Въпреки” ООД. Зелма Алмалех е журналист и кинодраматург. Нейни документални филми са получили международни и национални отличия като  др. Има професионален опит в сферата на маркетинга и рекламата, както и като редактор и PR консултант. Проявява професионален интерес в областта на културата и изкуството, образованието, здравеопазване, социалните проблеми и междуетническите проблеми на Балканите и Европа.