Logo

Цената е единственият критерий за обществените поръчки за медицински изделия и оборудване

поръчкиОбществена поръчка за закупуване на лабораторно оборудване за 8,1 млн.лв. в изпълнение на проект "Подобряване мониторинга на качеството на питейните води", финансиран по оперативна програма "Околна среда" обяви Министерството на здравеопазването. Търгът е разделен на 11 позиции, като участниците могат да кандидатстват за всяка от тях. Единственият критерий при разглеждане на офертите е предложената цена. За да участват в търга, участниците трябва да са изпълнили идентични или сходни с предмета и обема на поръчката дейности през последните три години, информират от Капитал Daily. Продължителността за изпълнение на поръчката е четири месеца, а оферти могат да се подават до 8 септември 2017 г.

Обществена поръчка за 2,4 млн.лв. е обявена за доставка на медицински изделия за УМБАЛ "Света Анна - София" АД, която включва доставка на импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране за Клиниката по ортопедия и травматология към болницата. Поръчката е разделена на 38 позиции, като единственият критерий за оценка на офертите е предложената цена. Кандидатите могат да подават оферти за всяка позиция. Участниците трябва да са изпълнили доставки на медицински изделия и консумативи за лечебни заведения. Продължителността за изпълнение на поръчката е четири години, а крайният срок за подаване на оферти е 31 август 2017 г.
За 2,2 млн.лв. е обществената поръчка за закупуване на материали и консумативи за осигуряване на учебния процес и научната дейност за Медицинския университет в Пловдив. Тя включва периодична доставка на дентални материали, консумативи, медикаменти, инструменти, медицински изделия и средства за дезинфекция с оглед конкретни нужди на отделните катедри и звена. Поръчката има 17 обособени позиции, като участниците могат да подават оферти за всяка. Единственият критерий е цената. За да участват в търга, участниците трябва да са изпълнили идентични или сходни с предмета и обема на поръчката дейности през последните три години. Продължителността за изпълнение на поръчката е 1 година, а срокът за подаване на оферти е 5 септември 2017 г.
Министерството на здравеопазването обяви поръчка за 1,9 млн.лв. за доставка на консумативи за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Търгът е разделен на 251 позиции, като участниците могат да кандидатстват за всяка от тях. Единственият критерий при оценяването на офертите е предложената цена. Продължителността за изпълнение на поръчката е 1 година. Крайният срок за подаване на оферти е 4 септември 2017 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
ЦЗПЗ © Всички права запазени.