Вход

Нашата мисия

Създадохме Център за защита правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитените права.
Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ е регистрирано в Софийски градски съд на 08.10.2007г. по ФД № 14322/07, като юридическо лице с нестопанска цел. ЦЗПЗ е вписан в Регистъра на министерството на правосъдието, като организация в обществена полза.mission

Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:

 • правата на гражданите,
 • правата на пациентите,
 • правата на здравноосигурените лица,
 • правата на лекарите и медицинския персонал,
 • правата на юридически лица - лечебни и здравни заведения;

Защитата на права в здравеопазването включва:

 • по - добра информираност,
 • по - добри регламенти,
 • действия при вече нарушени индивидуални или колективни права

Нашата крайна цел е да постигнем по-добро здравеопазване на основата на защитените права. В изпълнение на тази цел, Центърът за защита правата в здравеопазването:

 • предоставя информация и консултации;
 • изготвя анализи,
 • прави предложения и препоръки;
 • осигурява представителство пред административни и съдебни органи;

Нашите непосредствени задачи са:

 • Изграждане и функциониране на център за обща и специализирана информация и консултации по въпросите на здравеопазването и осигуряването.
 • Организиране на звена за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред.
 • Въздействие и контрол, чрез правни средства и способи, върху дейността на здравната администрация.
 • Изработване, управление и реализация на национални и международни проекти, свързани с развитието и усъвършенствуването на здравеопазването.
 • Анализ на нормативната уредба и изготвяне на предложения за промени.
 • Създаване на общоевропейска мрежа от организации за защита на правата в здравеопазването.


Центърът за защита правата в здравеопазването не е:

 • фирма;
 • пациентска организация;
 • благотворителна фондация;
 • адвокатска кантора;
 • здравно заведение;

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

На картата на София