NSVOK top banner

Вход

Дискусия относно пожизнените ТЕЛК решения

abdbbiВ дискусията участват Ангелина Бонева - журналист, онкоболна, член на УС на ЦЗПЗ; Димитър Байрактаров - народен представител от ПФ, НФСБ и ВМРО, член на Комисията по здравеопазване към НС, член на Комисия по труда, социалната и демографската политика към НС; Божидар Ивков - изследовател в Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, секция „Публични политики и социални промени”

Ангелина Бонева: Господин Байрактаров,
ПОЗВОЛЯВАМ СИ ДА СЕ ОБЪРНА КЪМ ВАС, ИМЕННО ЗАЩОТО ВИЕ СТЕ СИ ПОЗВОЛИЛ ДА АТАКУВАТЕ ПО СМИСЪЛ И ПРИНЦИПИ ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И, РАЗБИРА СЕ, ЗАЩОТО НЕ СТЕ СИ НАПИСАЛ ДОМАШНОТО! Не сте прочел Конституцията, Конвенцията за защита на хората с увреждания, Конвенцията за защита на правата на човека, Законът за защита от дискриминация, Законът за здравето, Не Сте говорил скоро с майка/баща на дете с увреждане, Не Сте държал ръката на човек с рак, Не Сте сменил памперс на човек с инсулт, Не Сте погледнал една епикриза на човек с деменция, на дете в онкохематологията, Не Сте Се Опитал дори да сглобите количка на дете с ДЦП...
С ръцете в джобовете ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА НИ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ! Не можете да говорите от наше име! Не сте поискали среща с нито един от нас, защото ако бяхте – щяхме да се отзовем!
За пореден път изказванията ви от трибуната на Парламента и в дискусии по темата, Вие демонстрирате Невежеството си, липса на информираност и дори най-циничното – Вие и Вашата партия предлагате ДА БЪДАТ ОРЯЗАНИ ПРИДОБИВКИТЕ, ПЕНСИИТЕ И ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, за да бъдат „вдигнати пенсиите” и бюджетът да втаса!
Убедена съм, че дори и Не Сте запознат със сумите по темата и не сте наясно как се интегрира онкоболен с 19,60 лв/месец, социалната пенсия е 129,85 лв/месец, а част от лекарствата и диагностиката не се покриват от НЗОК!
Дори Не Ви Пука от факта, че Прословутите социални инвалидни пенсии се спират, когато болният е в трудоспособна възраст и не е навършил годините за стаж (каето е абсурдно), определя се процент за трайно намалена работоспособност, а не за степен на увреждане (абсурд), доказани заболявания, които са хронични, автоимунни и социалнозначими НЕ СА С ПОЖИЗНЕН ТЕЛК (абсурд), Наредбата за преосвидетелстване е абсурдна и цели икономии, като единствения начин е да намали процентите увреждания на хората и ги лиши от правата им (абсурдно убийство)... Болни млади хора с рак вече са аут от регистрите и се водят излекувани, защото не са умрели, докато гласувате абсурд след абсурд в Пленарна зала или НЕ ОБСЪЖДАТЕ ПРОМЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ НАС МНОГОКРАТНО!
Сталинизъм, висша форма на егоцентризъм, социопатия и садизъм прозира изпод Вашата невидима пелерина, Байрактаров, народний представителю!
Лъжата Ви, изказаното мнение е чуто от хората, които се борят за живота си ежедневно и денонощно, въпреки Вас и Вашата клика на лицемерни и безхарактерти играчи-мухи-винарки! Липсата Ви на информираност е белязана от изказа Ви на некомпетентен самозабравил се на държавна хранилка пореден гамен-айдук! Предложението Ви в никакъв случай не е в защита на хората, на гражданите които ви плащат рандевутата и бензина! Вие не представлявате семействата, които са от избралия ви Старозагорски район дори! ВИЕ СТЕ ПРОТИВ ХОРАТА, за да Си Вържете Гащника за още малко Време! Резилът ви Не се подмина, а ядоса Хората!
