Вход

30 юни е последен ден за нов личен лекар

джипиДнес е последният ден, в който може да се смени личния лекар. Смяната става чрез бланка "Регистрационна форма за постоянен избор". Пациентът попълва личните си данни и предава на бъдещия си личен лекар да попълни своята част от информацията. Не е необходимо да бъде уведомяван предишният лекар за решението на пациента, защото той се известява по служебен път.
Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg. Той е поместен в секция "Вие питате". Избраният личен лекар вписва датата, здравната книжка се актуализира с новите данни и тя остава в пациента. Той има право да вземе от предишния си лекар документация за здравословното му състояние. Хронично болните трябва да предоставят и рецептурната си книжка на новия си лекар, за да нанесе промяна в данните. Решението влиза в сила на датата, на която е попълнен формуляра.
От 2016 година има възможност за онлайн избор, но само за тези, които имат електронен подпис и са си направили лично електронно здравно досие в сайта на НЗОК. След избор на меню „Избор на личен лекар", здравноосигуреният прави избора си и попълва регистрационната форма. Тя трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система на НЗОК.
При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право на временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор с НЗОК. Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.
В сезона на летните отпуски и почивки здравноосигурените трябва да носят здравноосигурителната си книжка, когато заминават на почивка.
Маркирана като пациенти лични лекари

Добавете коментар

Защитен код
Обнови

Видео

«
  • 1
  • 2
  • 3
»