Вход

БЛС обявява конкурс за стипендии за млади лекари

лекарБългарски лекарски съюз обявява конкурс за стипендианти по програма за подпомагане на млади лекари специализанти и редовни докторанти. Месечната стипендия е в размер на 400 лв. в продължение на 1 календарна година.
Целта на БЛС е подпомагане на млади лекари, провеждащи специализация по медицински специалности и редовни докторанти, зачислени за обучение по научни специалности за придобиване на научно образователна степен – доктор.
Основен източник на средства са целеви дарения от фирми, институции и други организации, както и физически лица, средства по проекти и програми. Според получените дарения УС на БЛС определя броя на отпуснатите стипендии за календарната 2018 г.

Българският лекарски съюз е заложил в своите приоритети да подпомага и стимулира развитието на младите лекари в България относно придобиване на специалност и обучение за придобиване на научно образователна степен – доктор.
По различни данни между 400 и 600 лекари годишно напускат страната и между 50 и 70% от младите лекари търсят кариерно развитие извън пределите на България. Други източници дават информация за намаляване броя на специалистите по някои медицински специалности. Във връзка с това се разработи проект за допълнително финансово стимулиране на млади лекари, зачислени на специализация за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и редовни докторанти, зачислени за придобиване на образователно-квалификационна степен – доктор по реда на Закона за академичното развитие. Целта е финансово подпомагане на млади лекари със стипендия в размер на 400 лв. месечно, в продължение на 1 календарна година, считано от 1 януари 2018 г.
Този проект се провежда за шеста поредна година.
Председателят на БЛС сключва договор с класиралите се кандидати най-късно до един месец след обявяване на резултатите от конкурса. Класиралите се за стипендия подписват декларация, че през следващата 1 година след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да работят в България. Право на участие имат специализанти и/или редовни докторанти, които са на възраст до 35 години към датата на обявяване на конкурса. Същите трябва да имат общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малко от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4.50. В случай, когато една от оценките е по-малка от 4,50 , кандидатите не се допускат до участие в конкурса. Оценяването и класирането на кандидатите за стипендия се извършва от комисия, назначена от председателят на УС на БЛС.
Документи се приемат от 18 септември до 18 октомври 2017 г. включително в УС на БЛС на адрес: гр.София, бул.“Акад.Ив.Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.

Маркирана като лекари БЛС

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»