Вход

nadmirДоц. д-р Надя Миронова – доцент и научен секретар в УНСС – гр. София, ръководител на екип „Управленско консултиране“ във фондация „Феникс“. Завършила е висше техническо-инженерно образование и е доктор по „Социално управление“ в УНСС. Специализирала е в Университета в Хаселт в Белгия и във Висше икономическо училище в Аахен, Германия. Притежава управленски и организационни умения. Има солиден консултантски опит, множество изследвания, публикации, книги и учебници в oбластта нa тeорията на управлението, управлението на човешките ресурси и комуникациите.