Като човек с увреждане, бореща се с диагнозата рак, благодарение на пазената тайна за Чернобил, радиационния фон и опасните храни и продукти от партията-закрилница-извратена майка , аз съм една от многото, които оцеляват въпреки систематата и противно на Вашите планови петилетки и харчове, смятам, че за пореден път БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ КАТО ВАС НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ЗАПЛАТИТЕ СИ И ПРИДОБИВКИТЕ, С КОИТО СЕ ПОЛЗВАТЕ ЕЖЕДНЕВНО, ПОЛУЧАВАТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО И СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ЦЕЛОГОДИШНО!
Вие, господин Байрактаров, би трябвало да знаете по-добре от мен, че в районът, от който сте избран (Стара Загора) има болни и страдащи от хронични заболявания български граждани, че има хора с тежки заболявания, има деца с ДЦП, хора с отстранени крайници, болниците в района Ви хоспитализират болни от Рак, инсулт, Болестта на Бехтерев, множествена склероза... Срамота е, че Вие въобще не сте се проявил и капчица интерес, поне за егото си!
Господин Байрактаров,
Хората с увреждания са защитени от международни конвенции и Ваш дълг е не само Да Ги Защитатавате и Спазвате, но и да Се Борите за Всеки Един от Българските Граждани с Увреждания, за да получат навреме лечение, лекарство, консуматив, терапия, дори и достойно погребение!
Ваш дълг е да защитавате българските граждани, които Ви плащат редовно заплатата!
Я си представете, че останете само на хонорара си от СКАТ ТВ! Смятам, че имате дълг -  да връщате пари именно за несвършената си работа или за неправомерно взети пари, които аз и хора като мен смятаме категорично, че не заслужавате, но сте взел!
И понеже не смятам, че заслужавате просто мъмрене, а показно наказание, за да ви дойде акъла, заявявам, че:
-    Вие трябва да върнете на държавата всички пари и доходи, които сте получил в качеството си на народен представител в срок от 15 работни дни!
-    Вашето изказване за принудително положен труд на хората с увреждания трябва да бъде заменен от полагане на труд в полза на хората с увреждания от вас и партията, която представлявате!
-    Вашите доходи ще бъдат добавени към нашите пенсии, независимо дали ще са стотинки, ние ще знаем, че са дарени от Вас и Вашата партия!
-    И понеже Си позволявате да наричате болните хора търтеи и готованци, отправям към Вас предизвикателство. Познавам семейство с дете с тежка целебрална парализа - на 22 години, а състоянието му е същото като преди 10 години. Вие да поемете грижата – финансова, материална, физическа и морална за малкият Сашо, който е пълнолетен!
-    Като за капак на това, Ви задължавам като гражданин на Република България и данъкоплатец, т.е. аз съм ваш шеф, да положите доброволна грижа за онкоболни български граждани в отделението по химиотерапия в ИСУЛ.
-    И понеже твърдите, че сте хем иконономист хем журналист, да обслужвате и комплектовате документите за ТЕЛК и обжалвания пред НЕЛК напълно безплатно от български граждани с тежки заболявания!
Господин Байрактаров,
За разлика от Вас, аз напълно вярвам, че останалите болни данъкоплатци в държавата ще ме подкрепят и ще очакват от Вас и Вашата партия изпълнение на зададените задачи.
ИЗВИНЕНИЕ НЕ ПРИЕМАМЕ, ЗАЩОТО ОТДАВНА ПРЕКАЛИХТЕ!

