NSVOK top banner

Вход

Застрахователи и пациенти настояват за пълна демонополизация

reform healthcareАсоциацията на българските застрахователи и Националната пациентска организация, независимо една от друга внесоха в МЗ становища, с които подкрепят пълната демонополизация в здравното осигуряване.
Асоциацията на българските застрахователи предлага модел с два стълба на здравно осигуряване:
Първи стълб – задължително здравно застраховане, базирано на ясно дефиниран „основен здравен пакет“ и пълна конкуренция между НЗОК и застрахователите, финансирано чрез задължителни здравни вноски от 8% и запазване на солидарността чрез изравнителен механизъм.
Втори стълб – доброволно здравно застраховане, основано на доброволен избор на гражданите за ползване на услугата, като доброволните здравни застраховки надграждат качествено, количествено или по друг начин основния здравен пакет.
Първият стълб се изгражда при спазване на следните принципи:
• гражданите се задължават да закупят основна здравна застраховка и са свободни сами да избират своя застраховател/НЗОК;

• здравните застрахователи/НЗОК са длъжни да приемат гражданите, независимо от здравословното им състояние (без селекция по рисков профил);
• „цената“ на задължителната здравна застраховка е еднаква за всички граждани, независимо от тяхното здравословно състояние, възраст или произход;
• здравните застрахователи имат задължението за полагане на качествена грижа: те трябва да гарантират, че здравеопазването е достъпно в основния си пакет за всички застраховани при тях лица;
• съдържанието на основния здравен пакет с основна здравна застраховка се предоставя съгласно закона.
• обособяват се Гаранционен и Изравнителен фонд. Гаранционният фонд се формира, чрез отчисления от здравните вноски, превеждани от застрахователите/НЗОК, като средствата, акумулирани в него могат да се използват единствено за плащания в случай на неплатежоспособност на застраховател. Изравнителният фонд се формира, като застрахователите/НЗОК превеждат в него 40% от преведените от НАП средства, които се използват за изравняване на риска при заплащането на медицинската помощ.
Разработеният от Асоциацията на българските застрахователи модел, базиран на демонополизация и пълна конкуренция и стъпва върху постиженията на Холандския модел, като заедно с това отчита българската специфика.
Национална пациентска организация също предлага вариант на демонополизация и пълна конкуренция при доставчиците на здравни услуги и представителите на здравните права на здравноосигурените граждани. Същественото в този вариант е необходимостта от универсален ясно дефиниран пакет от дейности, за да е пределно ясно за какво се плаща с обществени средства. Така здравноосигурените лица и здравните фондове (застрахователи) ще могат да договарят свободно, на пазарен принцип, надграждане на здравни услуги над определените в универсалния здравен пакет и здравните фондове (застрахователи) ще имат възможност да структурират своите продукти в сегмента за надграждане на универсалния здравен пакет.
Предложеният модел предвижда централизиране на източника на финансиране като Националната здравноосигурителна каса излиза от сферата на взаимоотношения с доставчиците на здравни услуги и се трансформира само като здравно финансираща институция, работеща в страната само със здравноосигурителни фондове (застрахователи) и осигуряващ получаваната медицинска помощ и лечение в чужбина на здравноосигурените български граждани.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост