Вход

Личните лекари протестират срещу минимално увеличения си бюджет

париНационалното сдружение на общопрактикуващите лекари изрази със становище своето несъгласие с предвидените средства за първична извънболнична помощ в бюджета на НЗОК за 2018 г. в размер на 200,2 млн. лв. Те настояват за увеличение с 25 млн. лева. Личните лекари посочват, че увеличението от 200 000 лв. е 0.008% или по 3,70 лв. месечно за всяка една практика за първичната помощ. От Националното сдружение напомнят, че ролята на общопрактикуващите лекари, профилактиката и превенцията на заболяванията са изведени като приоритети в редица документи. Ето какво пишат от НСОПЛБ:

„Уважаеми колеги,
Категорично изразяваме своето несъгласие с минималното увеличение на определения бюджет за извънболнична медицинска помощ като цяло и в частност символичното, което може да бъде определено като липсващо (200 хил. лв. или 0,008 %, или по 3,70 лв. месечно за всяка една практика за ПИМП) увеличение на бюджета за ПИМП за 2018 г.
Това решение е в коренно противоречие с определената приоритетна политика в Националната здравна стратегия 2020, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати.
Обръщаме внимание на разписаното в политика 2.4. „Развитие на първичната извънболнична помощ, подкрепена от високотехнологична специализирана помощ”, в която се посочва, че „Първичната здравна помощ, осъществявана от добре обучени и мотивирани общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти, следва да се утвърди като основен инструмент за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена здравната ни система”, както и на доклада на Световна банка „Бележки по политиката за реформа на здравния сектор”, съгласно който „Трябва да се предприемат обединени усилия за инвестиране в изграждане на капацитета на изпълнителите на извънболничната здравна помощ, за да могат те да адресират преобладаващото бреме на заболяванията и тяхното представяне следва да бъде оценявано и възнаграждавано. В подкрепа на тези усилия трябва да се заделят нужните ресурси“.
Настояваме да обсъдите нашето предложение за бюджет, изпратено до Вас с писмо с наш Изх. № 40/14.09.2017 г. и Ваш Вх. № 15-02-69/14.09.2017 г. и да преразгледате предложението си за ЗБНЗОК в посочената от нас част, като вземете предвид проекта на бюджет за ПИМП, предложен от НСОПЛБ (увеличение с 25 млн. лв.), който е близък до предложението на БЛС за разпределение на бюджета в системата на здравеопазването.
Заявяваме нашата готовност за съвместно обсъждане, както и публичен дебат по темата.“

Маркирана като протест НСОПЛБ

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»