Ангелина Бонева, журналист

П Р И Л О Ж Е Н И Е
От д-р Боряна Холевич
Председател на Сдужение на лекарите от ТЕЛК-София
Г-н Байрактаров, преди да се изказвате неподготвен Ви съветвам да се запознаете с член 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г., в сила от 21.04.2012 г.
"Член 27: Работа и заетост
1. Държавите - страни по настоящата конвенция, признават правото на труд на хората с увреждания наравно с всички останали, като това включва правото на възможност за прехрана чрез свободно избрана или приета работа на пазара на труда и в работна среда, която да е отворена, недискриминационна и достъпна за хора с увреждания. Държавите - страни по конвенцията, гарантират и насърчават реализацията на правото на труд, включително за лица, придобили увреждане в процеса на трудова заетост, чрез предприемане на необходимите стъпки, включително законодателни, сред които:
а) забрана на дискриминация по причини на увреждане по всякакви въпроси, засягащи всякакви форми на заетост, включително условията за набиране на работна сила, наемане на работа и трудова заетост, продължаване на трудов договор, професионално израстване и безопасни и здравословни условия на труд;
б) защита на правото на хората с увреждания, равноправно с всички останали, на справедливи и благоприятни условия на труд, включително равни възможности и равно заплащане при равна стойност на положения труд, безопасни и здравословни условия на труд, включително защита срещу тормоз и право на обезщетение за понесени морални щети;
в) осигуряване на възможност за хората с увреждания да упражняват своите трудови и профсъюзни права равноправно с всички останали;
г) предоставяне на възможност на хората с увреждания за ефективен достъп до общи програми по техническо и професионално насочване, до служби за намиране на работа и професионално и текущо обучение;
д) създаване на възможности за трудова заетост и професионално израстване на хора с увреждания на пазара на труда, както и оказване на съдействие при намиране, придобиване, поддържане на и завръщане към трудова заетост;
е) създаване на възможности за упражняване на свободни професии, частно предприемачество, създаване на кооперативни сдружения и започване на собствен бизнес;
ж) осигуряване на заетост за хора с увреждания в публичния сектор;
з) насърчаване на заетостта на хора с увреждания в частния сектор чрез подходящи политики и мерки, които могат да включват програми за преференциална заетост, икономически стимули и други мерки;
и) предоставяне на хората с увреждания на разумни улеснения на работното място;
й) съдействие за придобиване от хората с увреждания на трудов опит на свободния пазар на труда;
к) съдействие за провеждането на програми по професионална рехабилитация, задържане и завръщане на работа на хора с увреждания.
2. Държавите - страни по настоящата конвенция, не допускат хора с увреждания да бъдат държани в робство или крепостничество и ги защитават равноправно с всички останали срещу принудителен труд или трудова повинност."
                            Д-р Боряна Холевич

София, 19 ноември 2016г.


  Димитър Байрактаров
Уважаеми г-жо Бонева и д-р Холевич,
С внимание прочетох писмото ви и съм учуден,че изобщо не сте се запознали с речта ми в народното събрание.
Ще подмина с усмивка определенията и нападките по мой адрес-те не са толкова важни!Натъжен ще бъда обаче ако уважавани като Вас хора с утвърдени имена в професиите си толкова лесно могат да бъдат манипулирани.
Тъжното е,че освен манипулирани се превръщате и в оръжие срещу борбата против фалшивите хора с увреждания и мафията,която организира източването на социалните фондове.От тази мафия страдат не само истинските хора с увреждания,но и всеки български данъкоплатец.Не желая да се изтъквам и да Ви разказвам какво съм правил за хората с увреждания защото и това не е важно когато има толкова много проблеми за решаване.Искам обаче да Ви споделя,че след двугодишна работа с експерти и анализ на системата установихме,че системата се източва чрез фалшиви социални пенсии за инвалидност.
Последният пример е с почти осем хиляди души с процент на инвалидност над 90,но работещи в Португалия в селското стопанство.За да се противопоставим на това позорно явление през 2015 г. предложихме законодателни промени чрез които НОИ да започне ревизия и да изчистим системата от фалшивите инвалидни пенсии.Д-р Холевич беше поканена от мен да разкаже какви са проблемите в ТЕЛК/НЕЛК,но не успя да вземе участие в моето телевизионно предаване.Все пак д-р Холевич ме свърза
с д-р Вачева от ТЕЛК и показахме много от проблемите в ТЕЛК.Считам,че всички заедно трябва да водим тази битка срещу източването на социалната система.

