Вход

djambazov.slД-р Славейко Джамбазов - основател и управляващ съдружник в компании в сферата на здравеопазването. Работи, развива и консултира проекти в сферата на здравеопазването. Има международен опит в областта на управлението на болници, здравно осигуряване, фармацевтично произовдство, стратегическото планиране и маректинг.  Магистратурата си по бизнес администрация завършва в Американския университет в България. В Медицински университет, -София завършва магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Завършва и магистратура по медицина в Медицинския университет - Пловдив.