Logo

Преустановяват се продажбите на някои лекарства в България

drugs handПрез лятото редица фирми са заявили спиране на продажбите на техни лекарствени продукти в България. Почти всички спрени лекарства са с широка употреба в медицинската практика. Спирането на продажбите не е свързано с нежелани реакции или странични ефекти.

GlaxoSmithKline EOOD от 01.07.2017 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствените продукти Trobalt 100 mg film-coated tablets x 84 и Trobalt 200 mg film-coated tablets x 84, съдържащи активното вещество retigabine. Trobalt е показан за допълваща терапия на медикаментозно-резистентни пристъпи, започващи като парциални със или без вторична генерализация при пациенти с епилепсия, на възраст 18 или повече години, при които други подходящи комбинации с други лекарствени продукти са се оказали незадоволителни или не са поносими.

 

Представителят на Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство за България - Angelini Pharma Bulgaria EOOD преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Emtriva 200 mg hard capsules x 30, съдържащ активното вещество еmtricitabine. Emtriva е показан за лечение на възрастни пациенти и деца на и над 4 месеца, инфектирани с HIV 1, в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти.

Представителят на CIPLA (UK) Limited, OK Обединено кралство за България МС ФАРМА АД планира да преустанови продажбите в България на лекарствения продукт Cytocristin 1 mg/ml solution for injection - 1 ml, съдържащ активното вещество vincristine. Cytocristin се използва за самостоятелно или комбинирано лечение на:
Левкемия, включително лимфоцитна левкемия, хронична лимфоцитна левкемия, остра миелогенна левкемия и бластна криза на хронична миелобластна левкемия.
Малигнени лимфоми, включително болестта на Хочкин и нехочкинови лимфоми.
Мултипленна миелома.
Солидни тумори, включително карцином на гърдата, дребноклетъчен бронхогенен карцином, карцином на главата и шията и сарком на меките тъкани.
Солидни тумори в детската възраст, включително сарком на Ewing, ембрионален рабдомиосарком, невробластом, тумор на Wilms, ретинобластом и медулобластом.
Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.

Представителят на Aspen Pharma Trading Limited – Ирландия за България - ФармДедикт ООД от 21.08.2017 г. преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Ovestin 0,5 mg pessaries х 15, съдържащ активното вещество estriol. Лекарството се използва за:
Хормон-заместителна (ХЗТ) терапия за лечение на атрофия на долните урогенитални пътища, обусловена от недостиг на естроген.
Пред- и следоперативно лечение при постменопаузални жени, подложени на вагинални операции.
Спомагателно диагностично средство при съмнителна атрофична цервикална намазка.

Merck Sharp & Dohme Limited, Обединено кралство от 30.09.2017 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Bridion 100 mg / ml solution for injection 2 ml x 10, съдържащ активното вещество sugammadex. Използва се за:
Възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний или векуроний при възрастни.
При педиатричната популация: сугамадекс се препоръчва само за рутинно възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний, при деца и юноши на възраст 2 до 17 години.

Актавис ЕАД от 31.01.2018 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Lincomycin Actavis 300 mg/ml solution for injection 2 ml x 5, съдържащ активното вещество lincomycin. Използва се за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни към линкомицин микроорганизми, като:
инфекции на дихателните пътища - фарингити, бронхити, пневмонии, белодробни абсцеси
инфекции на гастроинтестиналния тракт – перитонити, интраабдоминални възпаления
инфекции на жлъчните пътища
гинекологични инфекции – вагинити, ендометрити, възпаления на органите в малкия таз, следоперативни вагинални инфекции
инфекции на костите и ставите – остри и хронични остеомиелити
инфекции на кожата и меките тъкани, фурункулози и вторични раневи инфекции
сепсис и като съпровождащо лечение при хирургически интервенции.
Линкомицин е подходяща алтернатива на лечение при пациенти, алергични към пеницилин.

Актавис ЕАД от 31.01.2018 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Tobramycin Actavis 80 mg/2 ml solution for injection 2ml x 5, съдържащ активното вещество tobramycin. Антибиотикът се използва за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни на продукта микроорганизми, като:
тежки инфекции като септицемия и неонатален сепсис
сериозни инфекции на ЦНС – менингити
инфекции на долните дихателни пътища като пневмония, бронхопневмония, остър бронхит
интраабдоминални инфекции, вкл. перитонит
иинфекции на кожата и кожните структури
инфекции на костите
усложнени и повтарящи се инфекции на пикочните пътища.
Тобрамицин Актавис се прилага в комбинация с други антибиотици за лечение на тежки инфекции, причинени от Грам-отрицателни микроорганизми, когато не е възможно прилагането на по-слаботоксичен антимикробен продукт.
Продуктът се използва профилактично в хирургията при коремни операции и болни в реанимация.

Novartis Pharma GmbH от 11.07.2017 г. постоянно преустановява продажбите в България на лекарствения продукт Methergin 0,125 mg coated tablets x 30, съдържащ активното вещество methylergometrine. Лекарството се използва за активно водене на третата фаза на раждането (като средство, спомагащо отделянето на плацентата и намаляване на кръвозагубата). Лечение на субинволуция на матката, лохиометра, пуерперално кървене.

Маркирана като лекарства ИАЛ

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
ЦЗПЗ © Всички права запазени.