С поздрав: Димитър Байрактаров

Ангелина Бонева
Господин Байрактаров,
От упор или от Парламента ми обяснявате в момента как се чувствате?!?
Как се чувстваме Ние, когато ставаме жертва на поредните абсурдни промени и планове на перестройката Ви?
И откъде-накъде Вие ще твърдите, че някой изобщо може да ме манипулира!?
Говорите за промяна в ТЕЛК-а, а няма информационна система, която да работи адекватно! Колко милиона гласувахте да дадете на най-некадърните програмисти, за да не се довърши работата? Откога Ние Ви казваме, че нужда от промяна има? Не сте информиран? То това е ясно! Вие не сте разбрал, а ние сме манипулирани!
Имате си мафия от некадърни озверели орки, която лишава истинските болни от помощта на държавата, докато депутати и кметове паркирате на местата за инвалиди! Имате си уж-експерти, които не искат да чуят болните, нуждаещите се наредени престижно в листите за чакащи и купища абсурди!
Нямате разбиране от хората! Защо ви е разбиране, когато то не е наистина важно за вас!
Не било важно какво сте направил! Важно е, докажете го и убедете хората, че си заслужавате гласовете, подкрепата и заплата!
Цитирам Ви много от фактите, срещу които Вие тъжно или весело не застанахте и не обявихте, че не са полезни за хората и тяхното здраве и съществуване!
Точно обратното на мен сте и по никакъв начин не можете и нямате право да твърдите нито че някой ме използва, нито съм манипулирана или съм неразбрала! Същото твърдяха 6 министри на МЗ, когато се борехме за лекарства за онколечение! Все болните не разбрали! И тогава не потърсихте хората като нас, за да покажете истината, а тя не нито манекенка, нито е облечена в кадифе, нито ползва яхти! Не се обявихте против таксите-дарение в болниците! Не се обявихте против регулярния износ на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и консумативи! Не направихте дарение нито за протези, нито за перуки, нито за антидекубитални дюшеци! Не ни потърсихте дори, за да подкрепите нашите скрининги за профилактика на рака, където преглеждаме всички безплатно от 2008-ма насам!
Как се чувствате Вие - не би трябвало да ме интересува, щом моят телефон звъни и отсреща болните и нуждаещите се се оказват отхвърлени от ТЕЛК, защото трябват икономии! Болните се оказват здрави като бикове!
Гоните Михаля - 8000 човека х 130 лева пенсия, които, видите ли, били работели като берачи на гъби и портокали някъде! Защо, след като този пример ще ми навирате в лицето най-безсрамно и абсолютно непрофесионално, не ми обясните как е възможно жена с рак да бъде определена именно заради вашите гласувани промени - да бъде определена за клинично здрава от ТЕЛК именно за да се спази Наредбата! След обжалване пред НЕЛК, същата жена е инвалидизирана с основно сърдечно заболяване с придружаващо заболяване / увреждане карцином, но метастатичен! За да се спази Наредбата - определението е само за 2 години! А в НЕЛК няма кабинет онкология! Как онкоболните обжалват пред НЕЛК? Какво НОИ може да определи? Да ви кажа ли? Икономия! А това, че жената няма да може да направи скенер - икономия! Това звучи ли ви фалшиво? Аз съм придружавала жената и знам много добре за какво говоря!
Вие и вашата орда политици-безхаберници притискате болните и техните близки в ъгъла на мизерията, докато симулирате дейност и си позволявате да използвате високопарни думички и изрази, мислейки си, че няма роден българин да разбере и анализира казаното от Вас! И вместо да се организирате и да покажете най-малкото интерес над казаното от мен - сте обиден и огорчен, но предимно тъжен и учуден! Е, аз не съм учудена от казаното от вас! Слушам го цял живот, от тези преди вас, около вас, министри и разни други самозванци дошли от селата и платили своя дан, за да влязат в политиката!
Брей, тази държава не спира да бълва ресурси!


