Logo

Уточнение

марУточнение
Уважаема редакция,
Прочетох статията ви Варненци да внимават, Св. Марина е закрила клиниката си по психиатрия, в която е визирано и моето име. Има известни неточности в текста, които бих желал да уточня:
Извършено е преструктуриране в направление психиатрия към МБАЛ Св. Марина Варна ЕАД, като нито една от 4 клиники, които съществуваха не е закривана.
Не съм бил ръководител на клиника по психиатрия от 1.09.2015 година насам. От началото на 2017 година, със заповед на Изпълнителния директор съм назначен за ръководител на метадоновата програма към психиатричната структура към болницата.

По отношение на възможността за обучение на студентите не е настъпила никаква промяна спрямо предходните години. Легловата база в клиниките не е променеrenaldoна.
По отношение на промяната в съвета на директорите, въпреки изказванията на прог. Петров, че МБАЛ Св. Марина е една добре управлявана болница, той е решил че се налага промяна и на мое място е включил един от най-уважаваните лекари – проф. Платиканов, чиито избор считам за изключително подходящ.
С уважение, проф. Реналдо Шишков

Проф.Валентин Игнатов
ignatovВ отговор на публикуваната и непроверена информация посочвам, че:
1. В МБАЛ Св. Марина ЕАД функционират четири психиатрични клиники и нито една в настоящия момент не е закривана.
2. Проф. шишков не е бил ръководител на „закрита психиатрична клиника”. До 1.09.2015 година проф. Шишков е бил началник на Първа психиатрична клиника, а към настоящият момент е Началник на направление „Психиатрия”.
3. Националният консултант по съдебна психиатрия, проф. Маринов не е бил командирован във Велико Търново.
4. Тъй като към МБАЛ Св. Марина няма закрити клиники по психиатрия, обучението на студентите продължава в съществуващите такива. В клиниките работят двама професори, четирима доценти и трима асистенти.
проф. д-р Валентин Игнатов Изпълнителен директор

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
ЦЗПЗ © Всички права запазени.