Вход

Здравният министър назначи директор на Националния център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ

ГеоргиеваЗдравният министър проф. Николай Петров назначи д-р Ивелина Георгиева на длъжността „директор" на Националния център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ (НЦОКССПМ), създаден с ПМС № 239 от 13 септември 2016 г.
Д-р Ивелина Георгиева е магистър по медицина и има призната медицинска специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт". От 2010 г. до 2012 г. е началник на отдел „Спешна медицинска помощ" в Министерството на здравеопазването, по-късно в продължение на три години е директор на медицинската дирекция в МЗ. Има преминати курсове „Национална система 112", „Управление на администрацията", „Разработване на стратегии и формиране на политики", „Здравна политика, икономика и мениджмънт в здравеопазването" и др.

Конкурсът за директор на НЦОКССПМ премина в три етапа, а желаещите да поемат управлението на Националния център бяха двама – д-р Десислава Кателиева и д-р Ивелина Георгиева. На първия етап комисията, определена със заповед на министър Петров, е разгледала постъпилите от кандидатите документи и установила допустимост съгласно минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността.
На 26 септември, в рамките на втория етап от конкурса, комисията е изслушала защитата на концепциите за „Управление и развитие на Национален център за обучение и квалификация в системата на спешна медицинска помощ", като и двамата кандидати получават оценки, позволяващи им явяване на трети етап – интервю. Д-р Десислава Кателиева не е покрила минималния резултат, при който интервюто се счита за успешно издържано, поради което не е класирана.
Създаването на Националния център е в изпълнение на Концепцията за развитие на системата за спешна помощ 2014-2020, а неговото изграждане и оборудване са в изпълнение на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Проектът е на стойност 7 млн. лв. и е с продължителност 34 месеца. Средствата ще бъдат използвани и за обучение на близо 7000 лекари и професионалисти от системата на спешна помощ. Основната цел е повишаване на знанията и уменията им и създаване на устойчивост в системата. По този начин, чрез осигуряване на квалифициран персонал, ще се повиши качеството на оказваната спешна медицинска помощ в съответствие с приоритетите на Министерството на здравеопазването.

Маркирана като МЗ ЦСМП

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»