  Димитър Байрактаров
Гражданко Бонева,виждам,че преливате от гняв и злоба,но посоката Ви е грешна.И не ми вадете от частния случай правило!И само не ми казвайте,че в България инвалидите са почти един милион.И на финала наредбите не ги пише народното събрание а експерти от работни групи като Холевич.
Angelina Boneva
Байрактаров, това не е нито начина да общувате с мен, нито да трупате някакви точки! Хората познават мен и знаят какво мога, какво правя, защо, как и кога говоря! За Вас това правило се движи в обратната посока! Ако искате да се срещнем и наистина да вършите работата, за която сте народен представител - понасяйте обидите и поправяйте грешките. Ако си бяхте направили труда да прочетете внесените от нас поправки и предложения, изброени различни случаи включително и цитирания, наистина нямаше да говорите глупости! Но, понеже не сте си направил труда да четете, да обсъдите и наистина да се срещате с активни граждани - виждаме колко не можете да си намерите място. А това дали съм злобна, не го чувам от вас за сефте. Гайдарски също ме наричаше злобна и луда. А относно наредбите, същите се дискутират в двете комисии, в които участвате поне два пъти. Може би не сте бил на работа... Което, разбира се, в никакъв случай Не Ви оправдава! Не Ви оправдава и да не сте искали преразглеждане на проекти, които няма да работят или ще работят срещу българските граждани!
  Димитър Байрактаров
До тук не сте дали нито един аргумент защо да не се боря за прочистване на системата от фалшивите инвалидни пенсии,които са придобити с фалшиви телкови решения.
 Ангелина Бонева
Дотук, господин Байрактаров! Една дума е! Това ли ви е начина да се борите с ментетата? Аз да ви кажа как да си свършите работата или аз-данъкоплатеца да изисквам резултатите? Ментета се ловят с проверки, насрещни проверки, ревизии и полиция. Като няма информационна система - отивате си чинно в архива и според списъците на Калфин и Ко (?) - минавате на прословутите проблемни 90% работници с увреждания! Списъците поименно и наемате одитор, за да хванете измамника! Но, ако се окаже, че не е измамник, а е диабетик на инсулин и работи, за да се издържа, къде отивате? Какво ще направите срещу ваши колеги в Парламента и комисиите, които са с телк над 50%? Не ми се оправдавайте, че е редно да ми санкционирате лекарите в комисиите, че са дали на онкоболен или на борещ се с множествена склероза 10% отгоре върху 50% и не са спазили напълно Наредбата за икономия! Аз знам как да уволнявам. И ако можех сега от това място да ви уволня всичи от Здравна комисия и Комисията по социална политика - бих го направила!
Апропо, не става въпрос как да го направите, а кога и кои методи да използвате. Искате бюджет - имате корупция по високите етажи, ДАНС, конфискация. Имате корупция на високите етажи, която дори формира хроничен дълг на държавата! Имате изтичане на оогромни средства от обществени поръчки. База, която може да напълни и препълни бюджета! Имате си калпави министри, смрадливи мутренски кметове и нагли новобогадаши в редиците. В инвалидите се прицелихте, защото не могат да си позволят адвокатска защита и не могат да платят абсурдната 4% такса за съда!
  Димитър Байрактаров
Бонева,не изопачавайте думите ми .А да се издават фалшиви ТР не е ли корупция? А да се краде от тези които се трудят по 40 г. според Вашата теза е направо геройство.И спрете да използвате страданието на хората за ваша лична консумация.Защото много НПО-та развиват доста сериозен бизнес на гърба им.
Апропо,няма да се учудя ако сте участвали в написването и на онзи "велик" закон за физическите лица и мерките за подкрепа,който заедно с голяма група хора с увреждания успяхме да спрем.Но и там социалната мафия се активира и напъва да се "погрижи" за хората с увреждания.
 Ангелина Бонева
Ухааааа... Е, Байрактаров, избихте рибата! Нямате си идея какво правите! Жалко! Надявах се да е лапсус... Ама не! Личната ми консумация нама нищо общо с вашите изказвания, а е против вашите изказвания! Личната ми консумация не си я пожелавайте! НПО-то, което работи за хората е ясно разграничило се от статукво и интересчии и там моето име е наравно с доказали се професионалисти в различни ресори и професии. Който се е обърнал към нас е получил информация и съдействие. Не четете, Байрактаров. Мързелив ми се струвате. А това не се лекува... Сериозен бизнес е сериозната работа. За да пляскаш ти трябват две ръце, Байрактаров. Закони не пиша и не внасям. Това е най-новото, което чувам за мене си от друг, който не ме е виждал наживо. А казано от вас - ме прави сив кардинал в икономиката на вечно грабена България. А как аз се "грижа" за хора с увреждания, питайте хора с увреждания, техни близки и лекари. Вие как се грижите, Байрактаров? И тази социална мафия има ли си име или и тя е като бялата мафия и членовете на политбюро, костенурките нинджа и супермен..., демек - субект и неясен извършител? Хайде стига толкова! Нали сте учуден! Това е по-важното...
