NSVOK top banner

Вход

НРД, финансиране

Намалиха цените на няколко клинични пътеки (обновена)

bls saborПреди няколко дни беше публикуван анекса към НРД 2018. Първоначално заявеното намерение на преговарящите страни беше, че цените на клиничните пътеки ще останат същите, но ще се увеличат закупуваните от НЗОК обеми. Оказа се все пак, че някои от цените са променени. Неприятната изненада е за отделенията по гастроентерология, където са намалени цените на 3 от клиничните пътеки:
КП № 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт намалена от 600 на 400.
КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт намалена от 850 на 600 лева.
КП № 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво, намалена от 605 на 400 лева.
Освен трите пътеки по гастроентерология, с 200 лева е намалена цената и на Клинична пътека № 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми от 500 на 300 лева.

Ограничения за робот-асистираната хирургия, нова клинична и амбулаторна процедури

da vinchiСтеснява се кръгът на пациентите, които ще могат да бъдат лекувани по клинична пътека № 168 „Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“, става ясно от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на здравното министерство от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигрурителна каса. Нормативният акт бе обнародван в Държавен вестник днес и вече е в сила. Така от възможностите на робот-асистираната хирургия вече ще мога да се възползват само жени с доказани онкологични гинекологични заболявания. Според здравното министерство определянето на строги индикации за прилагане на роботасистираната гинекологична хирургия се създава възможност да се оптимизират разходите на средства от бюджета на НЗОК за тази високоспециализирана дейност. В същото време от ведомството твърдят, че се запазва възможността пациентките със заболявания на органите на женската полова система – както доброкачествени, така и злокачествени, да бъдат оперирани и по други клинични пътеки, включени в пакета на НЗОК, по които възможностите за възстановяване и по-малко усложнения са също така добри.

БЛС реши да подпише анекс към НРД (обновена)

blsБългарския лекарски съюз провежда извънреден събор, на който ще реши дали да даде право на Управителния си съвет да подпише анекс към Националния рамков договор. Анексът беше договорен през последните седмици и ще влезе в сила от 1 януари 2019 година. Промените са свързани преди всичко с увеличените средства в болничната и извънболничната медицинска помощ и осъществяването на контрола върху дейността на лечебните заведения. Ето някои от тях:
Капитационното заплащане за деца се увеличава с 5 стотинки, а за възрастни с 4. Цената на диспнасерните прегледи се вдига с между 30 стотинки и 1,50 лева.
Специалистите от извънболничната медицинска помощ ще получават за първичен преглед вече по 22 лева на преглед, при досегашна цена от 21 лева.

МЗ дава авансова субсидия за някои лечебни заведения

mzС промяна в Методиката за субсидиране на лечебни заведения центровете и болниците, финансирани по този ред ще имат право на авансова субсидия през 2019 г. при условие, че в бюджета на МЗ за 2018 г. има реализирани икономии. От тази възможност ще могат да се възползват лечебни заведения за психиатрична помощ и за лечение на пациенти с белодробни заболявания, след като здравният министър Кирил Ананиев подписа заповед, която е публикувана на сайта на МЗ.

10% от бюджета за здравеопазване за психично здраве

psychiatryinbg 20181212На 12 декември тази година по инициатива на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), се проведе кръгла маса на тема: „Психиатрията в България – предизвикателства и перспективи“.
В дискусията участваха: д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазването; доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА; доц. д-р Михаил Околийски – експерт към офиса на СЗО в България; представители на отговорните държавни институции, държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве, съсловните организации в сферата на здравеопазването, професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти.
Националният консултант по психиатрия проф. Дроздстой Стоянов представи на участниците във форума доклад на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) от началото на м. ноември 2018 г., който съдържа основни препоръки за психиатричното обслужване в България. Eкспертите на ЕПА са посетили страната ни през месец юли т.г..

Подписаха анекса към НРД 2018

anex nrd18Българският лекарски съюз (БЛС), Надзорният съвет на НЗОК, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и заместниците му Жени Начева и д-р Бойко Пенков подписаха Анекса към Националния рамков договор (НРД) 2018. Така новите параметри на медицинските дейности ще влязат в сила от 1 януари 2019 г.
„Анексът към Националния рамков договор за медицинските дейности 2018 г. е надграждане на действащия в момента НРД и е добра основа за промените, които очакваме да се случат след 1.01.2019 г. Този договор ще допринесе за осигуряване на по-добро качество на лечението на българските граждани и по-добри условия за работа на изпълнителите на медицинска помощ“.

Преговорите между НЗОК и БЛС приключиха

blsПреговорите за анекс към НРД 2018 приключиха тази седмица с последните заседания на работните групи. Предстои ръководствата на двете организации официално да подпишат анекса към договора. Измененията ще засегнат главно цените и обемите на медицинската помощ. Още преди старта на преговорите, УС на БЛС предупреди, че голяма част от получените от лекари и структури на БЛС искания за промени в НРД са фиксирани в Наредба № 3 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. Предвид краткия срок за подписване на Анекс към НРД 2018 – 31 декември, тези предложения няма бъдат приети и нормативно отразени в Наредба № 3 и съответно в НРД.
В съобщение от миналата седмица, УС на БЛС обобщи постигнатото по време на преговорите:

Касата разпредели допълнително пари за болници и лекарства

j.nachevaПредколедно, Надзорният съвет на НЗОК реши да разпредели допълнителни средства, получени от преразпределение на разходите си, от резерва и от допълнителни приходи от надсъбрани здравни вноски. До края на годината се очаква преизпълнение на приходите от здравноосигурителни вноски в размер на 70 милиона лева. Освободени са 47 милиона лева от резерва и са преразпределени 11 милиона лева, неусвоени по перо дентална медицинска помощ.
За болнична помощ се отпускат допълнително 57 милиона лева, за лекарства за домашно лечение 38 милиона лева и за лекарства за лечение на злокачествени заболявания 29 милиона лева. Допълнителни 3 милиона лева, планирани за капиталови разходи ще бъдат преразпредели за здравноосигурителни плащания. Надзорът упълномощи Управителят на НЗОК при наличие на остатъчни средства и неусвоен лимит към 31 декември, да се издължат за здравноосигурителни плащания.
Надзорът утвърди месечен лимит за болниците за декември равен на този за ноември. дава се право на болниците да поискат допълнително 5% за спешни случаи, както и при остатък от лимита до края на годината, същият да бъде прехвърлен в лимита им за месец януари.

За бюджета на НЗОК, кой да го прави и кой да го приема

money nhifПарламентът прие закона за бюджета на НЗОК за 2019 година. Дебатите около приемането бяха вяли и завършиха със закана на опозицията да оспори закона пред Конституционният съд. Законът ще бъде оспорен не заради бюджета, а заради приетите заедно с него поправки в множество други закони, някои от които съществени.
Въпрос, който рядко се поставя е дали изобщо бюджета на НЗОК трябва да се приемат като закон?
Бюджетът по принцип е счетоводна план сметка, прогноза за бъдещи приходи и разходи на Правителството за административни дейности. В случая с НЗОК, това не са нито приходи, нито разходи на Правителството, нито са за административни дейности. Парите на НЗОК служат за заплащане на медицински услуги извършвани от лечебните заведения на здравноосигурени лица, което е чиста стопанска дейност, осъществявана от търговски дружества.