NSVOK top banner

Вход

Идентифицирани са човешки скелетни стволови клетки

skelet cellsOKЧовешки скелетни стволови клетки, които стават костни, хрущялни или стромални клетки, са изолирани от кости на плода и от възрастни. Това е първият път, когато скелетните стволови клетки, наблюдавани при модели на гризачи, са идентифицирани при хора. Изследователите успяват също така да извлекат скелетните стволови клетки от човешки индуцирани плурипотентни стволови клетки, като откриват нови терапевтични възможности. Откритието се появява на 20 септември в списание Cell.

"Предвид огромната медицинска тежест, наложена от дегенеративни, неопластични, пост-травматични и пост-хирургични скелетни разстройства, вярваме, че идентифицирането на тази човешка скелетна стволова клетка и изясняването на нейната генетична карта ще позволи молекулярна диагноза и лечение на скелетни заболявания" каза автора на проучването Майкъл Лонгъйкър "
Скелетните тъкани като костите притежават изключителен регенеративен потенциал. Костните дефекти се лекуват лесно и някои гръбначни животни могат да регенерират цели части от крайниците си. Но регенеративните способности на скелетните тъкани в други гръбначни са по-ограничени. Например, костите при мишки и хора могат да се възстановят от малки до умерени дефекти, но тъканите на хрущялите за възрастни притежават малка или никаква регенеративна способност. В допълнение, както мишките, така и хората показват с течение на времето тежка дегенерация на скелетни тъкани, свързана с възрастта.

Скелетната дисфункция може да доведе до широк спектър от здравни състояния, вариращи от заболявания, свързани с възрастта, като остеопороза и остеоартрит до нелекуващи скелетни увреждания, кръвни нарушения и дори рак. Въпреки значителното си въздействие върху здравето и болестите, вариантите за лечение, насочени към подобряване на скелетната функция, понастоящем са ограничени. Едно голямо препятствие е, че регулирането на стволовите клетки в човешката скелетна система остава до голяма степен неизследвана.
В новото проучване Лонгейкър и неговите сътрудници се занимават с този недостиг на знания чрез идентифициране и характеризиране на човешки скелетни стволови клетки и потомство на костите и хрущялите в различни тъкани. Тези самовъзобновяеми и мултипотентни клетки присъстват както в тъканите на човешкия костен мозък на плода, така и в зряла възраст и могат да бъдат получени от индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs). Чрез дефиниране на връзките между човешките скелетни стволови клетки и скелетните потомци надолу по веригата, изследователите създадоха подробна карта на линията на образуване на скелетни тъкани, медиирани от стволови клетки, при хората.
Освен това транскрипторното и епигенетичното сравняване с миши скелетни стволови клетки разкрива еволюционно консервирани пътища, регулиращи образуването на скелетни тъкани, медиирани от стволови клетки, както и разнородни молекулярни пътища, които могат да регулират специфичните за вида различия в развитието на костите и структурата на скелета.
"Чрез сравняване на молекулярните и функционални разлики в специфични видове стволови клетки между различните видове гръбначни животни може да е възможно да се открият конвергентни и разминаващи се механизми, които са в основата на растежа и възстановяването на тъканите, и да прилагат това разбиране за подобряване на здравето и подмладяване на хората" каза първият автор Чарл Чан от Медицинското училище в Станфордския университет.

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Маркирана като Иновации