 Божидар Ивков
А вие какво очаквате от журналист - тип фалшив Ревльо Бозев Загрижников. Този през последните 1-2 години се взе твърде на сериозно - само защото в неговото предаване имаше няколко сълзливи истории, разказани и от незнайни тетки с аграрни физиономии, Бозев-Загрижников реши, че познава социалния феномен инвалидност и проблемите, които поражда. Аман от всичкознайковци в тая държава, еле па като са журналя, набедени за народни представители.
 Ангелина Бонева
Я си представи Концлагер от хора с увреждания! Ще падне труд... Храна и вода не трябват... Изродщини и социопатия!
 Божидар Ивков
Господин Байрактаров, като подкрепям всяка дума, написана от Ани Бонева, бих искал да ви попитам още няколко неща. Този път без да ви обиждам, макар че едва се удържам.
(1) Правилно е, че не обръщате внимание на обидите от страна хората - за вас е по-здравословно. Но поне веднъж дали сте си задали въпроса: защо хората ви обиждат?
(2) Навирате ни в лицето случай с 8 000 човека с "процент на инвалидност над 90". Жалко, че вие, такъв "борец за народни правдини", загрижен за благото на НОИ, но не и на хората с увреждания, дори не познавате официалната терминология, която е дискриминационна и обидна. А вашата е не по-малко такава. Та във връзка с тези 8 000 "фалшиви" инвалиди. Задавали ли сте си въпроса, защо тези хора правят това? И не ми обяснявайте, че това са обикновени тарикати или престъпници? И още, ако това, което казвате - лично аз не вярвам нито на една дума на депутат, какво направихте да проследите кои лаборатории са им издали документи за направените от тях изследвания? Кои лекари от доболничната и болничната помощ са изготвили документите им, за да се явят на ТЕЛК? Та това са хора с над 90% тр.н.р., а не с 51% тр.н.р. Направихте ли си труда да проверите има ли някаква повтаряемост в състава на ТЕЛК-комисиите, издали "фалшивите" ЕР на ТЕЛК? и т.н. и т.н.
(3) Имате ли дори най-бегла представа каква е заболеваемостта сред редовите граждани на България? Какви са причините за нейното непрекъснато нарастване?
(4) Имате ли дори най-бегла представа как се живее с инвалидност и доход от 400-500 лева? Не нямате. Тъй като вчера обявих публично резултати от изследване, в което участвах, да ви река нещо, макар че едва ли ще го разберете. Над 66% от домакинствата на хора с увреждания в България плащат за здраве от джоба си 50% и повече процента от чистия си среден месечен доход. Можете ли да обхванете в депутатския си мозък тази трагедия? Съмнявам се.
(5) Не знам за какви експерти говорите, но ако са експерти на НОИ, те не могат да видят по-далеч от пряката линейна зависимост приход-разход. Питането ми е, имате ли изобщо най-смътна представа, какво е това инвалидност? Знаете ли, че инвалидността е сложен социален феномен и с предлаганите от вас мерки единственото, което ще постигнете е убийство на хора. На много хора. Случайно да сте чували за двустранната връзка между инвалидност и социални неравенства? Случайно да знаете, че неравенствата в България са убийствени? И въобще знаете ли, какво е това социално неравенство? Бих могъл да продължа, но се притеснявам, че ще започна да ви образовам безплатно. Проблемът на България не са фалшивите ЕР на ТЕЛК или ако са проблем, то той е някъде в края на опашката от проблеми. Хайде спрете източването на бюджета с другите социални технологии за присвояване, достъпни най-вече за вас, депутатите, министрите и други висши случители в държавата, пък след това ми говорете за "източване" на социални фондове.
(6) Говорите непрекъснато за "източване" на НОИ, за "фалшиви инвалиди". А защо не говорите за административните бариери, които вие и избираните от вас правителства създавате пред лечението на хората, обричайки ги на смърт? Защо не говорите за опазаряването на здравеопазването? И за куп други същински проблеми. Какви щети нанасяте на хората и на държавата с отказа ви хората да се лекуват? В становище на НПО по повод достъпа до биологично лечение доказахме, че пестенето на пари от такова лечение е разхищение на публични средства от социални фондове - разхищение вършено от МЗ и депутати като вас. Къде беше вашата реакция на това? А, забравих, никой не ви е запознал. То и да беше, файдата от ползата е никаква. Крайно време е да разберете, че ние, които живеем в друга България, а не във вашата, депутатската, не сме нито идиоти, нито хора без достойнство.

Маркирана като ТЕЛК
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост